تعبیر خواب

تعبیر خواب گوشواره – دیدن گوشواره در خواب چه تعبیری دارد؟

4.9/5 - (27 امتیاز)

تعبیر خواب گوشواره چیست؟ گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است. دیدن گوشواره برای زن حامله بیانگر این است که صاحب فرزند پسر میشود و دیدن گوشواره برای دختری که ازدواج نکرده است، به ازدواج او تعبیر میشود. در ادامه برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب گوشواره - دیدن گوشواره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گوشواره – دیدن گوشواره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گوشواره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.

اول: فزونی جمال.

دوم: آموختن علم.

سوم: جاه و بزرگی.

چهارم: غم و اندوه.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است.
 • اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن گوشواره در گوش همسر مردی، به تجارت آن مرد تعبیر میشود. اگر زن حامله در خواب ببیند که دو گوشواره بر گوشهایش آویزان است، صاحب فرزند پسر میشود و دیدن گوشواره برای دختری که ازدواج نکرده است، به ازدواج او تعبیر میشود.

معبران می گویند:

اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گوشواره در خواب ، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب گوشواه های خودتان : یک کار پرهیجان همراه با خبرهای خوش
 • گوشواره های زنهای دیگر : علامت یک رفاقت بزرگ
 • شما گوشواره به گوش دارید : دوستان شما را فریب میدهند
 • گوشواره های خودتان را به یکنفر میدهید : یک مشاجره بزرگ
 • به شما گوشواره هدیه می کنند : مراقب رقیب باشید.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب النگو ، دیدن النگو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گوشواره طلا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می‌شود.
 • اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می‌شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می‌شود و طلایی آن دختر است.

 

تعبیر خواب گم کردن گوشواره

در سر زمین رویاها آمده:

گوشواره هایتان را گم می کنید : یک دوره غمگینی شروع می شود

 

تعبیر خواب گوشواره - دیدن گوشواره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گوشواره – دیدن گوشواره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می‌شود که او را سرزنش و شماتت می‌کنند.
 • اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می‌بیند و او را طلاق می‌دهد.

 

تعبیر خواب گوشواره شکسته

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب انگشتر ، دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن گوشواره

لیلا برایت می‌گوید:

خریدن گوشواره در خواب، به معناى آشنایى با افراد جدید است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلائی آن دختر است.
 • اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود.

 

تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که گوشواره‌اى هدیه گرفته‌اید، بیانگر آن است که در شغل خود پیشرفت مى‌کنید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا