تعبیر خواب

تعبیر خواب هنرپیشه – بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

3.9/5 - (20 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب هنرپیشگی، بازیگری را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن یک هنرپیشه در خواب، نشانه‏ى آرزوهاى دست نایافتنى است. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب هنرپیشه - بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هنرپیشه – بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هنرپیشه

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن: کسی در جستجوی شماست

لیلا برایت می گوید:

دیدن هنرپیشه در خواب، نشانه‏ى آرزوهاى دست نایافتنى است.

در سر زمین رویاها آمده:

شما را به یک هنرپیشه زن معرفی می کنند : دردسر و ناراحتی در خانه

شما را به یک هنرپیشه مرد معرفی می کنند : مراقب پرگوئیها دیگران درباره خود باشید .

تعداد بسیاری هنرپیشه مردو زن : از زندگی خود رضایت کامل را خواهید داشت .

یک کمدین مرد یا زن : علامت موفقیت در کارهای فعلی

یک هنرپیشه که فیلمهای درام بازی می کند : ناکامی و بدشانسی

شما هنرپیشه هستید : 1- دوستانتان را از دست می دهید 2- مشکل و مزاحمت و اضطراب در زندگی شما بسیار خواهد بود

 

تعبیر خواب هنرپیشه بودن از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن هنرپیشه زن در خواب ، نشانه آن است که زندگی خوش و پایداری خواهید داشت .
 • دیدن هنر پیشه مضطرب و پریشان در خواب، حاکی از آن دارد که شما به رضایت خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید کرد .
 • اگر در خواب هنرپیشه ای سرگردان و آس و پاس ببینید، نشانه آن است که تلاشهای شما دستخوش تحول می گردد و امید شما برای رسیدن به موفقیت به یأس مبدل خواهد شد .
 • این گونه خواب به افرادی که از آسایش و راحتی زندگی خانوادگی برخوردارند ، هشدار می دهد که این محیط ممکن است دگرگون شود و عهد و پیمانهای دوستانه یکسر مبدل به بی وفایی گردد .
 • اگر مردی خواب ببیند با هنرپیشه زنی مشغول کامجویی است ، دلالت بر آن دارد که در زندگی با همسر خود اختلاف پیدا خواهد کرد ، و به جای اینکه در کنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختی خواهد کرد.
 • دیدن هنرپیشه‏ى آماتور در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

 

تعبیر خواب هنرپیشه - بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هنرپیشه – بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هنرپیشه بودن

لوک اویتنهاو می گوید :

هنرپیشه بودن : تغییرات و یا موفقیت زود گذر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید هنر پیشه شده اید، نشانه آن است که برای امرار معاش سخت کار خواهید کرد ، اما این تلاش با رضایت و لذت توأم خواهد بود .

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که هنرپیشه هستید، نشانه‏ى آن است که باید در کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید.

 

تعبیر خواب صحبت کردن با هنرپیشه

لوک اویتنهاو می گوید:

صحبت کردن با یک هنرپیشه : اعلان خطر ، اخطار در مورد شخصی که قصد گمراه کردن شما را دارد و یا میخواهد از شما سوء استفاده کند.

 

تعبیر دیدن هنرپیشه مرده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هنرپیشه مرده در خواب ، به این معناست که مصیبتی برایتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختی شما را از میان خواهد برد .

 

تعبیر خواب هنرپیشه - بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هنرپیشه – بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ازدواج با هنرپیشه

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید که با هنرپیشه ‏اى ازدواج کرده‏اید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
 • اگر خواب ببینید عاشق هنر پیشه شده اید، در آینده تمایلات شما به سمت لذتجویی گرایش خواهد یافت و این گرایش با احساسات درونی شما ضدیت پیدا خواهد کرد .
 • اگر زن جوانی خواب ببیند با هنرپیشه ای نامزد کرده است یا می خواهد با او ازدواج کند، نشانه آن است که لذتها و هوسها او را افسون خواهد کرد و پس از آن به ندامت و پشیمانی خواهد رسید .

 

تعبیر خواب بازیگری

مولف می گوید:

خواب دیدن اینکه بازیگری می کنید بیانگر این است که شما از قبیل برنامه ریزی کرده اید تا کسی را فریب دهید یا تظاهر به بودن کسی کنید که در موقعیت بیداری، آن فرد نیستید.

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب گرگ، تعبیر خواب مار، تعبیر خواب نیش زدن مار

 

تعبیر خواب بازیگر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یک بازیگر در خواب بیانگر این است که شما به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین شما از دیدن یک فرد مشهور بخصوص ممکن است به این تمایل منجر شود. که ویژگی های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. در نظر بگیرید که این بازیگر کیست و چه ویژگی های شخصیتی دارد. این ممکن است ویژگی های شخصیتی ای باشد که شما نیاز دارید در وجود خودتان داشته باشید

 

تعبیر خواب بازیگر شدن

علامه مفید میگویند:

 • اگر خواب دیدی بازیگر شده ای و از این حال و هوا و از این پست رضایت داری به این معنی است که در سال های آینده به یک ایده آل و به یک هدف بسیار مهم دست پیدا میکنی که این شادمانی شما را بر خواهد داشت.
 • اگر دیدی بازیگر معروفی شده ای و دیگران در حال گرفتن امضا و یا … از شما هستند به این معناست که به پستی مهم گماشته خواهید شد که توانایی دستور دادن و ریاست کردن خواهید داشت
 • خواب دیدن اینکه شما بازیگر هستید بیانگر این است که کار سخت شما ، در نهایت، ارزشمند می شود. بیانگر این است که تمایلات قوی شما شناسایی شده ، تصدیق می شود. شاید شما تاکید زیادی روی ظاهر تان دارید.

 

تعبیر خواب هنرپیشه - بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هنرپیشه – بازیگر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن بازیگر مورد علاقه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یک بازیگر خاص در خواب، مربوط به نقشی است که آنها بازی می کنند اگر چه شما ممکن است آنها را شخصا، و از نظر شخصیتی نشناسید اینکه چگونه شما آنها را دریافت می کنید یا شخصیت هایی که آنها بازی می کنند.

 

تعبیر خواب بازیگر شدن دیگران

معبران می گویند:

 • اگر ببینی پدر مرده ات بازیگر شده علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد.
 • اگر مادر بود به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید
 • اگر خواهر و برادر باشد علامت آن است که بزودی سرگرمی‌ها و شادی‌های لذتبخشی تجربه خواهید کرد.و چنان چه دوست و یا سایر آشنایان باشد خوب نیست و فقط نمادی از دردسر و گرفتاری های تازه است

 

تعبیر خواب بازیگر شدن مرده

مولف می گوید:

اگر این شخص از خویشان خودتان باشد و به این جایگاه رسیده باشد خوب نیست و بیانگر نزول و یا پسرفت شما در زندگی است و ممکن است به فردی عقب مانده و با افکار و هوس های عجیب غریب تبدیل شوید.

شیخ طوسی میگویند:

بازیگر شدن مرده در خواب بیانگر نزیدک شدن به فتنه بلا و خطر معنی این رویاست، و چنان چه از بیگانگان باشد خوب است و نشان دهنده ی ایام دلپذیر و به یاد ماندنی هستند که برای شما بزودی از راه خواهند رسید.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام . من تازگی هاوبهوبازیگری علاقهوشدیدی دارم سالی هم هستم که تا اخر امسال قراره رشتمو انتخاب کنم
  من تصمیم گرفتم اولویت هنر رو عوض کنم تا به هنر برم ولی گفتم به معلم هنرمون بگم یک تئاتر در مدرسه تشکیل بدن ولی معلم هنرمون عوض شده بود و داشت نقاشی بچهوها رو نگاه میکرد ولی من نکشیده بودم تو خواب هم ذوق زیادی واسه بازیگری داشتم

 2. سلام من هم عاشق بازیگر شدنم و حتما میخوام به کلاس های بازیگری برم من خواب دیده بودم که از ی بازیگر پیشنهاد کاری گرفتم ولی اون دوتا پیشنهاد داد یکی نقش اصلی باشم و اون یکی نقش مکمل باشم منم سردر گم بودم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا