تعبیر خواب

تعبیر خواب پنیر – خوردن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

معنی و تعبیر دیدن پنیر در خواب

تعبیر خواب پنیر - خوردن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پنیر – خوردن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پنیر چیست؟ همه چیزهایی که مایه می گیرند تا قابل مصرف و خوردن شوند در خواب های ما رزق و روزی و معاش و مایه و وسیله زینت هستند. مانند ماست، پنیر، نان و برخی چیزهای دیگر. پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و دیدنش در خواب نمادی از دستاورد و سود است . در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پنیر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پنیری که از شیر درست شده است، بر رزق و روزی دلالت دارد و برای جنگجو بر پیروزی او تعبیر میشود. دیدن پنیر تر از پنیر خشک بهتر است. خوردن پنیر با نان، بر خسّت دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پنیر در خواب ، نشانه بدست آوردن ثروتی قابل توجه است . و لذت بردن از سرگرمیهای سالم .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، مال بسیار است، که در حضر بدست آید.

جابر مغربی می گوید:

پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت.

ابن سیرین می گوید:

اگر خواب پنیر خشک ببینیم مالی اندک و مختصر در جریان سفر به دست ما می آید و چنانچه پنیر تر و تازه باشد پولی است که در محل خودمان و بدون تحمل رنج سفر حاصل می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • هر چیزی که از شیر فراهم می شود در خواب های ما گویای غم و اندوه است و پنیر یکی از مشتقات شیر است اما این به نظر درست نمی آید چون خود شیر، شیره جان حیوانی است حلال گوشت و چون گاو و گوسفند در خواب بد نیستند و هر یک به نحوی فراخی نعمت و روزی را نوید می دهند شیر هم خوب است و پنیر نیز نمی تواند غم آفرین باشد.
  • دیدن شیر حیوانات حلال گوشت در خواب خوب است و دیدن و خوردن شیر حیوانات حرام گوشت بد است. به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می شود و چطور می بینیم.
  • چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می دهید از جانب شما کاری خیر انجام می گیرد که سودش به اشخاص می رسد.
  • دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تامالی.

 

تعبیر خواب پنیر خوردن

آنلی بیتون می گوید:

خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختی‌های زندگی است.

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب پنیر فاسدى بخورید، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

 

تعبیر خواب پنیر - خوردن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پنیر – خوردن پنیر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن پنیر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می برید.

 

تعبیر خواب خوردن پنیر توسط حیوانات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید.

اگر پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می‌دهد و زیان مالی وارد می‌آورد

اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است.

 

تعبیر خواب کارخانه پنیر سازی

هانس کورت می گوید:

اگر خواب ببینید که در کارخانه‏هاى پنیرسازى کار مى‏کنید، بیانگر داشتن لحظات شادى بخش است.

 

تعبیر خواب لقمه نان و پنیر

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد، لکن زود خلاص شود.

 

تعبیر خواب پنیر له شده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته‌اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می‌رسد که بعدها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می‌گردد. چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می‌دهید از جانب شما کاری خیر انجام می‌گیرد که سودش به اشخاص می‌رسد.

 

مطالب مشابه

تعبیر خواب اسفناج ، تعبیر خواب پیاز ، تعبیر خواب مغازه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا