نامها و معانی

بیشتر بخوانید

معنی اسم اٶزلَم – نام اوزلم – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی اسم اٶزلَم – نام اوزلم – زیباترین نام های ترکی دخترانه

اسم اٶزلَم یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم اوروز را برای شما عزیزان آماده نموده ایم.  معنی اسم اٶزلَم   معنی اسم اٶزلَم : اسم اٶزلَم یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو است . بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با...

ادامه مطلب

معنی نام اٶزآیسان – معنی اسم اٶزآیسان – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی نام اٶزآیسان – معنی اسم اٶزآیسان  – زیباترین نام های ترکی دخترانه

نام اٶزآیسان یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است.  این نام در ترکی به معنی نظیرماه است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام اٶزآیسان آورده شده است.  معنی نام اٶزآیسان   معنی اسم اٶزآیسان  : نام اٶزآیسان یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است.  این اسم در ترکی به معنی نظیرماه است. بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با الف را مشاهده کنید.   ریشه اسم اٶزآیسان : نوع: دخترانه/...

ادامه مطلب

معنی نام ایشین – معنی اسم ایشین – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی نام ایشین – معنی اسم ایشین – زیباترین نام های ترکی دخترانه

اسم ایشین یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم ایشین را برای شما عزیزان آماده نموده ایم معنی نام ایشین   معنی اسم ایشین : سم ایشین یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق است . بیشتر بخوانید; اسم های دخترانه ترکی با حرف الف همراه با معنی را مشاهده کنید.   ریشه ا...

ادامه مطلب

معنی نام اٶزجان – اسم اوزجان – اسم های ترکی دخترانه زیبا

معنی نام اٶزجان – اسم اوزجان – اسم های ترکی دخترانه زیبا

نام اٶزجان یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. اوزجان در ترکی به معنی تَنی،عزیزومحبوب است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام اٶزجان آورده شده است. معنی نام اٶزجان   معنی اسم اٶزجان : نام اٶزجان یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. اوزجان در ترکی به معنی تَنی،عزیزومحبوب است. بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با حرف الف را مشاهده کنید.   ریشه اسم اٶزجان : ...

ادامه مطلب

معنی نام ایلکناز – معنی اسم ایلکناز – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی نام ایلکناز – معنی اسم ایلکناز – زیباترین نام های دخترانه ترکی

اسم ایلکناز یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی اولین ناز (اولین دختر خانواده ) است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم ایلکناز را برای شما عزیزان آماده نموده ایم معنی نام ایلکناز   معنی اسم ایلکناز : بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با حرف الف را مشاهده کنید.   ریشه اسم ایلکناز : نوع: دخترانه/پسرانه ریشه اسم: ترکی و آذربایجانی معنی: اولین ناز (اولین دختر خانواده )   ف...

ادامه مطلب

معنی نام اٶزآیتان – معنی اسم اٶزآیتان – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی نام اٶزآیتان – معنی اسم اٶزآیتان – زیباترین نام های ترکی دخترانه

نام اٶزآیتان یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است.  این نام در ترکی به معنی کاملا شبیه به شفق است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام ایزگی آورده شده است.  معنی نام اٶزآیتان معنی اسم اٶزآیتان : نام اٶزآیتان یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. در ترکی به معنی کاملا شبیه به شفق است. بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با الف را مشاهده کنید.   ریشه اسم اٶزآیتان : نوع: دخترا...

ادامه مطلب

معنی اسم ایلگار – معنی نام ایلگار – زیباترین نام های ترکی

معنی اسم ایلگار – معنی نام ایلگار – زیباترین نام های ترکی

نام ایلگار یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. در ترکی به معنی سال برف ,خداوندگار، قدرتمند، مرکب از ایل به معنای خداوند یا هر موجود صاحب قدرت + پسوندافاده فاعلیت (گار) است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام ایلدیر  آورده شده است معنی اسم ایلگار     معنی اسم ایلگار : نام ایلگار یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. در ترکی به معنی سال برف, خداوندگار، ق...

ادامه مطلب

معنی نام اٶزَل – اسم اوزل – زیباترین نام های ترکی دخترانه

معنی نام اٶزَل – اسم اوزل – زیباترین نام های ترکی دخترانه

اسم اٶزَل یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه است . در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم اٶزَل را برای شما عزیزان آماده نموده ایم. معنی نام اٶزَل     معنی اسم اٶزَل : اسم اٶزَل یکی از نامهای زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه است . بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با حرف الف شروع می شوند را مشاهده ...

ادامه مطلب