تعبیر خواب پلیس ، معنی کمک خواستن از پلیس در خواب چیست؟

تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست

تعبیر خواب پلیس ، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست

پاسبانی کردن در خواب تعبیری نیکو دارد . دیدن پاسبان در خواب نشانه این است که خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید و اگر کسی خود را با لباس پاسبانی ببیند باید مواظب کارهای خود باشید و با اندیشیدن فکر کردن کاری را انجام دهد چون ممکن است مورد خیانت قرار بگیرد و دروغ بشنود با تعبیر خواب نماگرد همراه  باشید.

 

تعبیر خواب پلیس

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پلیس و دار و دستهاش در خواب، بر غم و ناراحتی دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب پلیس، غصه

لیلا برایت می گوید:

دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.

 

تعبیر خواب کمک کردن پلیس

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که پلیسى به شما کمک مى‏کند، نشانه‏ى آن است که با آگاهى اتفاق بدى را از خودتان دور مى‏کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .

 

تعبیر خواب دستگیر شدن توسط پلیس

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید .

اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .

 

تعبیر خواب صحبت کردن با پلیس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

صحبت کردن با پلیس، در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید

 

تعبیر خواب افسر ارتش

آنلی بیتون می گوید:

دیدن افسر ارتش در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

در سر زمین رویاها آمده:

  • خواب یک افسر : معاملات تجاری عالی
  • شما افسر هستید : در هر نوع کاری موفق خواهید بود.
  • شما خود را به همراهی افسران می بینید : موفقیت درکار .
  • به شما لقب افسر می دهند : احترام و امتیاز

 

تعبیر خواب آجان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است.

1- اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید. چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود.

2- اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید.

3- اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می برید.

4- اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید.

 

تعبیر دیدن پاسبان در خواب چیست؟

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

پاس داشتن در خواب بر دو وجه است:

اگر ببیند پاس اهل به صلاح می داشت دلیل است بر منفعت دو جهانی.

اگر بیند که پاس اهل صلاح و ورع می داشت ،دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی بیند

اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد.

اگر بازرگان این خواب را بیند، در تجارت سود بسیار کند.

دیدن پاسبان در خواب، خداوند قدر و منزلت و ولایت بود و تیمار کار ها دارد و مردم در اهتمام او باشند.

 

تعبیرخواب پاسبان

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پاسبان در خواب ، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می شود رنج عظیمی را تحمل کنید .

اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید که به این مقام گماشته شوید ، نشانه آن است که در کاری شرکت می کنید که برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .

اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می خواهد شما را دستگیر کند فرار می کنید ، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با پاسبان‌های شب که افراد درستکاری هستند گشت می‌زنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد بودند تعبیرش ضرر و زیان است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آرایشگاه و آرایشگر ، تعبیر خواب آرد ، تعبیر خواب آجر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم :  نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.