تعبیر خواب

تعبیر خواب تصادف – تصادف کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر تصادف کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب تصادف - تصادف کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تصادف – تصادف کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

در نظر داشته باشید خواب ها انعکاس افکار و وقایع روزانه ما هستند، تعبیر های ناخوشایند عموما نماینگر نگرانی ها و اضطراب های ما در زمان بیداری می باشد. دیدن صحنه تصادف در خواب بیانگر اضطراب و استرس بیننده خواب می باشد. برای مطالعه ادامه مطالب با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:

تصادف اتومبیل:

 احتمال تعارض و برخورد عقاید رویابین با شخص دیگری، رفتار سهل انگارانه و بی‌احتیاط که به ایجاد مشکلی در یک رابطه عاطفی منجر می‌شود، ملاقاتی آزارنده یا درگیری، رانندگی بی احتیاط رویابین در عالم بیداری.
وسیله نقلیه دچار سانحه شود:
شکست خودخواسته، شاید به دلیل اجتناب از استرس، مسئولیت و یا تغییراتی که در صورت پیروزی نصیب رویابین می‌شود، ترس از شکست، شکست در روابط عاطفی، مشاجره که اگر مثلا با رییستان باشد منجر به سانحه‌ای ناگوار برای شما خواهد بود. گهگاه این رویا می‌تواند اخطاری برای فروپاشی روانی یا جسمانی نیز باشد

 

تعبیر خواب تصادف

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید تصادف کرده اید ، نشانه اخطاری جدی برای شماست تا حدی از هر گونه سفر حذر کنید . زیرا زندگی شما به خطر خواهد افتاد .

اگر خواب ببینید تصادفی در حال اتفاق افتادن است ، دلالت بر آن دارد که شما با تمام توان برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد که افراد دیگری نیز برای رسیدن به همان هدف تلاش می کنند ، اما آنها پیروز نمی شوند و ثروت خود را در این راه از دست می دهند ، و شما به خواسته خود خواهید رسید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تصادف : اخطار ، در فکر سفرهای بیهوده نباشید.

در یک تصادف گرفتار می شوید : زندگی شما در خطر است یک تصادف در ییلاق : آینده ای روشن برای کارهای خصوصی و اجتماعی شما .

یک تصادف هوائی : از نظر روحی تقویت خواهید شد.

تصادف اتومبیل : علامت پول

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر زن هستید و در خواب ببینید که تصادف کرده اید می تواند به معنی این باشد که روابط شما به همسرتان در وضع خوبی نیست و باید برای بهتر شدن آن تلاش کنید.
 • اگر در خواب ببینید که در هنگام تصادف از ماشین به بیرون پرتاب شده و سلامت ماندید می تواند اینگونه تعبیر شود که شما در یک بحران مالی به سر می برید ولی راهی که برای خلاص شدن از این بحران انتخاب کرده اید درست است .
 • اگر در خواب ببینید که یکی از عزیزان شما در تصادف جان خود را از دست داد نشانه این است که آن فرد برای شما مهم است و شما شدیدا نگران از دست دادن و یا مرگ او هستید.ممکن است این عزیز در حال حاضر مریض باشد و یا حتی در بیمارستان بستری است .
 • اگر سوار بر ماشین و یا اتوبوس هستید و هر لحظه نگرانید که ممکن است تصادف کنید می تواند نشانه این باشد که شما در زندگی خود شدیدا احساس نا امنی می کنید و کسی را ندارید که بتوانید به او اعتماد کنید.
 • اگر ببینید تصادف کردید ولی هیچگونه خونریزی وجود ندارد می تواند به این معنی باشد که شما راهی را برای زندگی انتخاب کرده اید که فکر می کنید درست است ولی در عمل راهی اشتباهی در پیش رو دارید.عقل و مغز شما این اشتباه را درک کرده است ولی شما نمی توانید خودتان را قانع به برگشتن از این راه کنید. برای مثال ممکن است در حال ازدواج با کسی هستید که می دانید فرد درست و مناسبی برای زندگی کردن نیست و از لحاظ عقلی او را فرد مناسبی نمی دانید ولی به دلیل اینکه او را دوست دارید نمی توانید از ازدواج با او چشم پوشی کنید.
 • اگر در خواب ببینید که شب هنگام در حال رانندگی هستید و مانعی در جلوی شما وجود دارد ولی با مهارت آن مانع را رد کردید و از تصادف کردن جلوگیری کردید می تواند نشانه این باشد که شما در راه غلطی بودید ولی با زیرکی راه خود را عوض کرده و از عواقب بد احتمالی آن در امان مانده اید.

