معنی اسم شادی – معنی شادی – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شادی – معنی شادی – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شادی یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شادی می باشد. معنی این نام فارسی خوشحال، شادمانی  گفته شده است. معنی اسم شادی در لغت نامه دهخدا  شادمانی. خوشحالی. مسرت. نشاط. طرب. وجد. سرور. فرح.  خوشدلی. شادمانی. معنی اسم شادی …

ادامه مطلب

معنی اسم آغجا – نام آغجا – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آغجا – نام آغجا – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آغجا اسم آغجا یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی سفید رخسار، بسیارروشن روی، مایل به سفیدی است.   ریشه اسم آغجا نوع: دخترانه / پسرانه ریشه اسم: ترکی و آذربایجانی معنی: سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به …

ادامه مطلب

معنی اسم بولود – نام بولود – زیباترین اسم های پسرانه ترکی

معنی اسم بولود – نام بولود – زیباترین اسم های پسرانه ترکی

معنی اسم بولود بولود یک نام پسرانه ترکی است که به معنی “ابر و بخار” می باشد.     ریشه اسم بولود نوع: دخترانه ریشه اسم: ترکی معنی: ابر، بخار   فراوانی اسم بولود اطلاعاتی درباره ی فراوانی این اسم در دسترس نیست.   اسم …

ادامه مطلب

معنی اسم توران – معنی توران – نام ریبای دخترانه فارسی

معنی اسم توران – معنی توران – نام ریبای دخترانه فارسی

معنی اسم توران یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد توران می باشد. معنی این نام فارسی نام کشور دشمن ایران در شاهنامه نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده …

ادامه مطلب

معنی اسم سیمین – معنی سیمین – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سیمین – معنی سیمین – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سیمین یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد سیمین می باشد. معنی این نام فارسی ساخته شده از نقره، نقره ای، نقره گون، سپید گفته شده است. معنی اسم سیمین در لغت نامه دهخدا و فارسی  نقره گین. منسوب به …

ادامه مطلب

معنی اسم سوگند – معنی سوگند – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سوگند – معنی سوگند – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سوگند یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد سوگند می باشد. معنی این نام فارسی قسم، استواری بر پیوند، استواری بر گفتن و راست گفتن، گفته شده است. معنی اسم سوگند در لغت نامه دهخدا و فارسی اقرار و اعترافی …

ادامه مطلب

معنی اسم ستایش – معنی ستایش – نام دخترانه فارسی

معنی اسم ستایش – معنی ستایش – نام دخترانه فارسی

معنی اسم ستایش یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد ستایش می باشد. معنی این نام فارسی سپاس حمد خداوند، ستودن، تعریف، تمجید شدن، گفته شده است. معنی اسم ستایش در لغت نامه دهخدا و فارسی دعا و ثنا و شکر نعمت …

ادامه مطلب

معنی اسم ستاره – معنی ستاره – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ستاره – معنی ستاره – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ستاره یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد ستاره می باشد. معنی این نام فارسی هر یک از اجسام نورانی آسمان که شبها از زمین به صورت نقطه های نورانی دیده می شوند ، بخت، اقبال ، نام مادر ابوعلی …

ادامه مطلب

معنی اسم سپیده – معنی سپیده – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سپیده – معنی سپیده – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سپیده یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد سپیده می باشد. معنی این نام فارسی روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب، سفیداب و ذره و براده‌ی قلع گفته شده است. معنی اسم سپیده در لغت نامه دهخدا و …

ادامه مطلب

معنی اسم سارینا – معنی سارینا – نام دزیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سارینا – معنی سارینا – نام دزیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سارینا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد سارینا می باشد. معنی این نام فارسی خالص،پاک، گفته شده است. افراد معروف با نام سارینا  سارینا فرهادی بازیگر ایرانی و دختر اصغر فرهادی و پریسا بخت آور سارینا لواسی بازیکن تیم …

ادامه مطلب