آرشیوهای نویسنده : هانیه جعفری

معنی اسم بایان – نام بایان – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی اسم بایان – نام بایان – زیباترین نام های ترکی دخترانه

اسم بایان یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی خانم ،بانو تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا  است .لطفابرای مشاهده اسم های مشابه این نام زیبا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید معنی اسم بایان   معنی اسم بایان : اسم بایان یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی خانم ،بانو تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا  است ...

ادامه مطلب

معنی نام بایاز – اسم بایاز – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی نام بایاز – اسم بایاز  – زیباترین نام های ترکی دخترانه

اسم بایاز یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی دراصل بیاض است ؛کاملا سفید است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم بایاز را برای شما عزیزان آماده نموده ایم.لطفابرای اسم های مشابه نام بالا تا انتهای این مطلب باماهمراه باشید.   معنی نام بایاز   معنی اسم بایاز : اسم بایاز یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی دراصل بیاض است ؛کاملا سفید است . ...

ادامه مطلب

معنی اسم باللی – نام باللی – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی اسم باللی – نام باللی – زیباترین نام های ترکی دخترانه

اسم باللی یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل، عسلی است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم باللی را برای شما همراهان آماده نموده ایم. لطفابرای مشاهده اسم های مشابه این نام زیباتاانتهای این مطلب باماهمراه باشید. معنی اسم باللی   معنی اسم باللی : اسم باللی یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی ترکیب شده باعس...

ادامه مطلب

معنی اسم اٶیوک – نام اٶیوک – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی اسم اٶیوک – نام اٶیوک – زیباترین نام های ترکی دخترانه

نام اٶیوک یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی نام اٶیوک را برای شماعزیزان آماده نموده ایم. لطفا تا انتهای این مطلب باماهمراه باشید. معنی اسم اٶیوک   معنی اسم اٶیوک : نام اٶیوک یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق است .این اس...

ادامه مطلب

معنی نام ایشین سو – معنی اسم ایشین سو – اسم های دخترانه ترکی بامعنی

معنی نام ایشین سو – معنی اسم ایشین سو – اسم های دخترانه ترکی بامعنی

اسم ایشین سو یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم ایشین سو را برای شما عزیزان آماده نموده ایم.  معنی نام ایشین سو   معنی اسم ایشین سو : اسم ایشین سو یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب است.   بیشتر بخوانید; اسم ...

ادامه مطلب

معنی اسم ایپک – نام ایپک – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی اسم ایپک – نام ایپک – زیباترین نام های ترکی دخترانه

نام ایپک یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. ایپک در ترکی به معنی تارهای بسیارظریف و درخشان ابریشم است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام ایپک آورده شده است. معنی اسم ایپک   معنی اسم ایپک : نام ایپک یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است.این نام زیبا ایپک در ترکی به معنی تارهای بسیارظریف و درخشان ابریشم است. بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با حرف الف را مشاه...

ادامه مطلب

معنی نام ایلدَش – معنی ایلدَش – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی نام ایلدَش – معنی ایلدَش – زیباترین نام های ترکی دخترانه

اسم ایلدَش یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی متولد شدگان در یک مکان است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم ایلدَش را برای شما عزیزان آماده نموده ایم معنی نام ایلدَش   معنی اسم ایلدَش : اسم ایلدَش یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی متولد شدگان در یک مکان است .   بیشتر بخوانید; اسم های دخترانه ترکی با الف همراه با معنی را مشاهده کنید.  ...

ادامه مطلب

معنی اسم اٶزلَم – نام اوزلم – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی اسم اٶزلَم – نام اوزلم – زیباترین نام های ترکی دخترانه

اسم اٶزلَم یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم اوروز را برای شما عزیزان آماده نموده ایم.  معنی اسم اٶزلَم   معنی اسم اٶزلَم : اسم اٶزلَم یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو است . بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با...

ادامه مطلب