تعبیر خواب

تعبیر خواب اژدها – معنی دیدن اژدها در خواب

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تعبیر خواب اژدها – دیدن اژدها در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اژدها - معنی دیدن اژدها در خواب
تعبیر خواب اژدها – معنی دیدن اژدها در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد مطالبی کوتاه و مفید درباره تعبیر خواب اژدها فراهم کردیم. اژدها یک جانور افسانه ای است. دیدن اژدها رد خواب بیانگر تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب ازدها

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود.

اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد.

اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند.

اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.

لوک اویتنهاو می گوید :

اژدها : موقعیت ناجور

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اژدها در خواب ، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک اژدها: ثروت بزرگ
 • تعداد بسیاری از اژدها : ناکامی عشقی
 • یک ارتشی خواب اژدها ببیند : یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.
 • یک دختر جوان خواب اژدها ببیند : شادی بزرگ نصیب او می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.

معبران کهن می گویند:

اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

لیلا برایت می گوید:

 • اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‏اى دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‏اى همنشین مى‏شوید.
 • دیدن اژدهاى وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است.
 • دیدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‏ى دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند و اگر در خواب ببینید
 • اژدها را مى‏کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایى پیدا مى‏کنید.

 

تعبیر خواب حمله اژدها

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی در خواب دید که اژدهایی به او حمله کرده، خطر دشمنی بزرگ او را تهدید می کند. اگر اژدها نزدیک وی بود و با او کاری نداشت، دشمنی بزرگ از عداوت با وی منصرف شده و خطری او را تهدید نمی کند. اگر در حال ستیز با اژدها به او غلبه کرد، بر دشمنی خطرناک، ظفر خواهد یافت.

 

تعبیر خواب اژدها - معنی دیدن اژدها در خواب
تعبیر خواب اژدها – معنی دیدن اژدها در خواب

تعبیر خواب سوار شدن بر اژدها

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.

 

تعبیر خواب خورده شدن توسط اژدها

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آتش ، تعبیر خواب آتش سوزی ، تعبیر خواب آتش افروختن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا