تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب نسیه خریدن – معنی نسیه خریدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب نسیه خریدن – معنی نسیه خریدن در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب نسیه خریدن آشنا سازیم و مطالبی را از منابع معتبر برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. نسیه خریدن در خواب بیانگر این است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى ‏شود. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب نسیه خریدن – معنی نسیه خریدن در خواب چیست؟   تعبیر خواب نسیه خریدن آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که چیزى را نسیه مى‏خرید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شو...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نفقه + تعبیر خواب نفقه گرفتن و نفقه دادن

تعبیر خواب نفقه + تعبیر خواب نفقه گرفتن و نفقه دادن

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب نفقه آشنا سازیم. خواب دیدن اینکه شما نفقه پرداخت می کنید به معنی این است که شما تاوان اعمال و اشتباهات گذشته تان را پس می دهید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب نفقه + تعبیر خواب نفقه گرفتن و نفقه دادن   تعبیر خواب نفقه لیلا برایت می گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که نفقه دریافت مى‏کنید، بیانگر آن است که کمى از مشکلاتتان را حل مى‏کنید. نفقه پرداختن در خواب، بیانگر بدش...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نوازنده – دیدن نوازنده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نوازنده – دیدن نوازنده در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب نوازنده آشنا سازیم. اگر شما در زندگی بیداریتان نوازنده نیستید. اما اگر در خواب ببینید نوازنده هستید. بیانگر این است که نیاز دارید احساسات خود را بیشتر ابراز کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب نوازنده – دیدن نوازنده در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب نوازنده لوک اویتنهاو می گوید : نوازنده : خرجهای بیهوده- ولخرجی گروه نوازندگان : دوستان وفادار هانس کورت می گوید: اگر در خواب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب وسوسه شدن – معنی وسوسه شدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب وسوسه شدن – معنی وسوسه شدن در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب وسوسه شدن آشنا سازیم. در سرزمین رویاها آمده: خواب ببینید که وسوسه شده اید: به موانع مختلف برمیخورید. برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب وسوسه شدن – معنی وسوسه شدن در خواب چیست؟   تعبیر خواب وسوسه شدن در سر زمین رویاها آمده: خواب ببینید که وسوسه شده اید : به موانع مختلف برمیخورید. وسوسه شده اید که کار بد بکنید: زبانتان را نگاه دارید و عاقل باشید. وسو...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نیشکر – خوردن نیشکر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نیشکر – خوردن نیشکر در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب نیشکر آشنا سازیم. دیدن نیشکر در خواب تعبیر نیکویی دارد و معبران دیدنش را بیانگر مال و ثروت می دانند با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب نیشکر – خوردن نیشکر در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب نیشکر آنلی بیتون می گوید: دیدن نیشکر بریده در خواب ، نشانه شکست کامل در تمام شئونات زندگی است . اگر در خواب نیشکر ببینید، به این معنا است که ثروت فراوانى ب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب هیولا – دیدن هیولا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب هیولا – دیدن هیولا در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن هیولا در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که زننده و زشت است. تبدیل شدن به هیولا در خواب ممکن است نمایانگر شخصیت حقیقی شما باشد. شاید نیاز دارید که نگرش یا راه خود را عوض کنید. در ادامه برای مطالعه تعابیر بیشتر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب هیولا – دیدن هیولا در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب هیولا لوک اویتنهاو می گوید : هیولا : یک اتفاق غیر منتظره آنلی بیتون می گوید: دیدن هیولا در خوا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نقره + تعبیر خواب هدیه گرفتن و گم کردن نقره

تعبیر خواب نقره + تعبیر خواب هدیه گرفتن و گم کردن نقره

تعبیر خواب نقره چیست؟ دیدن نقره در خواب نمادی از ماه، شهود و جنبه های زنانه روان شما است. بیانگر آرامش و اعتماد به نفس دست کم گرفته شده است. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب نقره + تعبیر خواب هدیه گرفتن و گم کردن نقره   تعبیر خواب نقره امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن نقره در خواب چهار وجه است. اول: زن. دوم:فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت. آنلی بیتون می گوید: دیدن نقره در خواب ، نشانه آن است که بیش از حد به ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نفرین کردن – معنی نفرین کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب نفرین کردن – معنی نفرین کردن در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب نفرین کردن آشنا سازیم. لیلا برایت می گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى را نفرین مى‏کنید، بیانگر آن است که باید مواظب خود باشید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب نفرین کردن – معنی نفرین کردن در خواب چیست؟   تعبیر خواب نفرین کردن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسى ظالمى را نفرین کرد، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضى گویند: خلاف این است. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌...

ادامه مطلب