تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب خط – خطاطی کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خط – خطاطی کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب خط و خطاطی آشنا کنیم. برای مطالعه انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب خطاطی با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب خط – خطاطی کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب خط در سر زمین رویاها آمده: خطوطی را روی کاغذ مشاهده می کنید : برای خودتان بی دلیل بهانه نتراشید خط اشخاص دیگر : چندین پرونده قانونی بدستتان می رسد خطوط و نقاشی روی دیوار : بالاخره حقیقت...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تحسین – معنی تحسین شدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تحسین – معنی تحسین شدن در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تحسین کردن آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران غربی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب تحسین کردن تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تحسین – معنی تحسین شدن در خواب چیست؟   تعبیر خواب تحسین لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر موضوعى تحسین مى‏شوید، یعنى مورد اتهام قرار مى‏گیرید. اگر ببیند کسى ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب استاد دانشگاه – معنی استاد دانشگاه شدن در خواب

تعبیر خواب استاد دانشگاه – معنی استاد دانشگاه شدن در خواب

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب استاد دانشگاه آشنا سازیم. معبران غربی می گویند: دیدن استاد دانشگاه در خواب، معنایش آن است که به خاطر بی ‏دقتى و بدشناسى دچار خطر مى‏شوید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب استاد دانشگاه – معنی استاد دانشگاه شدن در خواب   تعبیر خواب استاد دانشگاه معبران می گویند: اگر کسی خواب ببینید که استاد دانشگاه شده است و در حال درس دادن به دانشجویان است دلیل که ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نگایتو فیلم – معنی دیدن نگایتو فیلم در خواب

تعبیر خواب نگایتو فیلم – معنی دیدن نگایتو فیلم در خواب

در این قسمت از مجموعه تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب نگاتیو فیلم آشنا کنید. در سر زمین رویاها آمده: دیدن نگاتیو فیلم در خواب بیانگر انحطاط کامل و تباهی در کارهاست. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب نگایتو فیلم – معنی دیدن نگایتو فیلم در خواب   تعبیر خواب نگایتو فیلم در سر زمین رویاها آمده: خواب نگاتیو فیلم : انحطاط کامل و تباهی در کارها نگاتیو عکس : توانائی پیش بینی و ردکردن خطر را دارید ....

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلکسیون – معنی دیدن کلکسیون در خواب چیست؟

تعبیر خواب کلکسیون – معنی دیدن کلکسیون در خواب چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر دیدن کلکسیون برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب کلکسیون تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کلکسیون – معنی دیدن کلکسیون در خواب چیست؟   تعبیر خواب کلکسیون لوک اویتنهاو می گوید : حشرات : ناراحتی گیاهان : شادی سنگهای معدنی : اتفاق ناخوشایند   اگر دوست دارید از تعابیر پیشنهادی ما دیدن فرمایید: تعبیر خواب حشرات ، تعبیر خواب م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کینه – کینه داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کینه – کینه داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این سری از تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب کینه داشتن آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: کینه نگه داشتن در خواب بیانگر دلتنگی می باشد. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کینه – کینه داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کینه خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی را در خواب ببینی که از او کینهای در دل داری، بر دلتنگی دلالت دارد یا اینکه با کسی دوست یا همسفر م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کارآموز – کارآموزی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کارآموز – کارآموزی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب کارآموزی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب کارآموزی تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب کارآموز – کارآموزی در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کارآموز آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید به عنوان کارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانه آن است که می کوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گری – بیماری پوستی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گری – بیماری پوستی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب بیماری گری آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: بیماری پوستی در خواب بیانگر غم و غصه و خسته شدن از خیشاوندان دلالت دارد. برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب گری – بیماری پوستی در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب گری خالد بن علی بن محد العنبری گوید: گر شدن پوست در خواب و خارش آن بدون تراوش چرک، بر گرفتار غم و غصه شدن و خسته شدن از خویشاوندان دلالت دارد؛ اما...

ادامه مطلب