تعبیر خواب

تعبیر خواب نابینا – کور بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب نابینا بودن یا کور بودن در خواب چیست؟ کور بودن یا کور شدن در خواب بیانگر این است که شما نمی خواهید حقیقت را ببینید یا اینکه نسبت به یک مسئله آگاهی ندارید. شاید شما چیزی را در مورد خودتان یا موقعیتتان رد می کنید. یا اینکه حاضر نیستید نظر هیچ کس به جز خودتان را ببینید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب نابینا - کور بودن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نابینا – کور بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نابینا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است

اول: درویشی (فقر وبی چیزی)

دوم: بدحالی

سوم: غم واندوه

چهارم: نقصان (نقص در بدن)

پنجم: مال

ششم: تباهى دین

 

همانطور که در قرآن آمده:

« صم بکم عمى فهم لا یرجعون» اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد. (بقره، آیه 18).

 

معبران می گویند:

اگر خواب دیدی خودت نابینا شدی دلالت بر این دارد که در مهمترین کارهای زندگی ات تصمیمات عجولانه و کورکورانه میگیری که در نهایت به ناکامی و شکست منتهی میشود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

 • اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود.
 • اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس رااز راه ببرد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

نابینایی در خواب، به گمراهی در دین تعبیر میشود.

لوک اویتنهاو می گوید:

نا بینا : خطر

 

تعبیر خواب کمک کردن به نابینا

معبران می گویند:

اگر خواب دیدی به نابینایی برای رد شدن کمک میکنی دلیل بر اینکه کدورت ها و کینه های قدیمی خودت را با کسانی که از تو رنجور شده اند کنار میگذاری همچنین توبه و یا پذیرش تو به نیز از معانی همین خواب است.

 

تعبیر خواب نابینا شدن

معبران می گویند:

 • اگر درخواب بیند نابینا شد، دلیل که در اسلام گمراه است.
 • اگر یک چشم او نابینا شد، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد.

 

تعبیر خواب نابینا - کور بودن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نابینا – کور بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کور

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما کور هستید : یکی از نزدیکانتان شما را ترک خواهد کرد .
 • شما کور می شوید : بدبختی
 • یک کور مادرزاد : مرتکب اشتباه بزرگی خواهید شد .
 • یک شخص جوان کور می شود : دوستان بسیار بد در اطراف شما هستند .
 • یک نوزاد کور متولد می شود : حسادت و غم
 • یک کور را راهنمائی می کنید : ماجراهای عجیب برای شما رخ خواهند داد
 • یک زن کور می شود : در امور مربوط به کارتان بسیار دقت کنید .
 • افراد بسیاری بینائیشان را از دست می دهند : شانس و موفقیت استثنائی
 • دوستان بینائی خود را از دست می دهند : مشاجره در فامیل
 • شما بینائی خود را موقتاً از دست میدهید : یک رابطه عشقی ناکام

 

تعبیر خواب کور شدن

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید کور شده اید ، نشانه آن است که آسایش و رفاه زندگی تبدیل به فقر و تنگدستی می شود.
 • اگر دیگری را در خواب کور ببینید ، دلالت بر آن دارد که کسی از شما کمک می طلبد.

مولف می گوید:

 • اگر کسی خواب ببیند کور شده و جائی را نمی تواند ببیند در گناه بزرگی گرفتار می شود
 • اگر ببیند کور بود وبینائی خود را بدست آورده ازگناه مفارقت یابد.

 

اگر دوست دارید مطالعه کنید

تعبیر خواب چاه ، تعبیر خواب افتادن ، تعبیر خواب سیل

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا