تعبیر خواب

تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب

4.5/5 - (11 امتیاز)

تعبیر خواب اذان گفتن – شنیدن صدای اذان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب
تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب

از نظر روانی خواب دیدین اذان بسیار خواب خوبی است بانگ زدن و صدا بلند کردن در خواب های اگر ار جانب ما باشد بسیار خوب است مخصوصا اگر ببیند که با صدایی بسیار خوش اذان می گفت این بسیار نیکوست. به طور کلی خواب اذان چون به شنیدن اسمای الهی مربوط است بسیار خوب است و می توان ان را خوابی مثبت برشمرد ولی در مورد اذان معبیرین تعبیراتی دارند که تعبیر ان مثبت نیست و می توانید به طور جامع تعبیر خواب خود در متن زیر بیابید.

 

تعیبر خواب اذان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.

اول: حج.

دوم: سخن حق.

سوم: فرمانروائی.

چهارم: بزرگی.

پنجم: ریاست.

ششم: سفرطولانی.

هفتم: بریدن.

هشتم: تنگدستی و فقر.

نهم: خیانت.

دهم: جاسوسی.

یازدهم: منافقی.

دوازدهم: بریدن دست.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید کودکی بانگ نماز می داد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اذان گفتن در خواب، به زیارت خانه ی خدا تعبیرمیشود و ممکن است، دلیل بر انجام دادن اعمال خیر و نیک و نجات یافتن از شرّ شیطان باشد.

اگر کسی ببیند که در کاروانی اذان میگوید، به دزدی متهم میشود. همچنین اذان گفتن به جدا شدن از شریک نیز، تعبیر شده است.

اگر کسی ببیند که در میان جمعی از مردم اذان میگوید، گروهی را به اسلام دعوت میکند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد.

اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد.اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود..

اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید. دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند.

اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

 

تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب
تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب

 

تعبیر خواب اذان و بانگ نماز

● آشنا یا ناآشنا:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر مؤمن و درستکار و عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جای آشنایی اذان می‌گویی یا می‌شنوی، تعبیرش این است که به حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوکَ رِجَالًا… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده تا پیاده سوی تو آیند… (حج-27)،

اگر اذان را در جای نا آشنایی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی مسالۀ ناخوشایند و ناگواری برای تو بوجود می‌آید، ولی اگر شخصی «فاسق» این خواب ببیند، یـعـنـی او را به اتهام دزدی و سرقت دستگیر می‌کنند.

 

● قافله یا محل لشکر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در قافله یا محل لشکر اذان می‌گویی، تعبیرش بد می‌باشد

 

● زندان:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر شخص زندانی در زندان اذان می‌گوید و اقامه نماز کرده، یـعـنـی از زندان خلاص می‌شود.

 

● کوه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی به «پادشاه» حرف‌های حق و درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی،

ابن سیرین می‌گوید:

یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی گرفتار گروهی ستمگر می‌شوی و به تو خیانت می‌کنند.

 

● مسجد یا مناره:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی از منارۀ مسجد جامع اذان می‌گویی، یـعـنـی مشغول کار بزرگی می‌شوی و یا خداوند تو را مشرف به حج می‌کند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده…. (حج-27)،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی از مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی بزرگی و فرمانروائی به دست می‌آوری.

 

● حمام:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی داخل حمام اذان می‌گویی، یـعـنـی حال و روز تو در دین و دنیا بد می‌باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.

 

● رختخواب:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بستر خوابیده و اذان می‌گویی، یـعـنـی با زنت الفت و دوستی خواهی داشت.

 

● خانه:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در خانه خودت اذان می‌گویی، یـعـنـی فقیر و ناتوان می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو به هلاکت می‌رسد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در گوشۀ خانه خودت اذان می‌گویی، یـعـنـی در کار حق خیانت می‌کنی.

اگر کسی ببیند در ویرانه ای اذان میگوید، آن مکان آباد و پرجمعیت میشود.

 

● چاه یا سردابه:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی کافر یا منافق خواهی شد،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی در سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی به زودی به مسافرتی می‌روی و به مدت طولانی در آن سفر که همراه رنج و بلا و گرفتاری می‌باشد، خواهی ماند.

 

● کوچه:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در کوچه اذان می‌گویی، تعبیرش جاسوسی می‌باشد.

 

تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب
تعبیر خواب اذان گفتن و شنیدن صدای اذان در خواب

 

داستان

گویند روزی مردی از ابن سیرین سوال نمود: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری. بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد. آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی؟ او نیز در جواب گفت: اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه‌ی قرآن «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَر» یعنی (این اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش به همه‌ی مردم در روز بزرگ‌ترین حج) [توبه/3]، اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم، اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُون» یعنی (ندا دهنده‌ای فر یاد زد ای کاروانیان شما دزدید) [یوسف/70] اذان گفتن وندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم.

 

تعبیر خواب اذان گفتن به همراه همسر

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.

 

تعبیر خواب اقامه گفتن

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شودوحرمت او بیفزاید

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر بانگ اقامه را میشنوی، یـعـنـی در انجام کارهای حق موفق می‌شوی و توفیق پیدا می‌کنی .

 

تعابیر مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب آمونیاک ، تعبیر خواب آنار شیست ، تعبیر خواب خبر از آینده 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

  1. سلام خسته نباشید من خواب دیدم یک کفتار اذان میگفت داخل توات حیاط ومن او را از خانه به بیرون روانه کردم ولی او همچنان اذان میگفت میشه تعبیرش رک بگید

    1. سلام. نامزدم خواب دیده هنگام غروب من و ایشون سرسفره عقد هستیم و بعد از اینکه هردو جواب بله رو دادیدم صدای اذان میاد. تعبیرش خوبه یا نه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا