تعبیر خواب

تعبیر خواب عصا – دیدن چوب دستی در خواب چه معنایی دارد؟

3.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب عصا (چوب دستی) چیست؟ دیدن یا استفاده از عصا در خواب بیانگر این است که شما نیاز به حمایت و نصیحت دارید. عصا ممکن است بیانگر کسی باشد که شما به او اعتماد دارید و می توانید به او تکیه کنید. در ادامه تعبیر خواب عصا (چوب دستی) را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم برای مطالعه آنها همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب عصا - دیدن چوب دستی در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب عصا – دیدن چوب دستی در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب عصا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن عصا به خواب بر سه وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: مردی بزرگ.

سوم: قوت درکارها

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب. چنان چه در خواب ببینید عصایی در دست دارید یا به شما کمک می‌شود یا خودتان توانایی انجام کارهایی را در پیش دارید با قدرت کامل می‌یابید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عصا در خواب ، علامت آن است که با بی دقتی قراردادی را امضاء می کنید .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که عصا دردست داشت و دراز شد، دلیل است که به مراد رسد. اگر دید که عصای او کوتاه شد، دلیل نامرادی است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن عصا در خواب، به امر به معروف و نهی از منکر، پیروزی بر دشمنان، رسیدن به مراد و آرزو، آشکار شدن حق و حقیقت تعبیر میشود.

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر خواب عصا، مردی بزرگ می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی عصا در دست داری، تعبیرش این است که بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از عصایی تعریف می کنید ، علامت آن است که منافع خود را به دست دیگران می سپارید .

در سر زمین رویاها آمده:

 • از عصا استفاده می کنید : به شما کمک خواهد شد
 • اشخاص دیگر از عصا استفاده می کنند : در یک مشاجره گرفتار می شوید
 • به یک عصا تکیه می دهید : شادی و آرامش
 • یک عصا می خرید : زندگی شما راحت و دلپذیر خواهد بود

 

تعبیر خواب عصای جادویی

لوک اویتنهاو می گوید :

عصا – چوبدستی – : زجر و عذاب

عصای جادویی : شما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب عصای زیر بغل

معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند که با کمک چوب زیر بغل راه می رود، از کسی که دروغگوست برای انجام کارها در زندگی اش کمک می گیرد و این امر باعث می شود تا از نظر مالی، ضرر کند و معاش و کار او متزلزل خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چوبدستی در خواب، نشانه غم و اندوه است .

 

تعبیر خواب راه رفتن به کمک عصا

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می کنید ، علامت آن است که تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید کرد .

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که لنگ بود و به عصا می‌رفت، دلیل است که از کسی یاری خواهد و مرادش برآید.

 

تعبیر خواب دزدیدن عصا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می‌شود.

 

تعبیر خواب عصا - دیدن چوب دستی در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب عصا – دیدن چوب دستی در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب داشتن دو عصا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.

 

تعبیر خواب عصای شکسته

اچ میلر می گوید:

دیدن عصاى شکسته در خواب، بیانگر آن است که سلامتى کامل دارید.

 

تعبیر خواب گم کردن عصا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید عصایی داشته‌اید و آن را گم کرده‌اید خوب نیست. و اگر عصایی بیابید که قبلاً نداشته‌اید فرصت خوبی به دستتان می‌افتد که غیر منتظره است.

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی عصای خود را از دست داده‌ای، بزرگی و جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی.

 

تعبیر خواب عصای باشکوه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می‌آورد.
 • اگر عصایی از درخت آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می‌شود متکی می‌گردید.

 

اگر برای مطالعه تعبیر خواب های زیر تمایل دارید به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب دوچرخه ، تعبیر خواب ماشین ، تعبیر خواب شهر بازی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا