بلوغ نوجوانان

بیشتر بخوانید
  • بلوغ در نوجوانان دختر بلوغ در نوجوانان دختر بلوغ در دختران  در سن 9 تا 13 سالگی اتفاق می افتد، اما دخترانی هم هستند که زودتر و یا دیرتر به بلوغ می رسند . هورمون هایی مانند استروژن، فرآیند بلوغ را انجام می ...