معنی اسم ویستا – معنی ویستا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ویستا – معنی ویستا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ویستا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد ویستا می باشد. معنی این نام فارسی، یابنده، برخوردار، دانش و فرهنگ گفته شده است.     ریشه اسم ویستا نوع: دختر ریشه اسم: فارسی معنی :یابنده، برخوردار، دانش و فرهنگ فراوانی …

ادامه مطلب

معنی اسم ویونا – معنی ویونا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ویونا – معنی ویونا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ویونا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد ویونا می باشد. معنی این نام فارسی، عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان گفته شده است.     ریشه اسم ویونا نوع: دختر ریشه اسم: فارسی، معنی : عروس، …

ادامه مطلب

معنی اسم وینا – معنی وینا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم وینا  – معنی وینا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم وینا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد وینا می باشد. معنی این نام فارسی، رنگارنگ، روشن و آشکار گفته شده است.     ریشه اسم وینا نوع: دختر ریشه اسم: فارسی، معنی : رنگارنگ، روشن و آشکار   فراوانی …

ادامه مطلب

معنی اسم گلاره – معنی گلاره – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم گلاره – معنی گلاره – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم گلاره یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه کردی  دارد گلاره می باشد. معنی این نام ، در زبان کردی  چشم، مردمک چشم ،نور چشمی، بسیار عزیز و گرامی، مردمک چشم، گفته شده است. افراد معروف با نام گلاره گلاره عباسی  بازیگر …

ادامه مطلب

معنی اسم هیلا – معنی هیلا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم هیلا – معنی هیلا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم هیلا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد هیلا می باشد. معنی این نام فارسی،نام پرنده ای است شکاری کوچکتر از باز گفته شده است. معنی هیلا در لغت نامه دهخداهنگامه  باشه را گویند و آن پرنده ایست شکاری کوچکتر از …

ادامه مطلب

معنی اسم یگانه – معنی یگانه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم یگانه – معنی یگانه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم یگانه یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد یگانه می باشد. معنی این نام فارسی،صمیمی، همدل، یک رنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها، منحصر به فرد، یک، یکی، واحد – صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر …

ادامه مطلب

معنی اسم یکتا – معنی اسم یکتا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم یکتا – معنی اسم یکتا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم یکتا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد یکتا می باشد. معنی این نام فارسی، یگانه، بی نظیر، تنها، فرد، منفرد، جدا، بی نیاز، فارغ، مستقیم، راست، مخلص، صمیمی، یک رنگ، بی ریا،  به تنهایی، ساز زهی که فقط یک …

ادامه مطلب

اسمهای پسرانه لری + معنی نامهای لری و بختیاری

اسمهای پسرانه لری + معنی نامهای لری و بختیاری

امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم لر ایرانی و همه دوست داران اسم های لری از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید. آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در مناطق لر نشین ایران است که بعضاً دارای سابقه تاریخی …

ادامه مطلب

زیباترین اسمهای دخترانه لری – بختیاری + معنی نامهای لری – بختیاری

زیباترین اسمهای دخترانه لری – بختیاری + معنی نامهای لری – بختیاری

امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم لر ایرانی و همه دوست داران اسم های لری از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید. آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در مناطق لر نشین ایران است که بعضاً دارای سابقه تاریخی …

ادامه مطلب

معنی اسم راشد – معنی راشد – نام پسرانه عربی

معنی اسم راشد – معنی راشد  – نام پسرانه عربی

معنی اسم راشد یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی راشد است. معنی اسم راشد در زبان عربی، آن که در راه راست است، دیندار، متدین،  نام یکی از خلفای عباسی، بیان شده است. معنی اسم راشد در لغت نامه دهخدا و فارسی براه شونده،هدایت …

ادامه مطلب

معنی اسم ماری – معنی ماری – نام زیبای دخترانه عبری

معنی اسم ماری – معنی ماری – نام زیبای دخترانه عبری

معنی اسم ماری یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی ماری است. معنی این نام گونه ی دیگری از مریم، مادر حضرت عیسی مسیح (ع)، که در زبان های اروپایی رایج است . ماری نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان فرانسوی است، فانی …

ادامه مطلب

اسم های دخترانه ایرانی که با حرف ک شروع می شوند

اسم های دخترانه ایرانی که با حرف ک شروع می شوند

زنده نگه داشتن نام عزیزان متوفی برای هر خانواده ای وقتی عزیزی از دست میرود زنده نگه داشتن نام او امریست طبیعی. بسیاری از افراد برای انتخاب نام فرزند خود از نامهای عزیزان فوت شده خود استفاده می کنند تا بدین سان نام آن عزیز …

ادامه مطلب