خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ضیاع ( زمین ، آب ، درخت) در خواب چیست؟

تعبیر خواب ضیاع ( زمین ، آب ، درخت) در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب ضیاع یا همان زمین کشاورزی آشنا کنیم. معبران می گویند: اگر کسی ببیند در زمین خود تخم می کاشت یا درخت می نشاند بیانگر معشیت و فراخی روزی می باشد. در ادامه تعابیر مختلف تعبیر خواب ضیاع (زمین کشاورزی) را از دیدگاه معبران آماده کرده ایم برای مطالعه آنها همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب ضیاع ( زمین ، آب ، درخت) در خواب چیست؟

تعبیر خواب ضیاع ( زمین ، آب ، درخت) در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب ضیاع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر بیند ضیاع او پرخار و خس است، دلیل که در راه دین نیکو بود.

 

تعبیر خواب فروختن زمین

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند ضیاع (زمین) خود را بفروخت، دلیل که در رنج و غم افتد.

 

تعبیر خواب سیل زدن زمین

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که ضیاع (زمین) او راسیل برد و خراب کرد، دلیل که او را مضرت رسد از قبل پادشاه.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب خاک ، تعبیر خواب جنگل ، تعبیر خواب دشت

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.