15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) : تصاویر زیر سوسک های رنگارنگی را نشان می دهد که یکی از آن ها با بقیه متفاوت است، آن را با چشمان تیزبین خود پیدا کنید…..

 

انجام بازی های فکری در قالب معما و تست هوش علاوه بر جنبه ی سرگرمی باعث به چالش کشیدن مغز و همچنین جلوگیری از آلزایمر، کاهش استرس، تنظیم فشار خون و… می گردد. در قسمت زیر با 4 تست هوش بینایی جدید و جالب رو به رو هستید.

 

 

تست 1: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 1

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 1

 

تست 2: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 2

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 2

 

تست 3: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 3

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 3

 

 

تست 4: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 4

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 4

 

 

تست 5: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 5

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 5

 

تست 6: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 6

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 6

 

 

تست 7: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 7

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 7

 

 

تست 8: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 8

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 8

 

تست 9: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 9

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 9

 

تست 10: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 10

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 10

 

تست 11: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 11

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 11

 

تست 12: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 12

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 12

 

تست 13: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 13

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 13

 

تست 14: 

 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 14

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 14

 

تست 15: 

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) - تست 15

15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) – تست 15

 

برای دیدن پاسخ تست هوش ها به انتهای مطلب رجوع کنید. اما سعی کنید قبل از دیدن جوابها، خودتان فکر کنید و در بخش نظرات برای ما بنویسید که چند مورد از تست ها را درست پاسخ دادید….

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

 

پاسخ 15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12) 

 

پاسخ 15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12)

پاسخ 15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12)

پاسخ 15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12)

پاسخ 15 تست هوش بینایی سوسک های رنگارنگ (12)

 

 

 گرد آوری و تنظیم : بخش سرگرمی نماگرد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.