خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب گنبد – معنی دیدن گنبد و گلدسته در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گنبد – معنی دیدن گنبد و گلدسته در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گنبد و گلدسته آشنا سازیم. جابر مغربی می گوید: دیدن گنبد در خواب بیانگر زن، بزرگی، منفعت و …. است. با ادامه مطالب با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب گنبد - معنی دیدن گنبد و گلدسته در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گنبد – معنی دیدن گنبد و گلدسته در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گنبد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از روی گنبد ساختمانی به منظره غریبی چشم دوخته اید ، علامت آن است که تغییر خوشایندی در زندگی پدید می آید و میان بیگانگان به مقامی افتخارآمیز دست می یابید .

اگر در خواب از فاصله دوری گنبدی ببینید ، نشانه آن است که هرگز به انتهای جاده آرزوها نمی رسید .

اسماعیل بن اشعث می‌گوید :

اگر ببینی گنبد یا مناره در آتش بزرگی سوخته است، یـعـنـی «پادشاه» آنجا به هلاکت می‌رسد.

جابر مغربی می گوید:

گنبد درخواب چهار وجه است

اول: زن.

دوم: بزرگی.

سوم: منفعت.

چهارم: عزوجاه.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن گنبد درخواب، دلیل زن است. اگر در خواب گنبدی پاکیزه بیند، دلیل است زنی خوبروی بخواهد.

 

 

تعبیر خواب گنبد از دیدگاه منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • امروز چون گنبد را فقط در زیارتگاه ها و اماکن مذهبی می بینیم دیدن گنبد در خواب بازتاب حالت خاصی است از روحانیت و اعتقادات مذهبی که در هر یک از ما به نحوی جلوه می کند. کلا اگر در خواب گنبدی ببینیم طوری غمین و اندوهگین می شویم که به دل جوئی و محبت دیگران نیاز پیدا می کنیم.
  • این نیز غمی است که از روحانیت جدا نیست. دیده اید که عامه مردم به وقت برخورد با گرفتاری ها و غم ها و مشکلات نذر و نیاز می کنند یا توسل می جویند دیدن گنید در خواب تصویری است از همین نوع گرفتاری ها. لحظاتی پیش می آید که انسان دل گرفته و غم زده ترجیح می دهد در یک زیارتگاه باشد و گریه کند. حتی فقط گریستن او را تسکین نمی دهد.
  • دیدن گنبد در خواب گویای چنین حالتی است که غم نیست و شادی هم نمی تواند باشد بل که دل گرفتگی است. اگر گنبدی را از فاصله دور در خواب ببینید به یک سفر زیارتی می روید و اگر در جائی باشید که سقف آن گنبد داشته باشد کسی از شما دل جوئی می کند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.