تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب منقار – دیدن منقار پرندگان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب منقار – دیدن منقار پرندگان در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب منقار آشنا سازیم. دیدن منقار در خواب بیانگر این است که شما یا شخصی دیگر در یک موقعیتی دخالت و فضولی می کنید که ربطی به شما ندارد. نمادی از دلخوری یا دخالت است. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب منقار – دیدن منقار پرندگان در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب منقار معبران می گویند: اگر بیند منقار مرغی داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.   تعبیر خواب منقار پرندگان...

ادامه مطلب

تعبیر خواب مهمان خانه – دیدن مهمان خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مهمان خانه – دیدن مهمان خانه در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب مهمان خانه آشنا سازیم. دیدن مهمان خانه در خواب بیانگر این است که شما به دنبال تامین نیاز های اولیه تان هستید. شما می خواهید به نوعی ثبات در زندگی تان برسید. در ادامه همراه ما باشید.   تعبیر خواب مهمان خانه – دیدن مهمان خانه در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب مهمان خانه در سر زمین رویاها آمده: شما در یک مهمانخانه هستید : از غم بزرگی رنج خواهید برد . در یک مهمانخا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب معجزه – معنی دیدن معجزه در خواب چیست؟

تعبیر خواب معجزه – معنی دیدن معجزه در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب معجزه آشنا کنیم. دیدن معجزه در خواب بیانگر این است که شما هدف محور هستید. و برای آینده برنامه ریزی می کنید. شما اعتماد به نفس زیادی به خاطر دستاورد هایتان دارید. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب معجزه – معنی دیدن معجزه در خواب چیست؟   تعبیر خواب معجزه آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در اثر معجزه ای طرحی را به پایان می رسانید ، نشانه آن است که اتفاقی شادی آفرین شما ر...

ادامه مطلب

تعبیر خواب معاون – دیدن معاون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب معاون – دیدن معاون در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از مجموعه تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با تعابیر و معانی مختلف تعبیر خواب معاون آشنا کنیم. دیدن معاون در خواب بیانگر این است که در اثر حسادت به کارهای احمقانه دست می زنید برای مطالعه بقیه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب معاون – دیدن معاون در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب معاون آنلی بیتون می گوید: دیدن معاون اداره در خواب ، علامت آن است که در اثر حسادت به کارهایی احمقانه دست می زنید . اگر دخت...

ادامه مطلب

تعبیر خواب مهندس – دیدن مهندس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مهندس – دیدن مهندس در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن مهندس در خواب بیانگر این است که شما مسئول زندگی تان هستید. و همچنین خواب دیدن مهندسی بیانگر این است که قادرید دنیای خارج را خلق کنید و دستکاری کنید. شما حس نیرومندی می کنید. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب مهندس – دیدن مهندس در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب مهندس آنلی بیتون می گوید: دیدن مهندسی در خواب ، نشانه آن است که سفری خسته کننده در پیش رو خواهید داشت و پس از خاتمه سفر تجدید دیدارهای شادی ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب معمار – دیدن معمار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب معمار – دیدن معمار در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از مجموعه تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با تعابیر و معانی مختلف تعبیر خواب معمار  آشنا کنیم. خوابی با موضوع معماری به ما می گوید که آرامش ما در گرو چیست و چگونه می توان این آرامش را تقویت نمود. این خواب می تواند توسط افرادی دیده شود که در بیداری، اطلاع چندانی درباره ی معماری ندارند. همراه ما باشید.   تعبیر خواب معمار – دیدن معمار در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب معمار از دیدگاه روانشناسی یونگ معم...

ادامه مطلب

تعبیر خواب هاون – معنی دیدن هاون در خواب چیست؟

تعبیر خواب هاون – معنی دیدن هاون در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب هاون آشنا سازیم. هاون همراه با دسته، دو نفر شریک می‌باشند که از یکدیگر فرار نمی‌کنند. اگر در خواب دیدید که در هاون چیزی می کوبید، در صورتی که آن چیز خوب و مفید و شیرین باشد خوب است و نعمت و خوبی تلقی می گردد ولی اگر مکروه و بد بود، غم و رنج و گرفتاری است.   تعبیر خواب هاون – معنی دیدن هاون در خواب چیست؟   تعبیر خواب هاون محمد ابن سیرین بصری گوید: هاونِ همراه با دسته، دو...

ادامه مطلب

تعبیر خواب واکس – معنی واکس زدن به کفش در خواب چیست؟

تعبیر خواب واکس – معنی واکس زدن به کفش در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب واکس آشنا سازیم و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای مطالعه تعبیر خواب واکس و واکس زدن تا انتهای مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب واکس – معنی واکس زدن به کفش در خواب چیست؟   تعبیر خواب واکس لوک اویتنهاو می گوید : واکس زدن : دیگران از شما خوششان خواهد آمد   مطالب مرتبط با موضوع اصلی: تعبیر خواب واکسن، تعبیر خ...

ادامه مطلب