تعبیر خواب انگشتوانه چیست؟ انگشتوانه یا انگشتونه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت می کنند تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعی وسیله دفاعی است برای حفظ انگشت است و معبران می گویند: داشتن انگشتونه برای مرد خوب نیست و برای زن نیکو است. برای مطلع شدن از تعبیر خواب خود با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب انگشتوانه - معنی دیدن انگشتانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب انگشتوانه – معنی دیدن انگشتانه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب انگشتوانه (انگشتانه)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • داشتن انگشتونه برای مرد خوب نیست و برای زن نیکو است و گویای امنیتی است که در محیط خانواده و محدوده زندگی خویش خواهد یافت.
 • اگر مردی انگشتونه ای ببیند یا بیابد و به انگشت خویش بکند به کمک کسی نیازمند می شود که احتمالا یک زن است و از این کمک بهره مند می گردد.
 • داشتن انگشتوانه های زیاد در خواب بیان کننده این است که خواب بیننده مورد اتهام قرار می گیرد.
 • زنی اگر ببیند که تعداد زیادی انگشتوانه دارد به شدت مورد حسد واقع می شود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن انگشتانه در خواب، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردى خواب انگشتانه را ببیند، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختى در انتظار او است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب انگشتانه : خوشبختی بزرگی در پیش است .

یک زن خواب انگشتانه ببیند : او براحتی پول بدست خواهد آورد .

برای خیاطی انگشتانه به دست می کنید: شانس و سعادت در پیش است.

یک انگشتانه قرض می کنید : دوستان فراوانی دارید که زندگی را برایتان دلپذیر می کنند

 

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتوانه (انگشتانه)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه کسی انگشتوانه ای به شما داد اگر آشنا باشد گویای این است که در آینده از حمایت مادی و معنوی دوستی برخوردار می شوید و اگر بیگانه بود نیازمند این حمایت می شوید بی آنکه کسی را به عنوان حامی سراغ داشته باشید.

 

تعبیر خواب انگشتوانه - معنی دیدن انگشتانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب انگشتوانه – معنی دیدن انگشتانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب انگشتوانه سوراخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن انگشتوانه سوراخ در خواب بیان کننده خیانت کسی است که نسبت به او اعتماد فراوان دارید.
 • برای مرد دیدن انگشتوانه ای که سوراخ و غیر قابل استفاده باشد گویای این است که زنی به او دورغ می گوید که ممکن است همسرش باشد.

 

 

تعبیر خواب گم کردن انگشتوانه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که انگشتانه‏ى خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

یک انگشتانه گم می کنید : دردسرهای شما بیشتر میشود.

 

تعبیر خواب خریدن  انگشتانه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده‏اید، به این معنا است که با افرادى مناسب هم نشین مى‏شوید.

اگر از انگشتانه براى خیاطى استفاده مى‏کنید، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

انگشتانه می خرید : نمی توانید برای خود شغلی پیدا کنید .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.