تعبیر خواب

تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست

4/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب پلیس ، معنی کمک خواستن از پلیس در خواب چیست؟

تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست
تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست

پاسبانی کردن در خواب تعبیری نیکو دارد . دیدن پاسبان در خواب نشانه این است که خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید و اگر کسی خود را با لباس پاسبانی ببیند باید مواظب کارهای خود باشید و با اندیشیدن فکر کردن کاری را انجام دهد چون ممکن است مورد خیانت قرار بگیرد و دروغ بشنود با تعبیر خواب نماگرد همراه  باشید.

 

تعبیر خواب پلیس

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پلیس و دار و دستهاش در خواب، بر غم و ناراحتی دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب پلیس، غصه

لیلا برایت می گوید:

دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.

 

تعبیر خواب کمک کردن پلیس

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که پلیسى به شما کمک مى‏کند، نشانه‏ى آن است که با آگاهى اتفاق بدى را از خودتان دور مى‏کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .

 

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید .

اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .

 

تعبیر خواب صحبت کردن با پلیس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

صحبت کردن با پلیس، در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید

 

تعبیر خواب افسر ارتش

آنلی بیتون می گوید:

دیدن افسر ارتش در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

در سر زمین رویاها آمده:

  • خواب یک افسر : معاملات تجاری عالی
  • شما افسر هستید : در هر نوع کاری موفق خواهید بود.
  • شما خود را به همراهی افسران می بینید : موفقیت درکار .
  • به شما لقب افسر می دهند : احترام و امتیاز

 

تعبیر خواب آجان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است.

1- اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید. چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود.

2- اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید.

3- اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می برید.

4- اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید.

 

تعبیر دیدن پاسبان در خواب چیست؟

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

پاس داشتن در خواب بر دو وجه است:

اگر ببیند پاس اهل به صلاح می داشت دلیل است بر منفعت دو جهانی.

اگر بیند که پاس اهل صلاح و ورع می داشت ،دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی بیند

اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد.

اگر بازرگان این خواب را بیند، در تجارت سود بسیار کند.

دیدن پاسبان در خواب، خداوند قدر و منزلت و ولایت بود و تیمار کار ها دارد و مردم در اهتمام او باشند.

 

تعبیرخواب پاسبان

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پاسبان در خواب ، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می شود رنج عظیمی را تحمل کنید .

اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید که به این مقام گماشته شوید ، نشانه آن است که در کاری شرکت می کنید که برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .

اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می خواهد شما را دستگیر کند فرار می کنید ، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با پاسبان‌های شب که افراد درستکاری هستند گشت می‌زنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد بودند تعبیرش ضرر و زیان است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آرایشگاه و آرایشگر ، تعبیر خواب آرد ، تعبیر خواب آجر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم :  نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا