15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11): در تصاویر زیر، با نگاه اول مثلث ها دقیقاً یکسان به نظر می رسند ولی تفاوتهای ظریف رنگ در یک سری از آن ها وجود دارد.  آنها را پیدا کنید؟

 

  مغز انسان ها همانند دیگر عضلات بدن نیازمند ورزش می باشد، چرا که با ورزش دادن آن از بسیاری مشکلات مربوط به مغز همچون زوال عقل و مهم ترین آن که آلزایمر می باشد، جلوگیری خواهد شد و مغز را در جهت صحیح می توان تقویت نمود. پس خودتون رو برای به چالش کشیدن مغز و ورزش دادن آن آماده کنید.

 

 

 

تست هوش 1:

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 1

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 1

 

تست هوش 2:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 2

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 2

 

تست هوش 3:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 3

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 3

 

تست هوش 4:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 4

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 4

تست هوش 5:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 5

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 5

تست هوش 6:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 6

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 6

 

تست هوش 7:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 7

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 7

 

تست هوش 8:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 8

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 8

 

تست هوش 9:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 9

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 9

 

تست هوش 10:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 10

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 10

 

تست هوش 11:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 11

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 11

 

تست هوش 12:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 12

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 12

 

تست هوش 13:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 13

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 13

 

تست هوش 14:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 14

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 14

 

تست هوش 15:

 

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) - تست 15

15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11) – تست 15

 

 

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

 

پاسخ 15 تست هوش بینایی رنگ مثلث ها(11)

 

تست هوش 1:

 

پاسخ تست 1

پاسخ تست 1

 

تست هوش 2:

 

پاسخ تست 2

پاسخ تست 2

 

 

تست هوش 3:

 

پاسخ تست 3

پاسخ تست 3

 

تست هوش 4:

 

پاسخ تست 4

پاسخ تست 4

 

تست هوش 5:

 

پاسخ تست 5

پاسخ تست 5

 

 

تست هوش 6:

 

پاسخ تست 6

پاسخ تست 6

 

 

تست هوش 7:

 

پاسخ تست 7

پاسخ تست 7

 

تست هوش 8:

 

پاسخ تست 8

پاسخ تست 8

 

تست هوش 9:

 

پاسخ تست 9

پاسخ تست 9

 

تست هوش 10:

 

پاسخ تست 10

پاسخ تست 10

 

تست هوش 11:

 

پاسخ تست 11

پاسخ تست 11

 

تست هوش 12:

 

پاسخ تست 12

پاسخ تست 12

 

 

تست هوش 13:

 

پاسخ تست 13

پاسخ تست 13

 

تست هوش 14:

 

پاسخ تست 14

پاسخ تست 14

 

تست هوش 15:

 

پاسخ تست 15

پاسخ تست 15

 

 

 گرد آوری و تنظیم : بخش سرگرمی نماگرد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.