تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب ولگرد – ولگردی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ولگرد – ولگردی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد معانی مختلف تعبیر خواب ولگردی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. و قصد داریم شما را با تعبیر خواب ولگردی آشنا سازیم. معبران غربی می گویند: اگر در خواب بببینید که ولگردی می کنید. بیانگر این است که دچار مشکلات زیادی در زندگی می شوید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب ولگرد – ولگردی در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب ولگرد آنلی بیتون می گوید: مشاهده‏ى ولگردان در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب ونوس – معنی دیدن ونوس در خواب چیست؟

تعبیر خواب ونوس – معنی دیدن ونوس در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب ونوس آشنا سازیم. ونوس به معنای الهه عشق است و دیدنش در خواب نشان از عشقی پر از آرامش و آسودگی است. با ادامه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب ونوس – معنی دیدن ونوس در خواب چیست؟   تعبیر خواب ونوس معبران غربی می گویند: همانطور که می دانید ونوس به معنای الهه عشق است و دیدنش در خواب نشان از عشقی پر از آرامش و آسودگی است.   مطالب مرتبط: تعبیر خواب آیینه، تعبیر خواب ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب وسمه – دیدن وسمه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب وسمه – دیدن وسمه در خواب چه تعبیری دارد؟

وسمه گیاهی است با برگ هایی شبیه برگ مورلاد که پس از رسیدن سیاه می شود و از آن برای رنگ کردن ابرو استفاده می کردند. و دیدنش در خواب بیانگر غم و اندوه است. برای مطالعه بقیه تعابیر با تعبیرخواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب وسمه – دیدن وسمه در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب دیدن وسمه های زیاد تعبیرگران می گویند: اگر ببینی در زمین و املاکت وسمه‌های زیادی داری، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شوی   هم اکنون مطالعه کن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب ویلا – معنی دیدن ویلا در خواب چیست؟

تعبیر خواب ویلا – معنی دیدن ویلا در خواب چیست؟

در این مجموعه از نماگرد انواع تعابیر و معانی مختلف تعبیر خواب ویلا را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن ویلا در خواب خوش‌ یمن‌ است‌ ونشان‌ می‌دهد که‌ از بخت‌ و اقبال‌ بلندی‌ برخوردارید. با ادامه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب ویلا – معنی دیدن ویلا در خواب چیست؟   تعبیر خواب ویلا تعبیرگران می گویند: اگر خواب‌ ببینید که‌ در یک‌ ویلا هستید، یعنی‌ برای‌ شاد و خوشحال‌ بودن‌ نیازی‌ به‌ چیزهای‌ دنیوی‌ ومادی‌ ندارید. هم‌ چن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب وزیر – دیدن وزیر در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب وزیر – دیدن وزیر در خواب چه معنایی دارد؟

در این مجموعه از نماگرد انواع تعابیر و معانی مختلف تعبیر خواب وزیر را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبران غربی می گویند: دیدن وزیر در خواب، نشانه‏ى رسیدن به اهدافتان مى ‏باشد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب وزیر – دیدن وزیر در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب وزیر امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن وزارت کردن درخواب، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشمِ او ماه گشته بود. دوم: آن که بی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب به هدف رسیدن – معنی به هدف نرسیدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب به هدف رسیدن – معنی به هدف نرسیدن در خواب چیست؟

به ثمر رساندن یک هدف در خوابتان نمادی از دستاورد و موفقیت های شماست. مسیر شما به سوی هدف در دسترس است. (به آن می رسید). خواب ممکن است استعاره ای از اهدافی باشد که در زندگی دارید یا ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید برای آینده تان هدف تعیین کنید. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب به هدف رسیدن – معنی به هدف نرسیدن در خواب چیست؟   تعبیر خواب هدف آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببین...

ادامه مطلب

تعبیر خواب هاله نور – معنی دیدن هاله نور در خواب چیست؟

تعبیر خواب هاله نور – معنی دیدن هاله نور در خواب چیست؟

دیدن هاله نور در خواب بیانگر برخی اطلاعات مهم است که در خواب به شما داده ممی شود شما نیاز دارید توجه نزدیکی به این اطلاعات و پیغام بکنید. شما نیاز دارید که این انرژی را برای قدرت یافتن، تقویت کنید. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب هاله نور – معنی دیدن هاله نور در خواب چیست؟   تعبیر خواب هاله نور در سر زمین رویاها آمده: خواب یک هاله نور : مشکلات فعلی باعث ایجاد خوشبختی شما می شوند . یک هاله نور به دور خ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب مغز – خوردن مغز در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مغز – خوردن مغز در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب مغز آشنا سازیم. دیدن مغز در خواب بیانگر این است که تحت استرس فکری سختی هستید. شما نیاز دارید که توانایی های حل مسئله تان را به کار گیرید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب مغز – خوردن مغز در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب مغز امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن مغز درخواب بر سه وجه است. اول: مال نهانی. دوم: عقل. سوم: بصر. دانیال نبی علیه السلام می ف...

ادامه مطلب