تعبیر خواب قاره آسیا – تبعید شدن یا سفر به قاره آسیا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قاره آسیا

تعبیر خواب قاره آسیا

قاره آسیا بزرگترین قاره جهان که گستره فراوانی دارد مملو از دیدنی های طبیعی و جاذبه های توریستی است. و دیدن قاره آسیا در خواب نشانه بدست آوردن پول زیاد است در این پست از تعبیر خواب نماگرد مطالبی درباره تعبیر خواب قاره آسیا و سفر کردن به قاره آسیا آماده کردیم.همراه ما باشید تا به تعابیر آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب قاره آسیا به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید :

آسیا : سفر

 

تعبیر دیدن قاره آسیا

در سر زمین رویاها آمده:

آسیا: بزودی پول درو می کنید .

آسیا را روی نقشه مشاهده می کنید : پیشرفت در موقعیت اجتماعی

 

سفر کردن به قاره آسیا

در سر زمین رویاها آمده:

به تنهایی سفری در آسیا می کنید : با یک دوست جدید آشنا می شوید .

به اتفاق اشخاص دیگربه آسیا سفر می کنید : رنج بسیار سختی را متحمل میشوید .

از آسیا بر می گردید : یک ماجرای عشقی در انتظار شماست

 

تبعید شدن به قاره آسیا

در سر زمین رویاها آمده:

شما به آسیا تبعید شده اید : ناکامی در امور احساسی

شما را از آسیا بیرون کرده اند : متوقف شدن فعالیتهای اجتماعی و حرفه ای

 

شما عزیزان میتوانید  تعبیر خواب آجر تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر را در این بخش مشاهده کنید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر