در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قمع آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب قمع - معنی دیدن قمع در خواب چیست؟

تعبیر خواب قمع – معنی دیدن قمع در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب قمع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن قمع به خواب، دلیل غلام بود یا کنیزک. اگر بیند قمع بسیار داشت، دلیل که غلام بخرد یا کنیزک. اگر بیند قمع او ضایع شد، دلیل که غلام یا کنیزک از او جدا شوند.

 

لطفا از سایر تعابیر پیشنهادی دیدن فرمایید: تعبیر خواب شمشیر ، تعبیر خواب چاقو ، تعبیر خواب اسلحه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب قمع – معنی دیدن قمع در خواب چیست؟
4 رای، میانگین: (4) (80%)
تعبیر خواب قمع – معنی دیدن قمع در خواب چیست؟
4 رای، میانگین: (4) (80%)