آرشیوهای نویسنده : صرامی

معنی اسم ایلقار – نام ایلقار – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم ایلقار – نام ایلقار – زیباترین نام های دخترانه ترکی

ایلقار یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “عهد و پیمان” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام ایلقار و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم ایلقار – نام ایلقار – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم ایلقار این نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی به معنی قسم، عهد و پیمان است که معادل دیگر آن کلمه «آند» می باشد. در برخی منابع حمله و هجوم معنا شده است و ایلقار را نامی پسرانه اعلام کر...

ادامه مطلب

معنی اسم السانا – نام السانا – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم السانا – نام السانا – زیباترین نام های دخترانه ترکی

السانا یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “همانند مردم و ایل و ولایت” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام السانا و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم السانا – نام السانا – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم السانا این نام زیبا و اصیل دخترانه دارای دو مدل ترکیب می باشد: 1- السا (شاد) + آنا (بخشنده) = الهه پاک و مقدس به معنای الهه پاک و مقدس یا بانوی پاک و مقدس...

ادامه مطلب

معنی اسم الیاد – نام الیاد – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم الیاد – نام الیاد – زیباترین نام های دخترانه ترکی

الیاد یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “یاد و خاطره ی ایل” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام الیاد و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم الیاد – نام الیاد – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم الیاد این نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی به معنای یاد و خاطره ی ایل است؛ در حقیقت دختری که ایل و خاندانش به یاد او هستند و موجب یاد ایل می باشد. ال (ایل، طایفه) + یاد (خاطره و یاد...

ادامه مطلب

معنی اسم الگا – نام الگا – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم الگا – نام الگا – زیباترین نام های دخترانه ترکی

الگا یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “وطن و سرزمین” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام الگا و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم الگا – نام الگا – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم الگا این نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی به معنی سرزمین، وطن، ناحیه و الکا می باشد. قدیسه الگا، اولین قدیسه‌ ی روسی که همسر و نایب السلطنه‌ ی امیر کِیف بود، مسیحی شد و مسیحیت را در...

ادامه مطلب

معنی اسم آیما – نام آیما – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم آیما – نام آیما – زیباترین نام های دخترانه ترکی

آیما یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “ماه زیبا، زیبارو” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام آیما و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم آیما – نام آیما – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم آیما این نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی به معنی ماه من، عزیز من، مجازاً زیبارو و ماهرو می باشد؛ دختری که همچون قرص ماه، زیبا و دل نشین است. آی (ماه) + ما (مخفف ماه) = مجازاً زی...

ادامه مطلب

معنی اسم آینا – نام آینا – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم آینا – نام آینا – زیباترین نام های دخترانه ترکی

آینا یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “آینه، شیشه و آبگینه” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام آینا و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم آینا – نام آینا – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم آینا این نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی به معنی آیینه، آبگینه، شیشه، صورتی سفید و شفاف همچون آینه می باشد. مجازاً به معنای زیبارو نیز می باشد؛ دختری زیبارو و دوست داشتنی. همچنین ...

ادامه مطلب

معنی اسم آتلاز – نام آتلاز – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم آتلاز – نام آتلاز – زیباترین نام های دخترانه ترکی

آتلاز یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “اطلس و حریر” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام آتلاز و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم آتلاز – نام آتلاز – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم آتلاز این نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی به معنی حریر که نوعی پارچه ی لطیف و گران بهاست، می باشد؛ در حقیقت دختری که همچون اطلس لطیف، ظریف، حساس و گران بهاست. از اسامی پر طرفدا...

ادامه مطلب

معنی اسم آتاناز – نام آتاناز – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آتاناز – نام آتاناز – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

آتاناز یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “نازنین و افتخار پدر” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام آتاناز و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم آتاناز – نام آتاناز – زیباترین اسم های دخترانه ترکی معنی اسم آتاناز این نام زیبا و اصیل به معنای افتخار پدر، نازنین پدر، موجب آرامش و خرسندی پدر، عزیز و ناز پدر می باشد؛ دختری که در همه ی مراحل باعث افتخار و شادی پدرش است. آتا ...

ادامه مطلب