 

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب ماشین ، دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب فرار از تصادف

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می‌گریزید، نشانه آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب تصادف - تصادف کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تصادف – تصادف کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تصادف کردن عمدی

تعبیر گری می گوید:

اگر در خواب بینید که به صورت عمدی با ماشین تصادف کردید می تواند نشانه این باشد که شما دچار مشکل مالی بزرگی بودید و سالها آن مشکل را ادامه داده بودید ولی نهایتا خودتان به جریان خاتمه داده اید و یا اعلام ورشکستگی کرده اید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب قطار،  دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب تصادف با دوچرخه

معبران می گویند:

 • اگر در خواب ببینید که با دوچرخه تصادف کردید و زخمی شدید به این معنی است که با یک اشتباه کوچک ، ضرر مالی بزرگی به خودتان وارد کرده اید.
 • اگر در حال دوچرخه سواری هستید و در مسیر خود چندین تصادف را می بینید ولی شما جان سالم به در می برید می تواند نشانه این باشد که در کسب کار محل زندگی و یا همکاران شما مشکلی و یا کسادی وجود دارد ولی شما با زیرکی از آن مشکلات عبور می کنید و سود مالی به دست می آورید .
 • اگر در خواب ببینید که دونفر باهم تصادف کرده اند و شما زخمی شدید !! می تواند نشانه این باشد که نزدیکان شما اشتباهی انجام داده اند و شما از آن اشتباه ضربه خورده اید و دچار ضرر مالی شده اید.

 

تعبیر خواب واژگون شدن ماشین

کتاب سرزمین رویاها:

اتومبیل واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر می‌برید: از رقیب بپرهیزید.

 

تعبیر خواب تصادف - تصادف کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تصادف – تصادف کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تصادف کردن دیگران

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که کسی تصادف کرده است و زخمی شده است و شما او را نمی شناسید ، رونق کسب کار شما خوب است.
 • اگر کسی که تصادف کرده است را می شناسید ، خبر بدی در راه است.
 • اگر ببینید کسی در خواب تصادف کرده است و شما از این حالت او خوشحال هستید نشان دهنده این است که کسی بدی و یا خیانتی به شما کرده است و شما از او کینه به دل دارید. حتی ممکن است شما در فکر انتقام نیز هستید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خون ، معنی دیدن خون در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب زخمی شدن در اثر تصادف

تعبیر گری می گوید:

اگر در خواب دیدید که دو ماشین باهم تصادف کردند و کسی از نزدیکان شما در این تصادف زخمی شد می تواند به این معنی باشد که آن فرد در حق شما بدی یا خیانتی انجام داده است و شما هنوز او را نبخشیده اید.

معبران می گویند:

اگر کسی در خواب دید که تصادف کرده و مجروح شده است تعبیرش گرفتاری و بدبختی است. ولی با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام خواب دیدم دخترم به همراه دخترخالش باماشین تصادف کرده من شیون کردم وگفتم قبلااین خوابودیدم دخترم رااززیرماشین با کمک مردم درآوردم دخترم بهم نگاه میکردومن میگفتم چیزی نیست.درضمن هیچ خونی نیامده بودانگارماشین زده بوددلش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا