تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب کوال – معنی دیدن کوال در خواب چیست؟

تعبیر خواب کوال – معنی دیدن کوال در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کوال آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب کوال تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کوال – معنی دیدن کوال در خواب چیست؟   تعبیر خواب کوال امام علی علیه السلام می فرمایند: اگر کسی درخواب بیند کوال نو و فراخ داشت، دلیل منفعت است. اگر کوال کوچک بیند منفعت کمتر ا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عطار – عطاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عطار – عطاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب عطار و عطاری برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای مطالعه تعابیر گوناگون تعبیر خواب عطار و عطاری با ما همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب عطار – عطاری کردن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب عطار منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار می پذیرفتند. این دسته از مردم را حشاش نیز می گفتند. فرق حش...

ادامه مطلب

تعبیر خواب علائم راهنمایی و رانندگی چیست؟

تعبیر خواب علائم راهنمایی و رانندگی چیست؟

دیدن علائم راهنمایی و رانندگی در خواب بیانگر نصحیت و پیامی است که ضمیر ناخودآگاهتان تلاش می کند به شما انتقال دهد. علائم جاده ممکن است تلاش کند که شما را به سمت تصمیمات خاص هدایت کند. چیزی که این علائم جاده به شما می گوید و اینکه چگونه نیاز دارید پیامش را مورد جنبه ای از زندگی روزمره تان به کار برید را در نظر گیرید. برای مطالعه تعابیر بیشتر با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب علائم راهنمایی و رانندگی چیست؟   تعبی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب لهجه – لهجه داشتن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب لهجه – لهجه داشتن در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب لهجه داشتن آشنا کنیم و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب لهجه تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب لهجه – لهجه داشتن در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب لهجه  داشتن از دیدگاه روانشناسی یونگ لهجه در خواب می تواند با سمبل هایی مثل انسان و حرف زدن و ارتباط کلماتی مرتبط باشد. م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عزرائیل – دیدن فرشته مرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عزرائیل – دیدن فرشته مرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب عزرائیل آشنا کنیم و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب عزرائیل تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب عزرائیل – دیدن فرشته مرگ در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب عزرائیل مطیعی تهرانی می گوید: دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نگهبان + تعبیر خواب دیدن نگهبان، پاسبان، محافظ و دربان

تعبیر خواب نگهبان + تعبیر خواب دیدن نگهبان، پاسبان، محافظ و دربان

دیدن نگهبان در خواب بیانگر این است که نیاز دارید اصول اخلاقی مربوط به کارتان را بهبود بخشید درستی شما زیر سوال می رود. همچنین خواب ممکن است به کشمکشی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب نگهبان + تعبیر خواب دیدن نگهبان، پاسبان، محافظ، دربان و…   تعبیر خواب نگهبان آنلی بیتون می گوید: دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است که زندگی شما به راحتی اداره می شود . و هم...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عذر خواهی – معنی معذرت خواهی کردن در خواب

تعبیر خواب عذر خواهی – معنی معذرت خواهی کردن در خواب

تعبیر  خواب عذر خواهی کردن چیست؟ خواب دیدن اینکه شما در حال عذر خواهی از کسی هستید به تمایل شما به هماهنگی و حقیقت در زندگی واقعی تان اشاره دارد. شاید شما در مورد چیزی احساس گناه می کنید. یا خواب، راهی برای ضمیر ناخدآگاه شماست تا به شما در مورد خطاهایی که مسئولش هستید هشدار دهد.   تعبیر خواب عذر خواهی – معنی معذرت خواهی کردن در خواب   تعبیر خواب عذر خواهی آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتک...

ادامه مطلب

تعبیر خواب لاتاری – معنی بازی لاتاری در خواب

تعبیر خواب لاتاری – معنی بازی لاتاری در خواب

خواب دیدن اینکه لاتاری بازی می کنید بیانگر این است که شما خیلی به سرنوشت تکیه می کنید به جای اینکه مسئولیت اعمال یا تصمیمات خود را به عهده گیرید. شما نیاز دارید که یک مسئولیت یا موقعیت را قبل از اینکه به آن متعهد شوید دوباره در نظر گیرید. برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب لاتاری – معنی بازی لاتاری در خواب   تعبیر خواب لاتاری لوک اویتنهاو می گوید : لاتاری : وسوسه های تسکین دهنده دید...

ادامه مطلب