تعبیر خواب

تعبیر خواب فحش دادن ، توهین کردن و ناسزا شنیدن

4.7/5 - (32 امتیاز)

تعبیر خواب فحش دادن و توهین کردن در خواب

تعبیر خواب فحش و توهین کردن چیست؟ فحش دادن و ناسزا گفتن در خواب بیانگر این است که نیاز دارید از این که نباید به دیگران اجازه دهید که اذیتتان کنند شما نیاز دارید که از خودتان دفاع کنید و اجازه ندهید که مورد سو استفاده دیگران قرار گیرید. برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

تعبیر خواب فحش دادن ، توهین کردن و ناسزا شنیدن
تعبیر خواب فحش دادن ، توهین کردن و ناسزا شنیدن

تعبیر خواب فحش دادن

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید به کسی فحش می دهید ، معنایش این است که در کارهایتان موفق نمی شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط کار با دیگران ، مبلغ قابل توجهی را از دست می دهید .
 • اگر زن جوانی خواب ببیند دیگران به او فحش می دهند ، نشانه آن است که چند نفر با او دشمنی خواهند کرد و به او حسادت خواهند ورزید .اما اگر در خواب ، او به دیگران توهین کند معنایش این است که در آینده دیگران نسبت به او بی توجه خواهند بود و او از این بی توجهی بسیار افسرده و اندوهگین خواهد شد و بخاطر رفتاری که خود با دیگران داشته نادم و پشیمان خواهد شد .

مولف می گوید:

فحش دادن در بیداری محبت و دوستی است

در سر زمین رویاها آمده:

شما به دیگران فحش می دهید : بیشتر بر اخلاق عصبی و هیجان زده خود مسلط باشید .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی به کسی فحش و ناسزا می‌دهی، به این معنی است که آن شخص بر تو غلبه کرده و او پیروز و موفق خواهد شد.

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی در حالی که روزه هستی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و یا در حال فحش دادن و ناسزاگویی هستی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام می‌دهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بی ادبی ، بی تربیتی ، بی حرمتی

 

تعبیر خواب فحش و ناسزا شنیدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى به شما ناسزا مى‏ گوید، دلالت بر آن دارد که در انجام کارى دچار مشکل خواهید شد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب فریاد فحش شنیده باشی نشان دهنده این است که مساله ناخوشایندی برای تو بوجود خواهد آمد، ولی در اسرع وقت آن مشکل برطرف خواهد شد.

تعبیرگری می گوید:

اگر خواب ببینید کسی به شما فحش می دهد ، به این معناست که دیگران در زندگی شما دخالت می کنند و برای شما دردسر فراهم خواهند کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

 • به شما فحش می دهند : از یک ارث محروم میشوید
 • اعضای فامیل به شما فحش می دهند : یک مرگ در فامیل
 • دوستان به شما فحش می دهند : ناامیدی و بدنبالش یک شادی بزرگ

 

تعبیر خواب فحش دادن ، توهین کردن و ناسزا شنیدن
تعبیر خواب فحش دادن ، توهین کردن و ناسزا شنیدن

 

تعبیر خواب فحش دادن به مرده

شیخ طوسی می گوید:

اگر کسی خواب ببینید به پدر مادر برادر خواهر و یا آشنا و فامیل خود که فوت کرده است دشنام و فحش بد میدهد دلیل بر اینکه یکی از نزدیکانش بر اثر مریضی فوت شود

ابن سیرین می گوید:

دشنام به مرده در خواب را دلیل بر مرگ زود هنگام میداند

 

داستان

جوانی به نزد یکی از معبران میرسد و خواب خود را اینگونه بازگو میکند سپیده دم خواب دیدم به یکی از رفیقان قدیمی و صمیمی خود که چندین سال است فوت شده است در حال فحش دادن و بد و بی راه گفتن هستم با صدای بلند و عصبانیت زیاد بر سرش فریاد میکشیدم و علت دشنام دادنم در خواب نامشخص بود ولی تا جایی که به یاد دارک از کار بد و زننده ای که انجام داده بود عصبانی بودم این خواب چه تعبیری دارد معبر او را پاسخ داد در میان نزدیکان و اشنایان خود جستجو کن فردی را خواهی یافت که اخیرا به بیماری سخت و شاید ناعلاج گرفتار شده باشد که در اینجا معنی و تفسیر خواب همان مریضی گرفتاری و درد میباشد.

 

تعبیر خواب اهانت کردن

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب ببینید فرد اهانت کننده یک بچه است، نشانه‏ى پیروزى در انجام کارها است.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که در دادگاه، به یک قاضى اهانت مى‏کنید، بیانگر بى‏دقتى در انجام کارها است.
 • اگر در خواب کسى به شما اهانت کرد، به این معنا است کارى انجام مى‏دهید که به شما احترام مى‏گذارند.

 

تعبیر خواب کفر گویی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • کفر در خواب، نشانه ظلم و ستم و لجاجت با حق است و ممکن است، نشانه فتنه نیز، باشد.
 • اشخاص دیگر کفر می گویند : برمشکلاتی که دارید غلبه خواهید کرد .
 • دوستان کفر می گویند : علامت نابودی و انقراص دشمنان شما .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بی اعتنایی ، بی توجهی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کفر گفتن به خدا

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما کفرمی گوئید و به خدا قسم می خورید : بدشانسی به سراغ شما می آید .
 • دیگران به نام خدا نفرین می کنند : به خواسته هایتان خواهید رسید .

 

تعبیر خواب فحش دادن ، توهین کردن و ناسزا شنیدن
تعبیر خواب فحش دادن ، توهین کردن و ناسزا شنیدن

 

تعبیر خواب دشنام دادن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل که آن کس بر وی چیره و کامکار شود.

تعبیر خواب توهین کردن

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب ببینید کسى که به شما توهین میکند بزرگ‏تر از شما است، نشانه‏ى جدایى از دوستان است.

اگر در خواب ببینید که یک غریبه به شما توهین مى‏کند، نشانه‏ى گرفتارى‏هاى کارى است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما به یکنفر توهین می کنید : دوستان بسیار حقه بازی دارید .
 • شما به دوستان خود توهین می کنید : عاقبت نیندیشی و بی فکری باعث ضرر شما خواهد شد .
 • شما به دشمنان توهین می کنید : شانس و شادی
 • یک مرد به یک مرد دیگر توهین می کند : یک راز فاش می شود .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بی شرمی و بی حیایی چیست؟

 

تعبیر خواب توهین شدن

در سر زمین رویاها آمده:

 • دیگران به شما توهین می کنند : ناراحتی و مشکل در انتظار شماست .
 • از طرف بستگان به شما توهین می شود : 1- تغییر مسکن 2- خود را در مقابل مشکل بزرگی خواهید یافت .
 • به شما توهین می شود ولی شما اهمیتی نمی دهید : مراقب مشکلاتی که در پیش هستند باشید .
 • دشمنان به شما توهین می کنند : یک تغییر در شغل شما .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. تعبیر خاب اینکه دیدم وارد یه خونه میشم ک داخلش مغازه بود ودو جفت کفش داشتم اون داخل مغازه رو موکت انداخته بود وقتی با کفش رفتم دعوام کرد بعد گفتم بخدا نو کفشام بعد خاهرش رفت دید گفت درست میگه زیر کفشامو دید،بعد گفتم ببین کفش کهنه هام تو حیاطه بااونا اومدم ولی وقتی خاستم بیام تو مغازه نو هارو پوشیدم

 2. سلام خواب دیدم در مناظره با چند تا از سنی ها به عمر ابوبکر و عثمان فحش دادم و ازونا پرسیدم که یک دلیل بیار که عمر مسلمان باشه تعبیرش چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا