تعبیر خواب

تعبیر خواب ترنج – خوردن ترنج در خواب چه تعبیری دارد؟

3.8/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب خوردن ترنج در منابع معتبر چیست؟

تعبیر خواب ترنج - خوردن ترنج در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ترنج – خوردن ترنج در خواب چه تعبیری دارد؟

ترنج یکی از میوه های بهشتی است و دیدنش در خواب نیکوست. ترنج در خواب زن خوب و فرزند صالح است. برخی از معبران معتقدند که ترنج اگر به مقدار زیاد در خواب دیده شود مال و ثروت است و اگر به تعداد اندک باشد فرزند است. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب ترنج

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ترنج درخواب بر چهار وجه است.

اول: زن پاکیزه،

دوم: کنیزک پاکدین،

سوم: دوست توانگر وثروتمند،

چهارم: فرزند شریف صالح

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوی خوش دارد و به طعم و به دیدار پاکیزه است و گویند از میوه های بهشت است و دیدن او به خواب نیک است.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی ترنج دو یا سه در خواب بیند، تاویلش فرزند است.

اگر بسیار بیند، مال و نعمت حلال یابد و ترنج سبز دیدن در خواب بهتر از ترنج زرد است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

ترنج در خواب،مردی است توانگر و با جمال و به مردمان نزدیک، چنانکه همه کس او را دوست دارند.

اگر بیند ترنجی داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با چنین مردی صحبت افتد.

اگر ترنج در کار خود دید، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید.

اگر بیند که ترنج را پنهان کرد و در پیچید، دلیل که فرزندش هلاک شود.

اگر بیند در خانه ترنج بسیار داشت و به کسی بخشید، دلیل که در حق کسی نیکوئی کند.

اگر بیند ترنج در آستین نهاد، دلیل که او فرزندی از کنیزک آید.

اگر بیند از آستین او بیفتاد، دلیل که او فرزندی حاصل شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ترنج هدیه وتحفه بود

 

تعبیر خواب ترنج - خوردن ترنج در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ترنج – خوردن ترنج در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ترنج به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • نوشته اند که ترنج نیز از میوه های بهشتی است مانند سیب، انار، و انجیر که تصریح شده از میوه های خاص بهشت خداوند هستند. ترنج را نیز معبران میوه بهشتی دانسته اند که در خواب دیدنش بسیار نیکو است.
 • ترنج در خواب زن خوب و فرزند صالح است. برخی از معبران معتقدند که ترنج اگر به مقدار زیاد در خواب دیده شود مال و ثروت است و اگر به تعداد اندک باشد فرزند است.
 • دیدن ترنج در خواب بهتر از ترنج زرد است.
 • این نظر و عقیده معبران کهن است که نوشته شد. اما ترنج غنیمت است. غنیمت نه به آن معنی که فکر کنیم دشمنی را منهدم کرده و مالش را به تصرف در آورده و نام آن را غنیمت نهاده ایم . غنیمت به معنی آن که مالی به تصرف انسان در آید در حالتی که انتظارش را نداشته و چشم به راهش نبوده ایم .
 • چنین میوه پاکیزه ای در خواب ما فقط می تواند همین تعبیر را داشته باشد یعنی غنیمت که به مقدارش اهمیت نمی دهیم بل که تصاحبش ما را راضی و خشنود می کند.
 • برای مردان ، زن خوب نیز خود غنیمتی است بسیار ارزنده و همچنین برای زن شوهر خوب غنیمت محسوب می شود و برای پدران و مادران فرزند صالح.
 • حال چنان چه در خواب دیدید که ترنجی در دست دارید با توجه به وضع خودتان می توانید قیاس کنید که همسر است یا فرزند که به تقریب فرزند است.
 • اگر در خواب دیدید که تعدادی ترنج دارید مالی پاک به دست شما می رسد که غش ندارد و نتیجه تجاوز و تعدی نیست و از راه فریب مردم و کلاه برداری به دست نیامده.
 • چنان چه دیدید تعدادی ترنج دارید که یکی را پوست گرفته و می خورید از مالی با این خصوصیات به مقداری بهره مند می شوید که سهم شما است. به هر حال دیدن ترنج در خواب نیکو است.

 

تعبیر خواب درخت ترنج

تعبیر گری می گوید:

دیدن درخت ترنج در خواب ، دلیل کند بر مردی مخالف خود رای و بعضی گویند، دلیل کند بر مردی صاحب جاه و نعمت.

 

تعابیر مرتبط

تعبیر خواب آناناس ، تعبیر خواب آلو ، تعبیر خواب پرتقال ، تعبیر خواب به

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا