آرشیوهای نویسنده : صرامی

معنی اسم موتا – نام موتا – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

معنی اسم موتا – نام موتا – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

نام موتا یکی از نام های پسرانه ایرانی – گیلکی که در معنای مفرد، مرده یا فوت شده معنی می دهد اما در کل به معنی شادی بخشیدن است. همچنین نام یکی از سرداران و فرمانروایان گیلان بوده است. برای مشاهده معنی کامل نام موتا و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم موتا – نام موتا – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی معنی اسم موتا در معنی مفرد، مرده یا فوت شده معنی می دهد. به صورت کلی به معنای شادی بخش می ...

ادامه مطلب

معنی اسم مرتیا – نام مرتیا – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

معنی اسم مرتیا – نام مرتیا – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

نام مرتیا یکی از نام های پسرانه ایرانی – گیلکی به معنای جوانمرد، مردانه و جنگجو است. برای مشاهده معنی کامل نام مرتیا و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم مرتیا – نام مرتیا – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی معنی اسم مرتیا به معنای جوانمرد، مردانه و جنگجو است. نام پادشاه ایلام ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح این اسم ریشه ی فارسی دارد اما بیشتر در زبان گیلکی رایج است.   بیشتر بخوانید اسم های پس...

ادامه مطلب

معنی اسم مرزبان – نام مرزبان – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

معنی اسم مرزبان – نام مرزبان – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

نام مرزبان یکی از نام های پسرانه ی اصیل ایرانی – گیلکی به معنای حاکم کشور، مرزدار و سرحد دار می باشد. همچنین نام برخی از سرداران و حاکمان گذشته نیز بوده است. برای مشاهده معنی کامل نام مرزبان و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم مرزبان – نام مرزبان – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی معنی اسم مرزبان نام پسر و جانشین عضدالدوله ی دیلمی و همچنین از امیران سلسله ی آل بویه بوده است. نام یکی از سرداران دیلم و از خ...

ادامه مطلب

معنی اسم مرداویج – نام مرداویج – نام های پسرانه گیلکی

معنی اسم مرداویج – نام مرداویج – نام های پسرانه گیلکی

نام مرداویج یکی از نام های پسرانه ایرانی – گیلکی به معنای کسی است که مردها را آویزان می کند. همچنین نام مؤسس سلسله ی آل زیار بوده است. برای مشاهده معنی کامل نام مرداویج و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم مرداویج – نام مرداویج – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی معنی اسم مرداویج مؤسس سلسله ی امیران زیاری (آل زیار) است که از ۳۱۶ تا حدود ۴۳۵ ه.ق. در شمال، مرکز و جنوب ایران حکومت داشته اند....

ادامه مطلب

معنی اسم ماکان – نام ماکان – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

معنی اسم ماکان – نام ماکان – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

نام ماکان یکی از نام های پسرانه ایرانی – گیلکی به معنای “آنچه بوده یا آنچه شده” می باشد. نام یکی از حکام دیالمه که پدرش کاکی نام داشته است. برای مشاهده معنی کامل نام ماکان و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم ماکان – نام ماکان – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی معنی اسم ماکان نام ولایتی است که بیشتر سلاح مردم آنجا زوبین که نوعی نیزه ی کوتاه است، می باشد. نام یکی از حکام بوده ا...

ادامه مطلب

معنی اسم مازیار – نام مازیار – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

معنی اسم مازیار – نام مازیار – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

نام مازیار یکی از نام های پسرانه ایرانی – گیلکی به معنای ماه ایزدیار، مازدیار و صاحب کوه ماز است. همچنین نام پسر ونداد هرمز بوده است. برای مشاهده معنی کامل نام مازیار و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم مازیار – نام مازیار – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی معنی اسم مازیار ماه ایزدیار، مازدیار، صاحب کوه ماز از آبادی های گرگان است. نام مردی از حکام مازندران است که در اصل از پارسیان ایران بوده...

ادامه مطلب

معنی اسم ماز – نام ماز – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

معنی اسم ماز – نام ماز – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

نام ماز یکی از نام های پسرانه ایرانی – گیلکی به معنای چین، شکن و ترک دیوار است. همچنین نام کوهی در تبرستان می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام ماز و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم ماز – نام ماز – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی معنی اسم ماز مطلق چین و شکنج را می گویند. چین، نورد، پیچ و خم، شکن، کلچ، شکنج و تاب ماز بر ماز = شکن بر شکن شکاف و ترک دیوار را نیز می گویند. نام یکی از داروهایی که...

ادامه مطلب

معنی اسم لونک – نام لونک – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

معنی اسم لونک – نام لونک – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی

نام لونک یکی از نام های پسرانه ایرانی – گیلکی که برگرفته از نام آبشاری در استان گیلان است. برای مشاهده معنی کامل نام لونک و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم لونک – نام لونک – زیبا ترین نام های پسرانه گیلکی معنی اسم لونک نام آبشاری در استان گیلان می باشد. این آبشار در مسیر سیاهکل و دیلمان قرار دارد. روستایی به همین نام نیز وجود دارد. بیشتر بخوانید اسم های پسرانه گیلکی را مشاهده کنید.   ریش...

ادامه مطلب