نامها و معانی

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف و شروع می شوند

5/5 - (2 امتیاز)
[ type=”blue”]فهرست کامل نامهای پسرانه فارسی – ایرانی اصیل که با حرف و شروع می شود به ترتیب حروف الفبا همراه با معنی هر یک از نامها در این مطلب گردآوری شده است.

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف و شروع می شوند
اسم های پسرانه ایرانی که با حرف و شروع می شوند

تأثیر اسم در روابط اجتماعی

افرادی که اسم زیبا و شایسته دارند علاوه بر اینکه خود از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند، زودتر در جمع دوستان پذیرفته می‌شوند و در روابط اجتماعی خود موفق‌ترند، ولا افرادی که نام‌های زشت و ناپسند دارند، علاوه بر اینکه مورد تمسخر دیگران قرار می گیرند، در ارتباط با دیگران هم مشکل دارند و از طرفی بقیه مردم نیز کمتر با چنین افرادی ارتباط برقرار می کنند. البته این موضوع یک اصل کلی است و مطمئنا نام یکی از چندین موردی باشد که در ارتباط موثر است. ولی مشخص شده است که نام نامناسب باعث می‌شود که فرد در خانواده، مدرسه و حتی در دوران بزرگ‌سالی، کم‌تر مورد پذیرش دیگران واقع شوند. اثرات نام بر روی فرزند بسیار بیشتر از چیزی است که در گذشته تصور می شده است. برای آگاهی از این اثرات و موارد مهمی که باید در انتخاب نام به آنها توجه کرد به مطلبی که تحت عنوان آموزش انتخاب اسم فرزند برای شما عزیزان آماده کنیم، مراجعه نمایید.

طی سالهای اخیر استفاده از اسمهای پسرانه اصیل ایرانی بسیار رواج پیدا کرده است. خوشبختانه این تغییر در نگرش مردم تنوع زیادی در انتخاب نام برای نسل های آینده را بوجود آورده است و بسیاری از مردم که تمایل به استفاده از نامهای اصیل ایرانی دارند، پیش از انتخاب نام نیاز به دیدن لیست کاملی از نامهای اصیل ایرانی دارند که معنای آنها نیز آورده شده است دارند. در این مطلب می توانید لیست کاملی از نامهای پسرانه ایرانی که با حرف و شروع می شوند را ببینید.

 

نامهای پیشنهادی نماگرد با حرف و

ورشاد – ورونیکا – وریا – وستا – وثوق – وارتان – ویگن – ویکتور

فهرست موضوعی نامها و معانی

[rayfa_table type=”j3″]
اسم های پسرانه اسم های دخترانه
اسم های پسرانه فارسی اسم های دخترانه فارسی
اسم های پسرانه ترکی اسم های دخترانه ترکی
اسم های پسرانه کردی اسم های دخترانه کردی
اسم های پسرانه لری اسم های دخترانه لری
اسم های پسرانه عربی اسم های دخترانه عربی
اسم های پسرانه بلوچی اسم های دخترانه بلوچی
اسم های پسرانه ترکمنی اسم های دخترانه ترکمنی
اسم های پسرانه گیلکی اسم های دخترانه گیلکی
اسم های پسرانه مازنی اسم های دخترانه مازنی
اسم های پسرانه سیستانی اسم های دخترانه سیستانی
اسم های پسرانه یونانی اسم های دخترانه یونانی
اسم های پسرانه عبری اسم های دخترانه عبری
[/rayfa_table]

 

[rayfa_table type=”j2″]

نام های پسرانه فارسی که با حرف و شروع می شوند

وادا مکان مقدس
وادان نام روستایی در نزدیکی دماوند
وادگان نام شخصی در وندیداد
واردان نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
وارسته رها شده از تعلقات، به ویژه تعلقات دنیوی، آزاده
واسپور لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
واسپوهر واسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
والاگهر والا تبار ؛ دارای اصل و نسب عالی، اصیل .
وانان نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی
وانتیار نام پسر ایرج به نوشته بندهشن
وجاسب دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی اسم ایرانی
وخش روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند
وخش داد داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی
وخشور (در قدیم) پیغمبر ، رسول ؛
وراز گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است.
ورازاد از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است.
ورازبنده بنده نیرومند، از نامهای ساسانیان
ورازپیروز آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است.
ورازتیرداد نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان
ورازداد دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
ورازمهر از نام های زمان ساسانیان
ورازنرسی از نامهای زمان ساسانیان
ورجاوند بلند پایه و برازنده و ارجمند
ورد (در قدیم) (در گیاهی) گلِ سرخ ؛ گل
وردا (ورد + ا (پسوند نسبت)) منسوب به وَرد ، ← وَرد .
وردان شاگردان ، مریدان .
وردانشاه نام جد مرداویج
وردین
ورزا نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی
ورزاک نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی
ورزگمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
ورزنده کار کننده، ممارست (تمرین) کننده، حاصل کننده
ورشاد وظیفه و مقرری
ورشتاد ( ورستاد)، کمک معاش که به طالبان علم و کارمندان
ورنا برنا جوان، برنا، خوب و نیک
ورهران بهرام، آتش بهرام، آتشی که در خانهها
ورونیکا نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
وریا قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ
وژاسپ وجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی
وساک نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
وسام
وسپور واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
وسپوهر واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان؛ اسم وستا در برخی منابع نام دخترانه ذکر شده است؛
وستهم ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
وستوی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
وشمگیر صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار
وفا اندیش وفا (عربی) + اندیش (فارسی)، وفاپرورد
وفادار آن که یا آنچه به تعهد، دوستی پایبند است.
ولیداد ولی (عربی) + داد( فارسی) داده ولی
وندا هزوارش است به معنی خورشید
ونداد خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن
وندیداد
ونن ونون، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی
ونون نام چهار تن از پادشاهان اشکانی
وه پناه نام یکی از دادوران مشهور ساسانی
وه وران بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست
وهامان نام پدر سلمان فارسی
وهبرز نام یکی از دادوران ساسانی
وهرام بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه کیانی بود.
وهرام شاپور نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
وهرام گشسب نام پدر بهرام چوبین
وهرز
وهزاد بهزاد، مرکب از وه (بهتر، خوب) + زاد (زاده)، نام اسب سیاوش، زاده خوب و نیکو
وهسود بهسود، از نامهای زمان ساسانیان
وهشاپور نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی
وهمن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیت های شاهنامه از جمله نام پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است.
وهمهر نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
وهنیا بهنیا، کسی که از نسل خوبان است.
وهومن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
ویارش بیارش، دو دلیر  اسم فارسی
ویام از واژهی اوستایی ‘ آئیویامَ
ویراب از نامهای امروزی زرتشتیان
ویریا همت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به
ویریا همت – یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد.
ویسپار از نجبای پارس
ویستهم وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
ویستور گشوده و منتشر شده
ویسه از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران
ویشتاسب نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
ویناسب نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
ویهان نام یکی از سرداران دیلمی
ویو گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
ویوان نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
[/rayfa_table]

 

[ type=”green”]توجه داشته باشید که با کلیک بر روی هر یک از نامها میتوانید معنای آن نام را به طور کامل مشاهده کنید. ضمنا با توجه به اینکه فهرست نامهای ایرانی همواره در دست ویرایش و بهبود است لطفا با راهنمایی های خود و نیز پیشنهاد اسامی جدید که در فهرست نیامده، از بخش نظرات ما را در جهت بهبود هر چه بیشتر لیست راهنمایی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا