سرگرمیمعما و تست هوش

تست هوش جدید و جالب رمز گشایی جمله + جواب

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تست هوش جدید و جالب رمز گشایی جمله : با توجه به اطلاعات زیر آیا می تونید جمله ها را رمز گشایی کنید؟؟؟

[ type=”blue”]  مغز انسان ها همانند دیگر عضلات بدن نیازمند ورزش می باشد، چرا که با ورزش دادن آن از بسیاری مشکلات مربوط به مغز همچون زوال عقل و مهم ترین آن که آلزایمر می باشد، جلوگیری خواهد شد و مغز را در جهت صحیح می توان تقویت نمود. پس خودتون رو برای به چالش کشیدن مغز و ورزش دادن آن آماده کنید.

 

تست هوش جدید و جالب رمز گشایی جمله + جواب
تست هوش جدید و جالب رمز گشایی جمله + جواب

 

پدری باهوش فرزندش را پیش مشاوری نابغه می برد و مشاور پس از ساعت ها صحبت با پسر  از شخصیت او چیز هایی را می فهمد که تصمیم می گیرد این مسایل را به پدرش بگوید ولی باید از منطقی و باهوش بودن پدرش مطمئن شود بنابر این به پدرش می گوید باید منطقی و باهوش باشی. برای این کار یکی از ویژگی های پسرش را به صورت رمزی در می آورد و به پدر می دهد و از او می خواهد جملاتش را رمز گشایی کند و پدر باهوش نیز این کار را می کند.
 
 
 
سوال: آیا شما می تواندید همان جمله ها را رمز گشایی کنید؟
جمله بدین ترتیب است:
 
 
 
ژوخهنیشهخدوطتژمشخرژخقبلخژیمخکهخژمهژخترکشخکممدخژزخ ودشخنیرژمدح
ژیمخیکخنکژمیزنخدفژعیخژطتح
 
 
 
راهنمایی: این جمله ها طوری ساخته شدند که در آنها دو کاراکتر(Space,نقطه,حروف,…) به جای همدیگر آمدند برای مثال حرف ح جای نقطه آخر جمله آمده و اگر در جمله اصلی ح باشد در اینجا به جایش نقطه آمده یعنی:
ح=>.
.=>ح
حال با استفاده از منطق خود این جمله های ساده را رمز گشایی کنید.
 
 
 
 
 
 

 

جواب معما در انتهای همین مطلب وجود دارد، اما سعی کنید قبل از دیدن جواب؛ خودتان فکر کنید و جواب را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید!!!!!!!

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش جدید و جالب رمز گشایی جمله 

 

می دانیم که از میان حروف بیشترین حرفی ک تکرار می شود حرف الف است ولی چون ممکن است همه ی کلمات دارای الف نباشند ولی همه ی کلمات بدون استثنا بعدشان یک فاصله وجود دارد بنابراین همیشه بیشترین کاراکتر کاراکتر فاصله(Space) است و بعد از آن هم حرف الف بیشترین تکرار را در میان کاراکتر ها دارد. همچنین اخر هر جمله به نقطه ختم می شود بنابر این آخرین کاراکتر هر خط هر چه باشد یک نقطه است. طبق این ها رمز گشایی را شرو می کنیم:
 
 
 
در ابتدا داریم:
ژوخهنیشهخدوطتژمشخرژخقبلخژیمخکهخژمهژخترکشممدخژزخ ودشخنیرژمدح
ژیمخیکخنکژمیزنخدفژعیخژطتح
 
 
 
بیشترین حرف آمده شده حرف خ است بنا بر این آن را تبدیل به فاصله میکنیم و هر جا فاصله دیدیم آن را تبدیل به خ می کنیم بنابراین داریم:
ژو هنیشه دوطتژمش رژ قبل ژیم که ژمهژ ترکش کممد ژز خودش نیرژمدح
ژیم یک نکژمیزن دفژعی ژطنح
 
 
 
بعد از خ بیشترین تعداد تکرار را حرف ژ دارد بنابر این آن را تبدیل به الف و هر جا ک الف داریم تبدیل به ژ می کنیم و داریم:
 
 
 
او هنیشه دوطامش را قبل ایم که امها ترکش کممد از خودش نیرامدح
ایم یک نکامیزن دفاعی اطتح
 
 
 
اگر به جمله حاصل دقت کنیم میفهمیم که به جای ن باید م بیاید و به جای م هم ن بنابراین داریم:
 
 
 
او همیشه دوطتانش را قبل این که انها ترکش کنند از خودش میراندح
این یک مکانیزم دفاعی اطتح
 
 
 
اگر هم به جای آخرین کاراکتر هر جمله را با نقطه عوض کنیم و جای ط و س را عوض کنیم جمله رمز گشایی می شود:
 
او همیشه دوستانش را قبل این که انها ترکش کنند از خودش میراند.

این یک مکانیزم دفاعی است.

 

 گرد آوری و تنظیم : بخش سرگرمی نماگرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا