بلوغ نوجوانان

بلوغ در نوجوانان دختر

بلوغ در نوجوانان دختر

بلوغ در نوجوانان دختر بلوغ در نوجوانان دختر بلوغ در دختران  در سن ۹ تا ۱۳ سالگی اتفاق می افتد، اما دخترانی هم هستند که زودتر و یا دیرتر به بلوغ می رسند . هورمون هایی مانند استروژن، فرآیند بلوغ را انجام می دهند. نماگرد در این زمینه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد . بلوغ اولین علامت شروع بلوغ در دختران رشد سینه هاست. اولین دوره قاعدگی معمولا دو سال بعد از آن اتفاق می افتد. معمولا قبل از اولین دوره قاعدگی دختران تغییرات جسمی زیر را ...

ادامه مطلب

بلوغ در نوجوانان پسر

بلوغ در نوجوانان پسر

بلوغ در نوجوانان پسر بلوغ در نوجوانان پسر همین طور که همه ما بزرگ می شویم شاهد تغییرات زیادی در خود هستیم .بیشترین تغییرات در سنین بلوغ اتفاق می افتد که تغییرات در سن بلوغ در دختران و پسران فرق دارد. نماگرد امروز می خواهد که شما را با شرایط بلوغ پسران آشنا کند . بلوغ: بلوغ یک دوره مشخص است که از طریق بعضی تغییرات در تکامل و رشد پسران نوجوان شناخته می‌شود. این تغییرات در زمان دیگری در طول حیات فرد اتفاق نمی‌افتند و ویژگی‌های خاصی دارند...

ادامه مطلب