تعبیر خواب

تعبیر خواب چغندر – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب چغندر + تعبیر خواب چغندر قند

تعبیر خواب چغندر - خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چغندر – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چغندر چیست؟ دیدن چغندر در خواب  غم و اندوه است و بهتر است که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیندازد. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب چغندر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر کسی بیند چغندر همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چغندر در خواب، منفعت اندک است، از جهت زنان و چغندر پخته هم، از زنان منفعت یابد اندکی.

اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد.

در سر زمین رویاها آمده:

چغندرها در کشتزار : شانس و ترقی در کار

تعداد کثیری چغندر : مذاکرات و معاملات بسیار سودمند

 

تعبیر خواب کندن چغندر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلا بهره وری و سودیابی است. بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسفناج ، خوردن اسفناج در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مزرعه چغندر

تعبیرگری می گوید:

اگر خواب ببینید مزرعه چغندر دارید و در حال برداشت محصول هستید، اگر در فصل باشد، خیر و نیکویی شما به عموم خواهد رسید و اگر در فصل نباشد، باعث ناراحتی مردم و مرتکب کارهای خلاف خواهید شد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند ، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد .

 

تعبیر خواب خوردن چغندر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می‌خورید، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت.

در سر زمین رویاها آمده:

شما چغندر می خورید : شانس در روابط عشقی

 

 

تعبیر خواب چغندر - خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چغندر – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چغندر پخته شده

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می آورند ، نشانه آن است که به مسائلی پی می برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می شود .

 

تعبیر خواب داشتن و خریدن چغندر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می گردد.

داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که سودمند است و اندهبار. از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می گردید.

در سر زمین رویاها آمده:

چغندر می خرید : به شما یک هدیه پر ارزش اهدا خواهند کرد .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب جالیز ، دیدن جالیز هندوانه و خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لبو

ابن سیرین می‌گوید:

چغندر پخته (لبو) به معنای این است که از زنان منفعت و سود کمتری می‌یابید.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می‌رسد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا