تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب دفترکار – معنی دیدن دفترکار در خواب چیست؟

تعبیر خواب دفترکار – معنی دیدن دفترکار در خواب چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دفتر کار آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب دیدن دفتر کار تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دفترکار – معنی دیدن دفترکار در خواب چیست؟   تعبیر خواب دفترکار در سر زمین رویاها آمده: شما یک دفترکار دارید :شرافت شما باعث خوشبختی شما در زندگی خواهد شد . شغل دفتریتان را از دست م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کتف + تعبیر خواب شانه و دوش چیست؟

تعبیر خواب کتف + تعبیر خواب شانه و دوش چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کتف، دوش، شانه آشنا کنیم. و انواع تعابیر مختلف آنها را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر گفته شده تمایل دارید تا ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب کتف + تعبیر خواب شانه و دوش چیست؟   تعبیر خواب دوش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دوش، وقار و صبر و بردباری، و همچنین زینت و جمال انسان می‌باشد اگر ببینی دوش تو ضعیف و ش...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دژخیم – معنی دیدن دژخیم در خواب چیست؟

تعبیر خواب دژخیم – معنی دیدن دژخیم در خواب چیست؟

تعبیر خواب دژخیم چیست؟ دژخیم تجسمی است از غول وجدان خودمان و هیبتی که دارد و بیم و هراسی که نا آگاهانه احساس می کنیم. ترس از دژخیم به میزان تاثر پذیری ضمیر ناخود آگاه ماست از حوادثی که اتفاق می افتد. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دژخیم – معنی دیدن دژخیم در خواب چیست؟   تعبیر خواب دژخیم منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دژخیم تجسمی است از غول وجدان خودمان و هیبتی که دارد و بیم و هراسی که نا آگاهانه احساس می کنیم. ترس از دژخیم به ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دیوانگی – دیوانه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دیوانگی – دیوانه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

دیوانگی در خواب، مال حرام است. خواب دیدن اینکه دیوانه می شوید بیانگر این است که دید خود را به اهدافتان از دست می دهید. شما ممکن است حس کنید که دیگر قادر نیستید به کسی تکیه کنید (وابسته باشید). برای مطالعه تعبیر بیشتر در این زمینه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب دیوانگی – دیوانه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب دیوانگی محمد ابن سیرین بصری گوید: دیوانگی در خواب، مال حرام است بر قدر دیوا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دست بند پلیس – دستگیر کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دست بند پلیس – دستگیر کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

خواب دیدن اینکه به شما دستبند می زنند بیانگر این است که چیزی یا کسی، جلوی موفقیت شما را می گیرید. فرصت ها به سراغ شما نمیاید. شما نبود قدرت و اثر بخشی را تجربه می کنید. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب دست بند پلیس – دستگیر کردن در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب دست بند پلیس در سر زمین رویاها آمده: به شما دستبند می زنند : رقیبان مخالف شما برای شما ایجا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دلتنگی – دل تنگ بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دلتنگی – دل تنگ بودن در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دلتنگی آشنا سازیم. معبران غربی می گویند: دلتنگی در خواب، بر کم شدن رزق و روزی دلالت دارد. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دلتنگی – دل تنگ بودن در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب دلتنگی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دلتنگی در خواب، بر کم شدن رزق و روزی دلالت دارد یا بر مبادرت به گناه و تأثیر آن بر دل انسان در دنیا.   در م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دوات – دیدن دوات در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دوات – دیدن دوات در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دوات آشنا کنیم. و انواع تعبیر مختلف آن را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب دوات تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دوات – دیدن دوات در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب دوات منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید. نه به صورت علم و تحصیل ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دوال – دیدن دوال در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دوال – دیدن دوال در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دوال آشنا کنیم. و انواع تعبیر مختلف آن را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب دوال تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دوال – دیدن دوال در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب دوال محمد ابن سیرین بصری گوید: دوال به خواب دیدن، خیر و منفعت باشد. بر قدر و قیمت آن جانور که دوال از پوست او بود. اگر بیند دو...

ادامه مطلب