تعبیر خواب

تعبیر خواب مورچه – دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب مورچه و معنی دیدن مورچه بالدار

تعبیر خواب مورچه چیست؟ دیدن مورچه در خواب بیانگر نارضایتی کلی شما از زندگی روزمره تان است. شما حس می کنید که فراموش شده اید، نادیده گرفته می شوید و مهم نیستید. یا چیز های کوچک شما را در روز آینده آزار خواهد داد. رویا ممکن است استعاره ای از این باشد که حس ناشکیبا بودن و بی قراری داشته باشید.

تعبیر خواب مورچه - دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مورچه – دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن مورچه در خواب نماد چیست؟

 • مورچه‌ها حشرات بسیار جالبی هستند که در رویا‌ها پدیدار می‌گردند. رویا‌هایی که معمولا در ارتباط با کار و یا فعالیت روزانه شماست. دیدن راه رفتن و خزیدن مورچه‌ها روی بدن شما می‌تواند تلویحا اشاره به رفتن به مسیر کاری غلط باشد.
 • رویا‌هایی با مضمون حضور تعداد زیادی مورچه یا مشاهده مورچه به رنگ‌های مختلف مانند مورچه سیاه، قرمز و … از جمله خواب‌های متداول محسوب می‌گردند که همگی وضعیت کاری فرد بیننده خواب را نشان می‌دهند.
 • مورچه سیاه بیشتر مربوط به مسائل زیر زمینی و یا موضوعاتی است که شما در زندگی واقعی با آن‌ها در ارتباط نیستید.
 • مورچه قرمز نشانه‌ای از پیدایش مشکل در روابط عاطفی بوده که با خشم و ناراحتی همراه است.
 • دیدن خطی از مورچه‌ها نشانه‌ای از شروع کار جدید است که با پایان یافتن یک رابطه همزمان است. به این معنا که بایستید سخت کار کنید و به فکر شروع رابطه جدیدی نباشید.
 • دیدن مورچه در لباس هشداری است که در کنترل وضعیت فعلیتان به مشکل برخواهید خورد.
 • دیدن مورچه در خواب به معنای آزار و اذیتی ناچیز نیز محسوب می‌گردد. پیدایش مشکلاتی کوچک و کم اهمیت که ممکن است در برخی مواقع مانع حرکت شما شوند. همانگونه که حرکت مورچه روی بدن در زندگی بیداری نیز ناخوشایند است در خواب نمایشی از احساس ناخوشی است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سوسک ، دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

معبران تعبیر خواب مورچه را در خواب به دو جنبه جدا تعبیر میکنند

جنبه منفی

بنابه تفسیر او دیدن مورچه در خواب بیان کننده نارضایتی و ناراحتی شما از زندگی روزانه‌تان است. تصورید می‌کنید که توسط دیگران فراموش شده و در اصل برای آن‌ها دیگر اهمیتی ندارید. اذیت شدن با مشکلات ریز و پیش پا افتاده می توانند خود را به صورت مورچه در خواب نشان دهند. این گونه رویاها استعاره‌ای از حس بی قراری و کم صبری شماست.

جنبه مثبت

از منظری دیگر مورچه‌ها نماد تلاش مضاعف و سخت کوشی هستند. همکاری بینظیر آن‌ها در ساخت لانه می‌تواند تفسیر رویا را به سمت پیشرفت و موفقیت کاری سوی ببرد. ساختار منظم مورچه ها در زندگیشان، گویای نظم و ترتیب در زندگی بیداری شماست.

 

تعبیر خواب مورچه - دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مورچه – دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مورچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

دیدن مورچه های بزرگ و کوچک در خواب و کشتن آنها و له کردن آنها نشان این است که بیش از حد در خیال و اندیشه به سر می برید که این باعث ضعیف در شما خواهد شد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

امام صادق (ع) می فرمایند:

اگر دیدی مورچه های مرده داخل لباست (آستین) و یا روی بدنت هستند به معنی مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن مورچهها در خواب، بر عدهای از افراد ضعیف دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید:

مورچه : کار سود آور

در سر زمین رویاها آمده:

 • مورچه ها در حال کار : فعالیت شدید در کار
 • مورچه ها از درخت بالا می روند : بی آبروئی در آینده
 • مورچه ها روی خوراکی : خوشبختی

 

داستان

شخصی به نزد “امام صادق (ع)” رسید و به ایشات گفت خواب دیدم که در خانه ایم پر از مورچه های بزرگ و کوچک است که با دیدن این صحنه میترسم و شروع به کشتن آن ها میکنم که همسرم نیز به من کمک میکند و روی مورچه ها پا میگذارد تعبیرش چیست؟

“امام صادق (ع)” او را پاسخ دادند که بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی

 

تعبیر خواب مورچه به رنگ های مختلف

زرد

دانیال نبی می فرمایند:

دیدن مورچه های زرد کوچک یا بزرگ نشانه عدل و انصاف است ، از عدل و درستی حکم می کند ، رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه می باشد

تعبیرگری می گوید:

دیدن مورچه زرد در خواب می تواند نشانه این باشد که شما با فردی نوعی شراکت را آغاز کرده اید ولی به او اطمینان کافی را ندارید.در این شراکت باید احتیاط کنید.

قرمز

تعبیرگری می گوید:

دیدن مورچه قرمز نشان دهنده مشکل در روابط عشقی شماست. ممکن است به شما خیانت شده باشد و شما هنوز از این مورد در عذاب هستید.

سیاه

تعبیرگری می گوید:

دیدن مورچه سیاه در خواب نشان دهنده مشکلات خانوادگی شماست .

 

تعبیر خواب مورچه - دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مورچه – دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب وارد شدن مورچه به خانه

معبران می گویند:

 • اگر در خواب تعداد زیادی مورچه در خانه ببینید نشان دهنده این است که شما وقت ارزشمند خود را صرف امور بیهوده و کوچک می کنید.احتمال دارد چند نفر از اطرافیان شما فکر شما را درگیر خود کرده اند و شما از کارهای مهم خود غافل شده اید.
 • اگر تعداد زیادی مورچه در خانه خود ببینید می تواند نشان دهنده این باشد که یک مشکل کوچک در حال نابود کردن خانه و زندگی زناشویی شماست.درست مثل زندگی واقعی که در آن مورچه ها می توانند به مرور و در عرض مدت کوتاهی یک خانه بزرگ را ویران کنند
 • اگر ببینید که تعداد زیادی مورچه را از خانه خود بیرون کردید می تواند نشانه این باشد که مشکلات زیادی در کسب و کار خود داشتید ولی با هوشمندی آن مشکلات را رفع کرده اید و در شغل خود موفق هستید .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

مورچه ها در خانه شما هستند : بیماری در خانواده

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت

 

تعبیر دیدن مورچه زیاد در خواب چیست؟

تعبیرگری می گوید:

 • اگر در خواب تعداد زیادی مورچه ببینید می تواند به این معنی باشد که کسی یا کسانی به طور مداوم در حال آزار و اذیت شما هستند و باعث درگیری ذهنی و فکری شدید شما شده اند.این افراد می توانند باعث عقب ماندن شما در زندگی شون
 • اگر یک تپه پر از مورچه در خواب ببینید به این معنی است که شما با یک مشکل خانوادگی بسیار بزرگ روبرو هستید. به احتمال زیاد این مشکل بزرگ خانوادگی در حال از هم پاشیدن زندگی شماست و ممکن است حتی به جدایی یا طلاق منجر شود .

 

تعبیر خواب مورچه - دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مورچه – دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نیش زدن مورچه

لوک اویتنهاو می گوید :

مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

لیلا برایت مى‌گوید:

اگر خواب ببینید که مورچه‌اى شما را گاز مى‌گیرد، نشانه‌ى آن است که باید تلاش بیشترى در انجام کارهاى خود داشته باشید. کشتن مورچه در خواب، نشانه‌ى بدشانسى است

 

تعبیر خواب کشتن مورچه

تعبیر گری می گوید:

اگر دیدی با دستان خودت و یا وسایل دیگری اقدام به کشتن مورجه ها میکتی به نشانه نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت می شوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

تعبیر خواب مورچه مرده

امام صادق (ع) می فرمایند:

اگر در خوابت تعدادی مورچه را دیدی که مرده هستند و حرکتی نمیکنند به سه معنا میباشد حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عقرب ، نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خراب کردن لانه مورچه

لوک اویتنهاو می گوید:

خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

 

تعبیر خواب حمله مورچه ها

تعبیر گری می گوید:

اگر دیدی مورچه های زیادی به تو حمله کرده اند و در حال خوردن گوشت بدنت هستند و تو فریاد و ناله میکنی جای نگرانی ندارد و شاید شما با دیدن چنین رویایی وحشت کنید که نکند تفسیر و معنی بدی داشته باشد در جایی که این خواب به معنی همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

 

تعبیر خواب مورچه - دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مورچه – دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن مورچه

منوچهر مطیعی می گوید:

خوردن مورچه در خواب نشان دهنده این است که شما برای رفاه خانواده خود از هیچ کاری دریغ نمی کنید.به هر طریقی که می توانید ، مشکلات زندگی زناشویی خود را رفع می کنید.

 

تعبیر خواب راه رفتن مورچه روی بدن

دانیال نبی می فرمایند:

راه رفتن مورچه روی بدن اصلا در خواب نیکو نیست و بیشتر دلالت بر انجام اموری هست که سرانجام خوبی و یا نیکی ندارند که البته این خواب بستگی به شرایط و چگونگی ان نیز دارد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر بیماری در خواب ببیند که مورچهها وارد بدن او میشوند، از دنیا میرود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر خواب دیدی مورچه ای با رنگ سیاه و جثه ی بزرگ روی بدنت راه میرود تعبیرش این است که دست به کار یا شغلی میزنی که بزودی از انجام آن پشیمان می شوی.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مارمولک ، مفهوم دیدن مارمولک در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب موریانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن موریانه در خواب، به علم و دانش و جستجوی فراوان دلالت دارد. دیدن موریانه در جیب یا چوبدستی بر مرگ شخص دلالت دارد.

تعبیر خواب غذا دادن به مورچه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که به مورچه غذا می دهید نشان دهنده این است که دشمن شما بسیار ضعیف است و شما سعی دارید روابط دوستی را با او آغاز کنید.
 • اگر ببینید که مورچه ها در حال خوردن شما هستند نشان دهنده وجود یک یا چند دشمن قوی است که در حال نابود کردن شما هستند و شما راه فراری برای خود پیدا نمی کنید.

 

دیدن مورچه توسط بیمار

معبران می گویند:

دیدن مورچه ها در خواب بر عده ای ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ مورچه ها ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﺮﻭﺩ

 

تعبیر خواب مورچه - دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مورچه – دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مورچه بالدار

حضرت یوسف (ع) می فرمایند:

اگر در خواب مورچه بالدار ببینید نشانه اصراف در خرج کردن اموال است .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مگس ، دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مورچه خوار

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانه آن است که خواهید کوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب مورچه خوار : ورشکست خواهید شد .
 • یک مورچه خوار در حال خوردن مورچه : املاک و ثروتتان به باد می رود .
 • مورچه خوار در حال خوردن کرم و حیوانات : دوستانتان را از دست می دهید .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم که مورچه های از شکم من را سوراخ کرده و بیرون مایند ومن هم ان هارا گرفته و به بیرون میاندازم تعداد زیادی بودن وقتی تمام شدن از ان سوراخ ریز روده های خودم را دیدم در روایت ها نبود در دهان مورچه ها چیزی بود

  1. درود،خواب دیدم که تعدادی موریانه در خانه ام روی پایه ی بالای مبل دارن مورچه های سیاه را میکشند و میخورند…

 2. سلام ، من علی هستم خواب دیدم کلی مورچه توی جورابم بود ، صدای قرآن اومد که داشت از قدرتشون حرف میزد و یدونه مورچه توی جورابم مونده بود که من اونو حسش میکردم داشتم نجاتش میدادم قرآن از مظلومیتش میگفت ،چنتا مورچه توی جورابم بود خلاصه خونوادهاشون داشتن از کنار دیوار میرفتن جمعیتشون زیاد شده بود من با بصیرت خانوادهاشونو میدیدم میرفتم میزاشتمشون کنار خونوادهاشون بعد دعام میکردن ، تعبیرش چی میشه

 3. سلام.وقت بخیر.من خواب دیدم که یه حشراتی شبیه میگو گوشه کشوی لباسیم جمع شدن و تعداد زیادی مورچه که انگار اینا رو از بین لباسا جمع کرده بودن داشتن با خودشون می بردنشون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا