معنی اسم آی سِو – نام آی سئو – اسم های دخترانه ترکی زیبا

معنی اسم آی سِو – نام آی سئو – اسم های دخترانه ترکی زیبا

معنی اسم آی سِو اسم آی سِئو یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به  معنی دوست داشتنی مثل ماه است.   ریشه اسم آی سو نوع: دخترانه ریشه اسم: ترکی و آذربایجانی معنی: دوست داشتنی مثل ماه فراوانی اسم …

ادامه مطلب

معنی اسم آبینچ – معنی آبینچ – اسم پسرانه ترکی

معنی اسم آبینچ – معنی آبینچ – اسم پسرانه ترکی

  معنی اسم آبینچ یکی دیگر از اسم های پسرانه ترکی آبینچ است. آبینچ در زبان ترکی، آسودگی ، تسلی و آرامش بیان شده است.     ریشه اسم آبینچ نوع:پسرانه ریشه اسم: ترکی معنی: آسودگی ، تسلی و آرامش   فراوانی اسم آبینچ فراوانی نام آبینچ …

ادامه مطلب

معنی اسم آپاچی – معنی اسم آپاچی – اسم پسرانه ترکی

معنی اسم آپاچی – معنی اسم آپاچی – اسم پسرانه ترکی

  معنی اسم آپاچی از نام های پسرانه ترکی آپاچی را می توان نام برد. معنی آپاچی در زبان ترکی خرس باز بیان شده است.   کاربرد نام آپاچی آپاچی (قبیله)، قبیله ای از سرخ پوستان آمریکای شمالی آپاچی نوعی موتور شرکت هندی TVS بنیاد …

ادامه مطلب

معنی اسم آتابای – معنی آتابای – اسم اصیل پسرانه ترکی

معنی اسم آتابای – معنی آتابای – اسم اصیل پسرانه ترکی

  معنی اسم آتابای معنی اسم آتابای در زبان ترکی، پدربزرگ. مربی. مقامی در دربار سلجوقیان. پیران کارآزموده که تربیت شاهزادگان سلجوقی به آنان واگذار میشد. به صورت «اتابِک» وارد زبان عربی و به صورت «آتابای» و «اَتابک» وارد زبان فارسی و به صورت Atabeg …

ادامه مطلب

معنی اسم آتاسای – معنی آتاسای – اسم پسرانه ترکی

معنی اسم آتاسای – معنی آتاسای – اسم پسرانه ترکی

  معنی اسم آتاسای یکی دیگر از نام های  اصیل و زیبای پسرانه ترکی آتاسای است، آتاسای در زبان ترکی به معنی احترام کننده به بزرگان  گفته شده است.     ریشه اسم آتاسای نوع:پسرانه ریشه اسم: ترکی معنی: احترام کننده به بزرگان.   فراوانی …

ادامه مطلب

معنی اسم آتاب – معنی آتاب – اسم پسرانه ترکی

معنی اسم آتاب – معنی آتاب – اسم پسرانه ترکی

  معنی اسم آتاب یکی دیگر از نام های پسرانه ترکی آتاب است. معنی آتاپ در زبان ترکی نامگذاری بیان شده است.     ریشه اسم آتاب نوع:پسرانه ریشه اسم: ترکی معنی: نامگذاری   فراوانی اسم آتاب فراوانی نام آتاپ در دسترس نیست.   اسم های …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ج + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ج + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ج + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ج اسم/نام ریشه نام معنی اسم جادای ترکی (caday) نوعی غذا که داخل آن را با گردو پر کرده باشند. جایماز ترکی (caymaz) انحراف ناپذیر. جسور. دلاور. جوْشار ترکی …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ث + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ث + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ث + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ث   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ت + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ت اسم/نام ریشه نام معنی اسم تابالتای ترکی (Tabaltay) ابدیت. تابداش ترکی (Tabdaş) برابر. همتا. تابلا ترکی (Tabla) پنجه کفش. تابلاش ترکی (Tablaş) تاب. تحمل. تابون ترکی (Tabun) روستا. …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با پ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با پ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف پ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف پ اسم/نام ریشه نام معنی اسم پاتار ترکی (جان)(Patar) اردک نر. پاتال ترکی (Patal) بیش از حد بزرگ. پاتان ترکی (جان)(Patan) بچه خرس. پاچان ترکی (Paçan) ریشه کوچک و …

ادامه مطلب