نامها و معانی

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ن شروع می شوند

3.6/5 - (9 امتیاز)
[ type=”blue”]فهرست کامل از اسم های پسرانه فارسی – ایرانی زیبا و اصیل به ترتیب حروف الفبا که با حرف ن شروع می شود همراه معنی هر یک از اسم ها را در این مطلب خدمت شما عزیزان آماده کرده ایم.

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ن شروع می شوند
اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ن شروع می شوند

پیشینه تاریخی افراد مشهور

برخی از افراد در تاریخ کشور نقش منفی داشتند و چون این اشخاص با نامشان در ذهن ما و تاریخ ثبت شده اند، زشتی شخصیت آنها ناخواسته به نام آنها نیز سرایت کرده است. مشاهده شده است که برخی از مردم اسم فرزندانشان را اسکندر و چنگیز می‌گذارند در حالی که این افراد در تاریخ دشمنان این مردم و کشور بودند بنابراین این اسمها تاثیر بدی بر روی رفتار و شخصیت افراد دارای آن نام می گذارند. اسم از نظر رفتاری دارای بار روانی و عاطفی برای اشخاص است. همانطور که نامهای مذهبی می‌توانند در سرنوشت افراد نیز دخالت کنند، یا نامهایی که تداعی کننده بزرگان تاریخ کشور هستند تاثیر مثبتی در زندگی افراد دارای آن نام دارند، اسم های نامناسب نیز تاثیر منفی بر روی فرد می گذارند. اسم نامناسب در زمان کودکی باعث می‌شود فرد مورد تمسخر قرار گیرد و به انزوا برود. در حقیقت اسم نامناسب می‌تواند باعث سرخوردگی، گوشه‌گیری و انزوای فرد شود.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد نکات مهمی که باید در انتخاب نام به آنها توجه کرد به مطلب راهنمای جامع انتخاب اسم فرزند مراجعه کنید.

طی سالهای اخیر استفاده از اسمهای پسرانه اصیل ایرانی بسیار رواج پیدا کرده است. خوشبختانه این تغییر در نگرش مردم تنوع زیادی در انتخاب نام برای نسل های آینده را بوجود آورده است و بسیاری از مردم که تمایل به استفاده از نامهای اصیل ایرانی دارند، پیش از انتخاب نام نیاز به دیدن لیست کاملی از نامهای اصیل ایرانی دارند که معنای آنها نیز آورده شده است دارند. در این مطلب می توانید لیست کاملی از نامهای پسرانه ایرانی که با حرف ن شروع می شوند را ببینید.

 

نامهای پیشنهادی نماگرد با حرف ن

نامی – نریمان – نورهان – نوید – نهاد – نیکان – نیما – نادر ناصر – ندیم – نصیر – نیوان – نویان

فهرست موضوعی نامها و معانی

[rayfa_table type=”j3″]
اسم های پسرانه اسم های دخترانه
اسم های پسرانه فارسی اسم های دخترانه فارسی
اسم های پسرانه ترکی اسم های دخترانه ترکی
اسم های پسرانه کردی اسم های دخترانه کردی
اسم های پسرانه لری اسم های دخترانه لری
اسم های پسرانه عربی اسم های دخترانه عربی
اسم های پسرانه بلوچی اسم های دخترانه بلوچی
اسم های پسرانه ترکمنی اسم های دخترانه ترکمنی
اسم های پسرانه گیلکی اسم های دخترانه گیلکی
اسم های پسرانه مازنی اسم های دخترانه مازنی
اسم های پسرانه سیستانی اسم های دخترانه سیستانی
اسم های پسرانه یونانی اسم های دخترانه یونانی
اسم های پسرانه عبری اسم های دخترانه عبری
[/rayfa_table]

 

[rayfa_table type=”j2″]

نام های پسرانه فارسی که با حرف ن شروع می شوند

نادین پویا و پرتحرک، در جریان، جاری، الهه رودخانه
نادین در جریان، پویا و پرتحرک، الهه رودخانه، جاری
نادینوس شاه بابل
نامدار مشهور، معروف، صاحب نام، دارای آوازه و شهرت بسیار
نامور نام آور، مشهور
نامی منسوب به نام، معروف، مشهور
ناهیرا روشنایی، نور
نبرزین اسم فرماندار گرگان در دوره داریوش پادشاه هخامنشی
نرداگشسپ از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین
نرسی اسم یکی از شخصیتهای شاهنامه، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی، فرشته وحی در اوستا، هم چنین نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان
نریمان اسم پدر سام، جد رستم پهلوان شاهنامه فردوسی، به معنی پهلوان، دلیر
نستار از شخصیتهای شاهنامه است، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نستهین / نستیهن / نستهن از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی. نستیهن:  نستهن، برادر پیران ویسه (وزیر افراسیاب) است که در جنگ دوازده رخ به دست بیجن کشته شد.
نستود نستور، اسم از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نستور از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نستوه خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی و نیز اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نشواد نام پهلوان تورانی اسم دختر فارسی
نهاد سرشت، اساس، ضمیر دل، طبیعت، بنیاد، قاعده، مقام و جایگاه
نهل از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
نواب عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می شد، روحانی، فعال سیاسی و رهبر جمعیت فدائیان اسلام که در سال هزار و سیصد و سی و چهار دستگیر و اعدام شد.
نوتاش همیشه، دایم
نوتریگا  نوتریکا؛ نام برادر کوچکتر اشو زرتشت؛
نوذر از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدادی و جانشین او
نوراهان نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان
نورهان تحفه، سوغات، ارمغان
نوروز روز نو و تازه، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که از نخستین لحظات سال نو آغاز می شود، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
نوش آذر آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی و نیز نام یکی از پسران اسفندیار
نوشاب آب گوارا، آب زندگی، شربت مطبوع، آب حیات
نوشیار یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه
نوید مژده، خبرخوش، بشارت
نوین تازه، جدید
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
نیاسان پسری که پا جای پای اجدادش می گذارد.
نیاسان شبیه به نیاکان، مانند پدران، پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است.
نیاطوس نیاتور، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
نیاک پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است
نیاوش پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و پسوند مشابهت ، همچنین یکی از توابع سردشت مهاباد
نیاوند از نسل نیاکان، ادامه نسل اجداد
نیسان نام دومین ماه فصل بهار، اردیبهشت، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح اسم پسر زیبا
نیک رای دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی
نیکان منسوب به نیک
نیکاو مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است. آب شفاف و گوارا نام دختر ایرانی
نیما نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم، همچنین اسم پسر مازندرانی  به معنی کمان
نیو دلیر، شجاع
نیوان مرد دلیر، شجاع، پهلوان
نیوان مرد دلیر، شجاع پهلوان
نیوتش با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت، بر وزن پیشکش
نیوتیش نیوتش، با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت (هر سه حرف اول ساکن هستند، بر وزن دیو)
نیوزاد (بر وزن دیو) به معنی پهلوان زاده
نیوزار از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
[/rayfa_table]

 

[ type=”green”]توجه داشته باشید که با کلیک بر روی هر یک از نامها میتوانید معنای آن نام را به طور کامل مشاهده کنید. ضمنا با توجه به اینکه فهرست نامهای ایرانی همواره در دست ویرایش و بهبود است لطفا با راهنمایی های خود و نیز پیشنهاد اسامی جدید که در فهرست نیامده، از بخش نظرات ما را در جهت بهبود هر چه بیشتر لیست راهنمایی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا