معنی اسم هینا – معنی هینا – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم هینا – معنی هینا – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید هینا می باشد. معنی اسم نوژین در زبان کردی ماهر بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این نام اصیل دخترانه آشنا …

ادامه مطلب

اسمهای پسرانه ایرانی اصیل با معنی + نام های جدید ایرانی

اسمهای پسرانه ایرانی اصیل با معنی + نام های جدید ایرانی

لیست اسم های پسرانه ایرانی یکی از مهمترین سوالاتی که برای هر فردی در طول زندگی خودش پیش می آید، معنی نام اوست. همه مردم دوست دارند معنی نام خود را بدانند. علاوه بر اهمیت دانستن معنی نام خود، بسیار پیش می آید که اسمی …

ادامه مطلب

اسمهای دخترانه ایرانی اصیل با معنی + نامهای جدید ایرانی

اسمهای دخترانه ایرانی اصیل با معنی + نامهای جدید ایرانی

لیست اسم های دخترانه ایرانی آیا تا بحال این سوال برای شما پیش آمده است که معنی نام شما چیست؟ آیا این سوال را کسی از شما پرسیده است. آیا می دانید معنی نامهای دوستان و خانواده و آشنایان خود چیست؟ آیا قصد انتخاب یک …

ادامه مطلب

معنی اسم کژال – معنی کژال – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم کژال – معنی کژال – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید کژال می باشد. معنی اسم کژال در زبان کردی زیباروی و سیاه چشم، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این …

ادامه مطلب

معنی اسم کانی – معنی کانیا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کانی – معنی کانیا – نام زیبای دخترانه فارسی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید کانی یا کانیا می باشد. معنی اسم کانی در زبان کردی معدنی و سرچشمه، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه …

ادامه مطلب

معنی اسم شینا – معنی شینا – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم شینا – معنی شینا – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید شینا می باشد. معنی اسم شینا در زبان کردی شنا و آب ورزی، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این …

ادامه مطلب

معنی اسم مانوشا – معنی مانوشا – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم مانوشا – معنی مانوشا – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید مانوشا می باشد. معنی اسم مانوشا در زبان کردی نام کوهی از کوهای البرز بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه …

ادامه مطلب

معنی اسم هانا – معنی هانا – نام زیبای دخترانه کردی

معنی اسم هانا – معنی هانا – نام زیبای دخترانه کردی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید هانا می باشد. معنی اسم هانا در زبان کردی پناه و امید بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این نام …

ادامه مطلب

معنی اسم گیوا – معنی گیوان – نام زیبای دخترانه ترکی

معنی اسم گیوا – معنی گیوان – نام زیبای دخترانه ترکی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید گیوا یا گیوان می باشد. معنی اسم گیوا در زبان کردیجذاب و گیرا، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این …

ادامه مطلب

معنی اسم گلاره – معنی گلاره – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم گلاره – معنی گلاره – نام زیبای دخترانه فارسی

[type=”blue”]یکی از نام  های زیبایی که می توان برای دختران خود انتخاب کنید گلاره می باشد. معنی اسم گلاره در زبان کردی مردمک چشم، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی، فراوانی و اسم های مشابه این نام اصیل …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های دخترانه ترکی با س + معنی نام های اصیل ترکی

زیباترین اسم های دخترانه ترکی با س + معنی نام های اصیل ترکی

اسم های دخترانه ترکی با حرف س + معنای نام های ترکی   برای شما عزیزان فهرست کاملی از نام های دخترانه ترکی را به ترتیب حروف الفبا آماده کرده ایم که امیدواریم برای شما عزیزان راهنمای خوبی جهت انتخاب نام برای فرزندانتان باشد.   …

ادامه مطلب