تعبیر خواب

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

4/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب ظرف – دیدن ظروف شکسته در خواب به چه معنایی است؟

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب
تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب ظرف و ظروف شکسته آشنا کنیم. معبرین اسلامی دیدن ظرف در خواب بیانگر ایده ، مفاهیم و نگرش می دانند. اما معبرین غربی تعبیر های دیگری برای دیدن ظرف در خواب دارند که در قسمت زیر به تعبیر آنها پرداخته ایم. برای مطالعه تعابیر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب ظرف

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .

در سر زمین رویاها آمده:

ظروف را می شکنید : دردسر و گرفتاری در خانه

دیگران ظرف را می شکنند : هیجانات و اعصاب خود را بیشتر کنترل کنید .

یک ظرف میناکاری شده : پول بدست شما میرسد

 

تعبیر خواب ظروف چینی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای وسائل چینی عبارتند از:

1- زنی خدمتکار

2- کنیزک

3- سود و منفعت از طرف زن‌ها.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر وسایل چینی، زنی خدمتکار می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی وسایل چینی در اختیار داری، یـعـنـی «کنیزکی» به دست می‌آوری.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ظروف چینی در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهایی خوب برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی است .

 

تعبیر خواب ظروف کریستال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند.

 • زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می شود و مثل بلور وسوسه انگیز است. با این توصیف در خواب های ما کریستال زنی است فتنه انگیز و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که کریستال را در خواب چگونه و کجا می بینیم.
 • اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می دهید.
 • اگر در خواب حس می کنید که آن کریستال به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده اید، اگر چنین چیزی در خواب دیدید کریستال همسر شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند نقش موثر داشته باشد
 • اگر دیدید در اتاقی از کریستال و بلور هستید در مقطعی از زمان وضع ممتاز و خوبی پیدا می کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می برید.
 • اگر دختر جوانی ببیند کفشی از کریستال دارد که می درخشد و روشن است شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعا صاحب یک زندگی رویائی خواهد شد.

 

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب
تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

 

تعبیر خواب ظرف شستن (شستن ظروف)

دیدن ظرف شستن در خواب نشانه و هشداری از آشفتگی یا مشکلاتی است که نیاز به بر طرف کردن و تمیز کردن آن‌ها به شدت احساس می‌شود.

ظرف شستن می‌تواند شامل شستن با استفاده از مواد شوینده و یا شستن با استفاده از مایعات باشد. ظروف معمولاً با اسفنج، پارچه یا لیف شسته می‌شوند اگر چه ممکن است در خواب شستن به وسیله مواد غیر معمولی و عجیب و غریب نیز انجام شود.

در این نوع خواب‌ها شما ممکن است با موارد زیر روبرو شوید

 • شستن ظروف کثیف
 • اجبار به شستن برای دریافت مقداری غذا
 • شکستن ناخن هنگام شستن ظرف‌ها
 • بریدن و صدمه زدن به دست‌ها در حین ظرف شستن
 • شستن ظروف پلاستیکی
 • شستن ظروف تمیز
 • واجب بودن شستن ظروف
 • کمک خواستن برای شستن ظروف
 • حضور داشتن کسی برای شستن ظروف
 • عدم وجود صابون و مواد شوینده برای شستنز
 • و…

تعبیر گری می گوید:

دیدن یا حمل کردن ظرف ناهار در خوابتان بیانگر انرژی ذخیره شده ای است. شما برای واقعه ی مهمی آماده می شوید

اگر ظرف ناهار خالی باشد پس به این است که شما در جایی از زندگی تان، غنا و روشنگری روحی ندارید

 

تعبیر خواب ظروف غذا و آشپزی

تعبیر کلی ظروف، شخصی خدمتکار می‌باشد.

 • اگر ببینی ظرفی به دست آورده‌ای، یـعـنـی خدمتکاری به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی آب یا خوردنی خوبی در ظرف وجود دارد، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری، و یا اگر ببینی از ظرف چیز خوبی خورده‌ای، باز هم تعبیرش این است که سود و منفعت به دست می‌آوری
 • اگر ببینی ظرف شکسته یا سوراخ شده و یا اشکالی در آن به وجود آمده و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار بیمار شده و یا اینکه میمیرد و یا ممکن است آن را از دست بدهی

 

تعبیر خواب بشقاب

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى بشقاب در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته، نشان‏دهنده‏ى آن است که در یکى از کارهایتان سود فراوانى نصیب مى‏شود.

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى بشقاب مسى در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى تلاش مى‏کنند تا خانواده‏تان را از هم بپاشند.

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است .

 

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب
تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

 

تعبیر خواب ظروف آبخوری

از تعبیرهایی که در مورد ظروف آبخوری آمده است می‌توان اینطور فهمید که:

تعبیر کلی ظرف آبخوری، زن می‌باشد.

