تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب ناخدا – دیدن ناخدا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ناخدا – دیدن ناخدا در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن یا خواب اینکه شما ناخدا هستید بیانگر توانایی شما برای برخورد با مسائل و مشکلات زندگی با اعتماد به نفس و قاطعیت است. ناخدا ممکن است سمبلی از شکل پدر یا فردی باشد که اختیاراتی دارد. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشبد.   تعبیر خواب ناخدا – دیدن ناخدا در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب ناخدا در سر زمین رویاها آمده: خواب یک ناخدا : مرگ یک دشمن شما ناخدا هستید : مشکلات شما را تهدید خواهند کرد . خود را به اتفاق یک ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب لکه – دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لکه – دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لکه چیست؟ دیدن لکه در خواب نمادی از اشتباهی سطحی و برگشت پذیر در زندگی تان است. جنس، رنگ و جای لکه را در نظر گیرید و تحلیل کنید. اگر شما نمی توانید لکه را بردارید، بیانگر گناه یا عدم اشتیاق شما برای بخشش و فراموش کردن است. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب لکه – دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب لکه امام صادق علیه السلام می فرمایند: پیسی در خواب بر چهار وجه است. اول: م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گلادیاتور – معنی دیدن گلادیاتور در خواب چیست؟

تعبیر خواب گلادیاتور – معنی دیدن گلادیاتور در خواب چیست؟

خواب دیدن اینکه شما یک گلادیاتور هستید، بیانگر یک موقعیت است که برای نجاتتان می جنگید شما حس می کنید که دیگران علیه شما کار می کنند. برای مطالعه تعابیر بیشتر با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب گلادیاتور – معنی دیدن گلادیاتور در خواب چیست؟   تعبیر خواب گلادیاتور در سر زمین رویاها آمده: یک گلادیاتور در حال جنگ : پول فراوانی خواهید داشت . یک گلادیاتور در یک جشن : حوادث غم انگیز تعدادی گلادیاتور در حال جنگ : یک...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گوی – دیدن گوی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گوی – دیدن گوی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد می خواهیم شما عزیزان را با تعبیر خواب گوی آشنا کنیم. دیدن گوی در خواب بیانگر خصومت و دشمنی است. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب گوی – دیدن گوی در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب گوی محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد،دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی بیند گوی زد، دلیل که با کسی خصومت نماید. جابر مغربی می گوید: گوی زدن درخواب، س...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گمرک | تعبیر دیدن گمرک در خواب چیست؟

تعبیر خواب گمرک | تعبیر دیدن گمرک در خواب چیست؟

تعبیر خواب گمرک چیست؟ خواب دیدن اینکه شما وارد گمرک می شوید، بیانگر این است که شما تحت نقد و بررسی موشکافانه اید و نقد می شوید. برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب گمرک | تعبیر دیدن گمرک در خواب چیست؟   تعبیر خواب گمرک آنلی بیتون می گوید: دیدن اداره گمرک در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد . اگر خواب ببینید داخل اداره گمرک می شوید ، نشانه آن است که برای رسیدن به مقامی تلاش می کنید . اگر خواب ببینید از اد...

ادامه مطلب

تعبیر خواب استعاذه – معنی گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در خواب

تعبیر خواب استعاذه – معنی گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در خواب

در این پست از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب استعاذه گفتن (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب استعاذه گفتن تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب استعاذه – معنی گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در خواب   تعبیر خواب استعاذه خالد بن علی بن محد العنبری گوید: هر کس در خواب ببیند که به طور مداوم، با گفتن «اعوذ بالله من الشیطا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب بی گناه – بی گناهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بی گناه – بی گناهی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب بی گناهی آشنا کنیم. و مطالبی را از منابع معتبر برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. با ادامه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب بی گناه – بی گناهی در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب بی گناه در سر زمین رویاها آمده: شما بی گناه هستید : شما خیلی پرشور و هیجان هسنید . شما می دانید که بی گناه نیستید : موقعیت بسیار مهمی بدست خواهید آورد. اگر دوست دارید...

ادامه مطلب

تعبیر خواب بشاش بودن – معنی خوشحال بودن در خواب چیست؟

تعبیر خواب بشاش بودن – معنی خوشحال بودن در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب بشاش بودن آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب بشاش بودن – معنی بشاش بودن در خواب چیست؟   تعبیر خواب بشاش بودن خالد بن علی بن محد العنبری گوید: شاد و بشاش بودن در خواب، برای عالِمان و نیکوکاران، نشانهی اطاعت از خدا و پیامبر(ص) است و برای افراد دیگر، که اهل ل...

ادامه مطلب