تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست

تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست

تعبیر خواب آتش پرست، تعبیر دیدن آتش پرست در خواب تعبیر خواب – تعبیر خواب آتش پرست روشنایی و نور و آتش نماد یزدان پاک، نشانه دانش الهی و راهی به سوی عرفان و پاکی از هر گونه بدی معرفی می شود، اگر کسی در خواب ببیند که آتش می پرستتد نشانه  این است که دوستدار و طالب دنیا و مادیات می‌شود یا نزد پادشاهی سجده می کند و به او خدمت می کند. ما مطالبی در مورد تعبیر خواب آتش پرست آماده کردیم. همراه ما باشید تا به تعبیر های آن بپردازیم.  ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب

تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب

تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب آبگینه و دیدن آبگینه در خواب مادر این قسمت از تعبیر خواب نماگرد، مطالبی درباره تعبیر خواب آبگینه آماده کردیم. در بیشتر تعابیر از آبگینه به عنوان زن یا حاجت تعبیر شده است. جابر مغربی می گوید: اگر بیند که آبگینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلاقش دهدو اگر زن ندارد، زنی ازخویشان وی رحلت کند و بدان که آبگینه به تاویل، به منزله خداوندگار بود.در ادامه با ما همراه باش...

ادامه مطلب

تعبیر خواب آبله و دیدن آبله مرغان در خواب

تعبیر خواب آبله و دیدن آبله مرغان در خواب

تعبیر خواب آبله و دیدن آبله مرغان در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب آبله و دیدن آبله مرغان در خواب دیدن هر گونه آسیب بر پوست بیانگر احساس شما درباره شکست‌هایی است که در زندگی با آن مواجه می شوید. تعبیر خواب آبله معنا و مفهوم گوناگونی داردکه آبله می‌تواند نشانه زیادی مال،حاجت روا شدن،اگر آبله سفید باشد، از ترس و بیم ایمن شدن می باشد برای دیدن بقیه تعبیر ها با ما همراه باشید.    تعبیر خواب آبله از دید امام صادق علیه السلام امام صادق عل...

ادامه مطلب

تعبیر خواب آپارتمان – تعبیر اجاره کردن آپارتمان در خواب

تعبیر خواب آپارتمان – تعبیر اجاره کردن آپارتمان در خواب

تعبیر خواب آپارتمان  – تعبیر اجاره کردن آپارتمان در خواب چیست؟ تعبیر خواب آپارتمان – تعبیر اجاره کردن آپارتمان در خواب در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد مطالبی درباره تعبیر خواب آپارتمان گرد آوری کردیم .با توجه به این که تعبیر خواب آپارتمان تعبیر های متفاوت و زیادی دارد باید دید شما با چه شرایطی خواب آپارتمان را دیده اید اجاره کردن آپارتمان در خواب،بزرگی و کوچکی،زیبا بودن آپارتمان تعببیر های متفاوتی را دارد پس در ادامه با ما همراه ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب جامع آنلاین – تعبیر خواب آبپاش

تعبیر خواب جامع آنلاین – تعبیر خواب آبپاش

تعبیر خواب آبپاش – دیدن آب ریختن و پاشیدن روی زمین در خواب تعبیر خواب جامع آنلاین – تعبیر خواب آبپاش  در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب آبپاش آشنا کنیم. اگر کسی در خواب ببینید با آبپاش مشغول آب دادن به گل ها و درخت ها است و یا در حال آبیاری باغچه است طبق گفته معربان تعبیر خواب, خواب آن شخص نشانه رفتن به جایی خوش آب و هوا خواهد بود اما در هر حال باید از جزیئات دقیق خواب آن شخص اطلاع پیدا کرد....

ادامه مطلب

تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

 تعبیر خواب آتش و معنای دیدن آتش در خواب  تعبیر خواب آتش – دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب آتش تعبیر های گوناگونی دارد که دیدن آتش در رویا نمادی از شور زندگی، فساد، خصومت و دشمنی، فایده و منفعت، گشایش کارها، توصیف شده است. پیشنهاد میکنم حتما در ادامه تعبیر های مختلف آتش را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب بخوانید تا دقیقا متوجه تعبیر خواب شوید.  تعبیر خواب آتش گرفتن به روایت امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب آتش افروختن و معنای دیدن آتش در خواب

تعبیر خواب آتش افروختن و معنای دیدن آتش در خواب

 تعبیر خواب آتش افروختن و منظور از آتش روشن کردن در خواب چیست؟ تعبیر خواب آتش افروختن و معنای دیدن آتش در خواب در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب آتش افروختن آشنا کنیم. روشن کردن و افروختن آتش در خواب یکی دیگر از خواب های معمول و رایج در بین ماست خواب آتش روشن کردن یا آتش افروختن در خواب می‌تواند در ارتباط با کارهای مختلف استفاده گردد. بعضی ها از آتش برای روشنایی یا گرم شدن استفاده می کنند و یا بعضی ا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب آخور – دیدن آخور در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب آخور –  دیدن آخور در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب آخور – دیدن آخور در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب آخور – دیدن آخور در خواب به چه معناست؟ دیدن آخور در خواب یکی از خواب های رایج است که بیشتر این خواب را کسانی که به شغل دامپروری مشغول باشند میبینند بزرگان علم تعبیر خواب می گویند: اگر کسی در خواب آخور ببیند نشانه این است که کوشش و تلاش برای پیشرفت در کارش بی هدف می ماند.   تعبیر دیدن آخور از نظر لیلا برایت لیلا برایت می گوید: اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى اس...

ادامه مطلب