 • اگر ببینی ظرفی پر از آب به دست آورده‌ای و از آن می‌آشامی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی .
 • اگر ببینی آب از ظرف ریخته است، یـعـنـی فرزند میمیرد.
 • اگر ببینی خرابی یا اشکالی در ظرف ایجاد شده و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، تعبیرش بیماری، مرگ و یا از دست دادن زن می‌باشد.

 

تعبیر خواب قدح

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قدح در خواب بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم حوائج دار(خادمی که نگهدار لوازم است).

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است زن خواهد یا کنیزک خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید.

 

تعبیر خواب لیوان

معبران می گویند:

دیدن لیوان در خواب بسته به شرایط مختلف تعابیر مختلفی دارد. خالد بن علی بن محد العنبری می گوید: لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر می شود. لیوان در خواب از نظر کتاب سرزمین رویاها شانس و خوشبختی تعبیر شده است. برای مشاهده جرئیات بیشتر به مطلب  تعبیر خواب لیوان رجوع کنید.

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب
تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

 

تعبیر خواب خرید و فروش ظروف

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد. اما اگر به علتی ظرف‌ها بشکنند، نشانه آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد.

 

تعبیر خواب ظرف از دید مولف

 • تعبیر خواب خرید و فروش ظروف، سعادتمندی است
 • تعبیر خواب شکستن ظرف، این است که اقبال و سعادت برای مدتی کوتاه از شما روی برمیگرداند
 • تعبیر خواب قفسه پر از ظروف درخشان، ازدواج موفق است
 • تعبیر خواب ظرف، کامیابی است
 • تعبیر خواب ظروف خاک گرفته، آینده ای نامطلوب است
 • تعبیر خواب ظروف چینی، به دست آوردن فرصت های خوب است
 • تعبیر خواب ظروف کثیف یا شکسته، این است که به اشتباه مورد اذیت قرار میگیرد

 

تعبیر خواب شستن ظرف پلاستیکی

شستن ظروف پلاستیکی در خواب بیانگر این است که شما برای حفظ روابطی که چندان سودمند نیستند بسیار تلاش می‌کنید.

 

تعبیر خواب اجبار به ظرف شستن

اجبار به ظرف شستن توسط شخصی بیشتر ناشی از احساس بدهی و ناتوانی در مقاب فرد مورد نظر در بیداری است.

 

تعبیر خواب قفسه ظرف شویی

دیدن قفسه ظرف شویی در خواب نشانه انجام کارها به بهترین شکل ممکن است.

 

تعیبر خواب شکستن ظروف چینی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ظروف شکسته در خواب ، علامت آن است که اشتباهأ مورد آزار و اهانت دیگران واقع خواهید شد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی چینی شکسته است، یـعـنـی کنیزک یا خادم تو از دنیا می‌رود یا فرار می‌کند، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: زن تو از دنیا می‌رود

 

تعبیر خواب شکستن ظروف شیشه ای

تعبیر گری می گوید:

اگر کسی در خواب ببینید که تعدادی از بشقاب و یا ظروف شیشه ای در قفسه های کابینت آشپزخانه را می شکند دلیل بر اینکه اتفاق یا حادثه ای ناخوش آیند برای همسایه ی او رخ خواهد داد (در اینجا منظور از همسایه میتواند دوست آشنا و یا فامیل باشد)

 

تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب
تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

 

تعبیر خواب شکستن ظرف بلور

شیخ طوسی می گوید:

شکستن و دور ریختن ظرف های بلوری در خواب دلیل بر از دست دادن مال و یا خسارت و ضرر مالی است.

اگر کسی در خواب ببینید بر اثر دعوا و یا بدون علت ظروفی با جنس سفالی را از بین میبرد و یا می شکند تاویل آن مال باختن و یا خسارت است

 

تعبیر خواب شکستن ظرف سفالی

تعبیر گری می گوید:

شکستن ظرف ها و یا لیوان هایی از جنس سفال در خواب دلیل بر ترک شغل و کسب و درامد فعلی و روی آوردن به بازار و کسب و کار و درامد جدید است همانطور که میدانید قبلا هم معبران ظروف سفالی را دلیل بر کار و رونق اقتصادی معرفیکرده اند

 

تعبیر خواب شکستن ظروف کریستال

شیخ بهایی می گوید:

شیخ بهایی شکستن و خرد کردن ظرف های کریستال را نشانه ی غم اندوه و افسردگی میداند

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب آبگینه ، تعبیر خواب شانه ، تعبیر خواب گربه ،تعبیر خواب بخاری

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام من توی خواب دیدم توی یک مهمونی هستیم و ظرفای رو زمین بود من بلند شدمو ظرفارو به آشپزخونه بردم یکی از بشقاب ها به طور سهوی توی ظرفشویی شکست منم به سرعت اونو توی اشغالی ریختم تعبیرش چیه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا