سلامت
09:36

فیلم آموزشی نحوه تزریق داروی بتافرون

02:06

زهر عقرب مبنایی برای ساخت نسل جدید دارو - science

01:57

اموزش چگونگی استفاده از کاندوم توسط ناشناس

01:13

ایالات واشنگتن و کلورادو به مصرف ماری جوانا رای آری...

00:59

آموزش درمان بدون دارو(سوجوک تراپی)