خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب شطرنج – بازی شطرنج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شطرنج – بازی شطرنج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شطرنج چیست؟ دیدن یا بازی شطرنج در خواب بیانگر این است که نیاز دارید قبل از اینکه تصمیم بگیرید به دقت در مورد یک موقعیت فکر کنید. مربع های سفید و سیاه صفحه شطرنج ، نمادی از جنبه های مثبت و منفی یک موقعیت است. خواب ممکن است در این مورد نظر دهد که شما جفت عشقی خود یا جفت کاری خود را ، چگونه ملاقات کرده اید. در ادامه همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شطرنج - بازی شطرنج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شطرنج – بازی شطرنج در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بازی شطرنج

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بازی کردن با شطرنج و تخته نرد در خواب، به فریب کاری، حسد، فتنه و آشوب تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد ، این خواب می تواند نشانه بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد.

معبرین غربی می گویند:

دیدن و یا بازی کردن شطرنج در خواب بیانگر توجه و دقت به موقعیت‌های پیش روی شماست. قبل از هرگونه تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرید.

خانه‌های سیاه و سفید صفحه شطرنج سمبل موقعت‌های مثبت و منفی هستند.

در سرزمین رویاها آمده:

بازی شطرنج : وقتتان را بیهوده تلف می کنید .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب تاس ، معنی قمار بازی در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب مهره‌های شطرنج

معبرین غربی می گویند:

  • دیدن مهره شاه در خواب یک نشانه خطرناک است. این مهزه بیانگر حضور زنی در زندگی شماست که شما بر سر جایتان فرو می‌نشاند.
  • دیدن مهره‌های شطرنج در رؤیا غرق شدن و مجذوب شدن در موقعیت‌های خاص و یا روابطی که در پیش رو هستند را نشان می‌دهد. به دلیل درگیر شدن زیاد در اینگونه روابط و موقعیت‌ها اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد را نادیده می‌گیرید و در نتیجه کنترل زیادی روی این روابط نخواهید داشت. این موقعیت‌ها در فعالیت‌ها و رفتار شما تأثیر بسزایی دارند.

 

تعبیر خواب شطرنج - بازی شطرنج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شطرنج – بازی شطرنج در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب برنده و بازنده شدن در بازی شطرنج

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می شود . اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده اید نشانه آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد .

معبران می گویند:

دیدن شطرنج باختن به خواب، دلیل بهتان و دروغ بود. اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند. اگر بیند که خصم بر وی غلبه کرد، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب تیله ، تیله بازی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.