تعبیر خواب

تعبیر خواب جو – کاشتن جو در خواب چه معنایی دارد؟

3.8/5 - (5 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب جو آشنا کنیم. جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چه در خواب ببینید جو دارید، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است زیرا می گوید که نعمت و برکت می یابید و خیر به شما می رسد. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب جو - کاشتن جو در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب جو – کاشتن جو در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب جو

آنلی بیتون می گوید:

دیدن جو در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی دلپذیر است . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در سایه اوضاع مالی بهتر افراد خانواده اش راحت و بی دردسر زندگی خواهند کرد .

اگر دختری در خواب جو ببیند ، علامت آن است که با معاشرینی لایق و ثروتمند دیدار خواهد کرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چه در خواب ببینید جو دارید، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است زیرا می گوید که نعمت و برکت می یابید و خیر به شما می رسد.

ابن سیرین می گوید:

جو داشتن نشان سلامت است و در نفایس جو فراخی نعمت ذکر گردیده و تذکر داده شده که دیدن دانه های جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت است که به بیننده خواب می رسد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

جو درخواب دیدن، مال بود، که آسان به دست آید

در سر زمین رویاها آمده:

به مقدار فراوانی جو دارید :فراوانی پول

با جو چیزی درست می کنید : شادی و منفعت

 

تعبیر خواب کاشتن جو

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در زمین خودت جو میکاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که جو کاشته اید اما سبز نشده یا تنگ روئیده با مشکلات و شکست روبه رو می شوید.

اگر در عالم خواب مشاهده کنید که جو کاشته اید اما پرندگان از آن می خورند و شما می خواهید آن ها را برانید کاری می کنید که مردم درباره شما حرف می زنند. گرد شما جمع می شوند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی جو کاشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند جو در زمین می کاشت، دلیل که وی را مال جمع گردد و کاری کند که خدای تعالی از او خشنود شود.

 

تعبیر خواب جو - کاشتن جو در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب جو – کاشتن جو در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کشت جو

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب ببینیدکه جو را در مزرعه کشت می کنید از شخصیتی و از مردی بزرگ به شما سود فراوان می رسد و چنان چه ببینید که جو را خرمن می کنید از جائی که امید ندارید پولی به شما می رسد.

 

تعبیر خواب جو پخته

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جو تر یا خشک و یا پخته شده می‌خوری، یـعـنـی خیری به تو می‌رسد (مقداری اندک).

 

تعبیر خواب جو خوردن

در سر زمین رویاها آمده:

جو می خورید : سلامتی شما از پستی و بلندیهای بسیاری می گذرد .

 

تعبیر خواب جو گندیده

ابن سیرین می گوید:

دیدن جوهای گندیده در خواب ، علامت آن است که غم و اندوه جای امیدهای درخشانتان را خواهد گرفت .

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط با موضوع اصلی: تعبیر خواب آرد ، تعبیر خواب سبوس ، تعبیر خواب مزرعه

 

تعبیر خواب بخشیدن جو به دیگران

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جو داری یا کسی به تو بخشیده است، یـعـنـی به اندازه آن خیر و نیکی به تو می‌رسد، و همچنین تعبیرش تندرستی می‌باشد.

 

تعبیر خواب آرد و نان جو

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر آرد جو، درستی دین و ایمان می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خمیر آرد جو به دست آورده‌ای یا خریده‌ای، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی حلال را از طریق تجارت به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

نان جو می خورید : سلامتی عالی و رضایت از زندگی

 

تعبیر خواب جو - کاشتن جو در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب جو – کاشتن جو در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب بارش جو از آسمان

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد.

 

تعبیر خواب جو فروش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

جو فروش به خواب دیدن، مردی است که دنیا را بر دین اختیار کند.

در سر زمین رویاها آمده:

جو می خرید : یک ناراحتی در فامیل

جو می فروشید : یک بد ذات بسیار به شما نزدیک است .

 

تعبیر خواب بار جو

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گلۀ شتری که دارای بار جو و گندم می‌باشد در زمین یا روستائی جمع شده‌اند، یـعـنـی دشمنانی در آنجا جمع می‌شوند که از آن‌ها خیر و برکت می‌رسد.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا