خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عنبر چیست؟ عنبر ماده‌ای مومی است که از نهنگ عنبر به دست می‌آید. در گذشته بیشتر در عطرسازی به کار می‌رفت. و دیدن عنبر در خواب، به دارایی و سود و منفعت تعبیر میشود. تعبیرگران اسلامی تفاسیری در رابطه با تعبیر خواب عنبر بیان کرده اند. برای مطالعه آنها همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب عنبر - دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عنبر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن عنبر به خواب چهار وجه است.

اول: منفعت.

دوم: ولایت.

سوم: کامرانی.

چهارم: ثنای نیکو.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلا تعبیر عطرها را دارد. به ندرت ممکن است در شرایطی که ما هستیم و داریم عنبر در خواب ببینیم زیرا غالبا عنبر را نمی شناسیم و نمی دانیم در گذشته چه مصارفی داشته. فقط می دانیم معطر است لذا تعبیر عطریات را دارد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن عنبرخبرخوش راحت بود

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن عنبر در خواب، به دارایی و سود و منفعت تعبیر میشود و اگر در خواب از آن استفاده کند، نشانه آن است که از او به خوبی یاد میکنند.

معبران می گویند:

اگر بیند عنبر داشت، دلیل که به قدر آن منفعت یابد. اگر بیند عنبر به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. اگر دید عنبر از وی ضایع شد، دلیل زیان بود.

 

تعبیر خواب کهربا

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن کهربا در خواب، دلیل بیماری است. اگر بیند کهربای بسیار داشت، دلیل که به رنج و سختی منفعت پدید آید.

در سر زمین رویاها آمده:

  • خواب این سنگ سیاه و براق : علامت خطر
  • دیگران کهربای سیاه دارند : یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ خواهد داد .
  • شما جواهر کهربا نشان دارید : عاقبت نیندیشی باعث عذاب شما خواهد شد .

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب سیاه دانه ، تعبیر خواب خردل ، تعبیر خواب جوز هندی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب عنبر – دیدن کهربا در خواب چه تعبیری دارد؟
3 رای، میانگین: (4) (80%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.