احکام دینی

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

 

نظر مراجع راجع به رقصیدن در مجالس چیست ؟

 

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟
حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

رقصیدن رفتاری است که بر مبنای حس و حرکت جهت ابراز حسی پرشور و فزاینده انجام می پذیرد که بیان کننده یک حالت یا تجربه یا درک می باشد .و در عین حال یکی از رشته های هنرهای نمایشی است و از هنرهای هفتگانه به شمار می آید .رقص را حرکات موزون نیز مینامند .در اینجا به مبحث رقص در اسلام و نظر مراجع تقلید را در مورد رقصیدن جویا می شویم .

نوشته های مشابه

امیدوارم پاسخگوی خوبی برای دیگر احکام دینی برای شما عزیزان باشیم

رقصیدن و احکام مربوط به آن

مشاهده رقص دسته‏ جمعی مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأیید فرد گناه‌کار و تجری او و یا ترتب فساد گردد، جایز نیست.
اصل شرکت در عروسی‏ هایی که احتمال رقص در آن‌ها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تأیید مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.
اگر رقص زن براى شوهرش یا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.
رقصیدن در جشن عروسی فرزندان توسط پدران یا مادران اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است.
رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.
هر رقصى که موجب مفسده و برانگیخته شدن شهوت گردد، حرام است و به کارگیرى آلات موسیقى و گوش‌دادن به آن‌ها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مکلفین در این موارد نهى از منکر است.
کودک غیربالغ چه پسر و چه دختر تکلیفى ندارد ولى سزاوار نیست افراد بالغ او را تشویق به رقص کنند.
ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.
در رقص حرام فرقى بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم.
مبارزه نمایشی با عصا در عروسی‏ها اگر به‌صورت بازى ورزشى تفریحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى به‌کارگیرى آلات موسیقى به نحو لهوى و طرب‏ آور، به هیچ وجه جایز نیست.
رقص محلی که در آن افراد دست‌ها را به‌هم انداخته و به‌گونه‏ ای هماهنگ پاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدنی به زمین می‏کوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد می‏کند (دبکه) اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد.
رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.
شرکت در مجالس رقص اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی‏ باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد

چوب بازى و باله

همه مراجع: چوب بازی نیز نوعى رقص محسوب مى‏شود و حکم رقص را دارد.

باله نیز نوعى رقص است و ورزش نیست.

 

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟
حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

رقصیدن داماد در مجلس زنان

آیات عظام امام، تبریزى و خامنه‏اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب حرام یا ترتب مفسده شود، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد ولى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند.
آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
آیات عظام صافى و مکارم شیرازی: حرام است.

 

دیدن رقص از تلویزیون داخلى و خارجى

همه مراجع: نگاه به رقص از تلویزیون، اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقى حرام و یا مفسده گردد، جایز نیست.

 

نگاه به رقص در مجلس عروسى

همه مراجع: اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقى حرام یا تأیید گناه و یا مفسده گردد، جایز نیست.

 

 

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟
حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

رقصیدن  مرد براى مرد

آیات عظام امام، تبریزى و خامنه‏ اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند).
آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب، رقص مرد در حضور مردان جایز نیست.
آیات عظام صافى و مکارم: رقص مرد در حضور مردان حرام است.
رقص‏ مطابق نظر آیت الله خامنه ای
حضرت امام خمینی(ره ) : واجب رقصیدن خانمها در هر کجا اعم از مجلس عقد وعروسی ویا مولودی ها جایز نیست مگر رقصیدن زن برای شوهرخود .

 

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟
حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

احکام رقصیدن از نظر مراجع 

حضرت آیت ا…. گلپایگانی (ره) : فقط رقص زن برای شوهر جایز است ودر غیر این مورد حرام است .

حضر ت آیت ا… اراکی(ره ) : رقص اشکال دارد.

حضرت آیات عظام امام خمینی وگلپایگانی: درمسئله حرمت رقصیدن زن ، فرقی درانواع رقصها نیست وهرعملی را که عرفا بدان رقص گویند (برای غیر همسر) جایز نیست.

حضرت آیت ا… خامنه ای : رقص بطور کلی اشکال دارد مگر رقص زوجه فقط برای شوهرش ودور از چشم دیگران.

حضرت آیت ا… بهجت : رقص مطلقا اشکال دارد .

حضرت آیت ا…. صافی گلپایگانی : فقط رقص زن برای شوهرش جایز است ودرغیر این حرام است .

حضرت آیت ا…. وحید خراسانی : رقصیدن مطلقا – با قطع نظر از ترتیب هرگونه خلاف شرع وعنوان محرم دیگری – بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

حضرت آیت ا…. مکارم شیرازی : تنها رقص زن برای شوهرش جایز است وبقیه اشکال دارد.

حضرت آیت ا…. سیستانی : به احتیاط ،واجب جایز نیست به جز رقص زن وشوهر درجایی که دیگری نباشد .

حضرت آیت ا… تبریزی : رقص از لهو است وسزاوار مومن نیست .

 

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟
حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

 

رقصیدن زن در مجالس زنانه که به عنوان مولودی « جشن تولد» « جشن تکلیف» و… برگزار می شود چه حکمی دارد؟

جواب:به هیچ عنوان جایز نیست .

رقص درمجلس عروسی چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست .

رقص در جشن عقد چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست.

رقص زن دربرابر شوهرچه حکمی دارد؟

اشکالی ندارد.

آیا رقص های محلی یا حرکات عادی که به اسم رقص انجام می شود حکمش تفاوت دارد بارقص کلاسیک ومنظم یا فرقی نمی کند ؟

جواب: اگر رقص نامیده شود فرقی ندارد.

نظر ایت ا… تبریزی:

رقص زن در مجالس زنانه که به عنوان مولودی « جشن تولد» « جشن تکلیف» و… برگزار می شود چه حکمی دارد.

رقص درمجلس عروسی چه حکمی دارد؟

رقص در جشن عقد چه حکمی دارد؟

رقص زن دربرابر شوهرچه حکمی دارد؟

جواب: رقص زن برای زنی دیگر وبرای شوهر مانعی ندارد.

آیا رقص های محلی یا حرکات عادی که به اسم رقص انجام می شود حکمش تفاوت دارد بارقص کلاسیک ومنظم یا فرقی نمی کند ؟

جواب : درصورت صدق رقص -چه محلی باشد چه کلاسیک – حکم رقص را دارد.والله العالم نظرجمعی ازعلماء

 

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟
حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

 

رقصیدن مرد برای مرد وزن برای زن چه حکمی دارد؟

آیت الله العظمی خامنه ای : اگر موجب مفسده یا محرک شهوت باشد حرام است.

آیت الله العظمی فاضل : اگر همراه کار حرامی از قبیل استعمال آلات لهو ولعب واختلاط زن ومرد نباشد مانعی ندارد.

آیت الله العظمی بهجت: رقص مطلقا اشکال دارد.

آیت الله العظمی حاج شیخ جواد تبریزی: رقص مرد برای مرد لهو است وسزاوار است مومن از آن بپرهیزد . ورقص زن برای شوهرش ورقص زن برای زنان در مجالس عروسی ومانند آن مانعی ندارد وغیر آن جایز نیست والله العالم .

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: تنها رقص زن برای شوهرش جایز است وبقیه اشکال دارد.

نظر آیت الله مکارم شیرازی:

سئوال- اخیرا دریک مجلس عمومی برای آقایان ، پس از اجرای سخنرانی وبرنامه های دیگر ، چند نفر از آقایانی که ورزش بدنسازی وزیبایی اندام را تمرین کرده بودند ، درمجلس حاضر شده وبدن نیمه عریان خود را به معرض دید تماشاچیان گذارده وبا حرکاتی ماهیچه های خود ، سینه های بزرگ شده وسایر قسمت های تقویت شده را به دیگران نشان دادند . لطفا حکم این عمل ار از نظر شرع مقدس اسلام بیان بفرمائید .

جواب : این کار شایسته مسلمانان نیست واگر منشأ فساد گردد حرام است .

 

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟
حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

 

 شرکت در عروسی ، یا مجالس دیگر ، که انسان می داند درآن رعایت شئونات اسلامی نمی شودچه حکمی دارد؟

جواب: شرکت در مجالس گناه حرام است .

. آیا رقص محلی در عروسی‏ها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمی دارد؟

ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند، مثل این‌‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حکم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی‏ باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

. رقصیدن در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

ج. رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌‌گونه ‏ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏ ای باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است.

 رقصیدن محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمی دارد؟

ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه ‏ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است.

 

گرداوری :گروه مذهبی نماگرد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا