تعبیر خواب

تعبیر خواب زلزله – دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب زمین لرزه ، آوار ،فرار از زلزله

تعبیر خواب زلزله - دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زلزله – دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب زلزله از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. مثلا فرار از زلزله در خواب دارای تعبیر متفاوت است با زیر آوار ماندن در خواب است. ما در این پست از تعبیر خواب نماگرد برای شما از منابع معتبر تعبیر خواب، معانی دیدن زلزله در خواب را گردآوری و منتشر کرده ایم که از شما دعوت می کنیم تا با ما همراه شوید.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که:

زمین لرزه یا زلزله: نا امنی، فروپاشی عقاید، نگرش‌ها و پیوندهایی که به نظر قابل اطمینان می‌آمدند، از میان رفتن یا آرام گرفتن تنش‌های کهنه یدن. این تصویر همچنین ممکن است نشان دهد تغییراتی چنان بزرگ و اساسی درون شما ایجاد شده که دیگر از زمین زیر پای خود مطمئن نیستید.

وارد شدن به مرحله بلوغ و همینطور پای گذاشتن از بزرگسالی به میان سالی نیز ممکن است به صورت زلزله تصویر شود.

 

تعبیر خواب زلزله چیست؟

اغلب افراد تمایل دارند بعد از دیدن خواب هایی خاص و یا معمول با تعبیر آن ها آشنا شوند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تعبیر خواب آسمان ، تعبیر خواب خاک و تعبیر خواب خاکستر را مطالعه کردید در این مطلب قصد داریم تا شما را با تعبیر خواب زلزله از دیدگاه معبران بزرگ و مشهور آشنا سازیم.

 

تعبیر خواب زلزله

معبرین غربی می گویند:

 • زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت. دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.
 • زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر ببینی زلزله شده است، به مردم آن مکان و دیار به اندازه تکان خوردن زمین از طرف پادشاه رنج و بلا و گرفتاری می‌رسد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به مردم آنجا آفت و آسیب می‌رسد و دچار بیماری خواهند شد.

اگر ببینی زمین برگشته و زیر آن به سمت بالا شده و بالای آن به سمت زیر آمده و به طور کلی زیر و رو شده است، مردم آن سرزمین دچار فتنه و گرفتاری و بلای خیلی بزرگی می‌شوند

حضرت صادق علیه‌ السلام می فرماید:

 • تعبیر زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «پادشاه» و یا دچار شدن به قحط و بیماری می‌باشد.
 • در هر صورت تعبیر زلزله برای مردم آن سرزمین بد بوده و نشانۀ عقوبت می‌باشد.«فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ». (قصص، 81) پس او و خانه اش را به زمین فرو بردیم

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • دیدن زلزله در خواب، بر ترس دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ناحیه یا مکانی دچار زلزله شد، آن ناحیه دچار مصیبتهایی از قبیل قحطی و خشکسالی، هجوم ملخ به
 • مزارع یا تهدیداتی دیگر می گردد. دیدن زلزله برای زن حامله بر سقط شدن جنینش تعبیر می شود. زلزله، بر از بین رفتن امنیت میان مردم نیز، دلالت دارد.

لیلا برایت مى‌گوید:

دیدن زلزله در خواب، نشانه‌ى پیشامدهاى غیر منتظره است. اگر خواب ببینید که زلزله خسارت وارد کرده، به این معناست که دچار زیان و ضرر مالى مى‌شوید.

هانس کورت مى‌گوید:

زلزله در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

زلزله: تغییرات، بی ثباتی

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما زلزله را حس می کنید : 1- علامت مرگ یکی از بستگان 2- مشکلات بسیار توام با تنهایی
 • شما در منطقه زلزله هستید : یک دوست صمیمی را از دست می دهید .
 • یک زلزله در مشرق : مشکلات شما ناچیز خواهند بود
 • یک زلزله در مغرب : مشکل و دردسر فراوان
 • یک زلزله در شمال : یک تغییر در بین اطرافیان شما رخ می دهد .
 • زلزله درجنوب : غم بزرگ

 

تعبیر خواب زلزله - دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زلزله – دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زمین لرزه

آنلی بیتون می‌گوید:

احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن زمین لرزه بیانگر این است که یک تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان شما را تهدید می کند(متزلزل می کند). خواب، حس نا امنی، ترس ها و حس بی یاوری شما را تاکید می کند. چیزی در زندگی تان است که به خاطرش احساس تقصیر می‌کنید؟
 • اگر شما پناهی از زمین لرزه بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر شما در طول زمین لرزه گیر بیفتید یا صدمه ببینید، شما از یک سری فقدان و کمبود در زندگی تان رنج خواهید برد.

 

تعبیر خواب خراب شدن خانه

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر کسی در خواب دید که زمین می‌لرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه ای غیر مترقبه خبر می‌دهد و اگر ببیند آوار از جایی که می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید.

به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

 

تعبیر خواب لرزیدن خانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می‌گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می‌دهد حادثه ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید.

 

تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید. تشنج و تزلزل پیدا می‌شود اما شما از پای در نمی‌آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی‌شود.

 

تعبیر خواب زلزله - دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زلزله – دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب آسیب دیدن در زلزله

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید.

معبرین غربی می گوید:

اگر شما به دلیل زلزله مصدوم و یا محبوس شدید می‌تواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابراین بایستی با دقت بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازید.

 

تعبیر خواب دیدن خرابه‌های یک شهر پس از زلزله

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب دیدید که یک شهر یا یک خانه در اثر زلزله تخریب شده‌است، نشانه‌ی احساسات پنهان در درون شما است. احتمالا این احساسات با کسب و کار و حرفه‌ی شما در ارتباط است. برنامه‌ها و ایده‌های کاری شما شکسته خورده و اکنون احساس می‌کنید تمام تلاش‌تان بیهوده بوده‌است.

 

تعبیر خواب فرار کردن دیگران از زلزله

تعبیرگران می گویند:

اگر در خواب دیدید که دیگران از زلزله فرار می‌کنند و شما آن‌ها را تماشا می‌کنید، تعبیرش به اعضای خانواده‌تان مربوط می‌شود. آن‌ها به کمک شما احتیاج خواهندداشت و شما باید حمایت‌شان کنید. شاید یک نفر مریض شود و شما باید از او مراقبت کنید.

 

تعبیر خواب شکاف در زمین پس از زلزله

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب دیدید که زمین پس از زلزله شکاف خورده‌است، تعبیرش این است که شاید درباره‌ی چیزی فکر می‌کنید اما نمی‌توانید تصمیم بگیرید. شما نمی‌توانید تصمیم بگیرید که چه بکنید و ظاهرا هیچ کس نمی‌تواند مشاوره‌ی درست به شما بدهد.
 • این تصمیمی است که باید خودتان و بدون کمک دیگران بگیرید. اگر از دیگران کمک بخواهید شاید بعدا پشیمان شوید، چون ممکن است در نهایت همه‌چیز اشتباه از آب در بیاید.

 

تعبیر خواب زلزله - دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زلزله – دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن خاکستر و دود زلزله

مولف می گوید:

اگر خاکستر و دود زلزله را در خواب دیدید، به معنی یک درگیری اجتماعی احتمالی است که در نزدیکی شما رخ می‌دهد. شاید این درگیری قبلا در اطراف‌تان رخ داده و اکنون شما آن را در خواب‌تان می‌بینید.

 

تعبیر خواب پناه گرفتن هنگام زلزله

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب دیدید که از زلزله فرار می‌کنید و پناه می‌گیرید تعبیرش این است که تصمیمات آنی می‌گیرید و معمولا بعدا به ضررتان تمام می‌شود. باید تمرین کنید درباره‌ی کارهایی که می‌خواهید انجام دهید بیش‌تر فکر کنید.
 • وقتی شتابزده تصمیم می‌گیریم معمولا درباره‌ی آینده فکر نمی‌کنیم و این می‌تواند یک اشتباه بزرگ باشد. گاهی ممکن است چیزی در نگاه اول درست به نظر برسد اما وقتی در دراز مدت آن را بررسی می‌کنیم کاملا اشتباه است. بنابراین هنگام تصمیم‌گیری خیلی دقت کنید

 

تعبیر خواب شنیدن صدای زلزله

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر خواب دیدید که صدای زلزله را می‌شنوید، معنی‌اش این است که شاید دوستان یا اقوام نزدیک‌تان به شما خیانت کرده‌اند. شما قربانی شرایطی خواهیدشد که آن‌ها ایجاد کرده‌اند و برای بهتر کردن اوضاع هیچ کاری از شما بر نمی‌آید.
 • مراقب اطرافیان‌تان باشید و به آن‌ها اعتماد نکنید چون ممکن است در نهایت آسیب ببینید. مراقب باشید به دیگران چه چیزهایی می‌گویید و همه‌ی رازهایتان را برای همه افشا نکنید، مگر این‌که مطمئن باشید آن‌ها دوستان واقعی‌تان هستند.

 

تعبیر خواب سالم ماندن خانه‌تان پس از زلزله

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب دیدید که خانه‌تان در زلزله سالم مانده‌است، این خواب نشان‌دهنده‌ی خانواده‌تان است. اگر نگران اعضای خانواده‌تان هستید می‌توانید آرام باشید چون قرار نیست اتفاق بدی برای آن‌ها یا شما رخ بدهد. این خواب نشان‌دهنده‌ی آن است که هیچ یک از دشمنان نمی‌توانند بر آن‌ها یا شما غلبه کنند و آسیب بزنند.

 

تعبیر خواب زلزله - دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زلزله – دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شنیدن درباره‌ی زلزله

معبران می گویند:

اگر در خواب دیدید که جایی زلزله آمده و دیگران درباره‌اش صحبت می‌کنند، معنی‌اش این است که به زودی به سفری مهیج خواهیدرفت. این سفر چشم‌هایتان را باز می‌کند و چیزهای زیادی از آن می‌آموزید. به هیچ وجه این فرصت را از دست ندهید و چمدان‌هایتان را برای یک ماجراجویی واقعی ببندید.

 

تعبیر خواب نجات دادن فردی در زلزله

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر فردی را در زلزله نجات دادید، معنی‌اش این است که دوست یا یکی از اقوام نزدیک شما بدشانسی بزرگی را تجربه خواهدکرد. او به کمک شما نیاز خواهدداشت و باید برای نجات او از آن‌چه سر راه‌اش قرار می‌گیرد، آماده باشید.
 • این فرد کسی است که برای شما بسیار عزیز است و همیشه یار و حامی شما بوده‌است، و اگر به او کمک نکنید، خیانت کرده‌اید.

 

تعبیر خواب از دست دادن فردی در زلزله

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب دیدید که در زلزله یکی از نزدیکان‌تان را از دست داده‌اید، شاید بازنمای احساساتی باشد که نسبت به آن فرد دارید. احساس می‌کنید شما دو نفر از هم دور شده‌اید و اوضاع مثل همیشه نیست. شاید وقت آن است که صادقانه با این فرد صحبت کنید تا بتوانید احساس‌تان را توضیح دهید و برای وضعیت فعلی راه حلی دو جانبه پیدا کنید.

 

تعبیر خواب لرزش در اثر زلزله

معبران می گویند:

اگر خواب دیدید که زیر پایتان در اثر زلزله به شدت می‌لرزد، نشانه‌ی آن است که به زودی خبر بدی از یک فرد می‌شنوید. این خبر می‌تواند درباره‌ی فردی نزدیک به شما باشد یا ممکن است درباره‌ پروژه‌های کاری‌تان باشد.

 

تعبیر خواب زلزله - دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زلزله – دیدن زمین لرزه و پس لرزه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرفتار شدن هنگام زلزله

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب دیدید که هنگام زلزله گیر افتاده‌اید تعبیرش این است که در زندگی واقعی احساس گرفتاری می‌کنید و راهی برای خارج شدن از این وضعیت پیدا نمی‌کنید. زندگی‌تان با چیزی که آرزویش را داشتید کاملا متفاوت است و نمی‌دانید چگونه دوباره اوضاع را درست کنید.

 

تعبیر خواب تماشای زلزله

تعبیر گران می گویند:

 • اگر در خواب دیدید که مشغول تماشای زلزله هستید اما جای شما امن است، معنی‌اش این است که به زودی خبر بدی از یک فرد می‌شنوید.
 • این خواب هم مانند مورد قبلی که ذکر شد، نشانه‌ای منفی است و احتمالا درباره‌ی زندگی کاری یا شخصی‌تان خبر بدی به شما می‌رسد.

 

تعبیر خواب احساس امنیت در هنگام زلزله

معبران می گویند:

اگر در خواب دیدید که هنگام زلزله احساس امنیت می‌کردید، تعبیرش این است که تمام برنامه‌هایتان با موفقیت پیش خواهدرفت و می‌توانید همه‌چیز را به موقع به سرانجام برسانید. در واقع این خواب یک نشانه‌ی مثبت و نشانه‌ی خوش‌شانسی است.

 

اگر دوست دارید مطالعه کنید

تعیبر خواب ابر ، تعبیر خواب خدا ، تعبیر خواب باد

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام من خواب دیدم وارد یک خیابان شدم و دیدم در دوردست در یکی از تقاطع ها کوه یخی به طرف اسمان ایجاد شده و ماشین ها از اونجا سقوط میکنند و من یهو دیدم بالای یه ساختمونم و ماشینم پایین ساختمونه که فقط تیر اهناش علم شده بود و سقفش بتن بود و احساش میکردم اونجارو میشناسم بعد دیدم زلزله خفیفی شروع شد دستم یه کیسه بود پر از دستمال کاغذی و پوشک بچه که در اخرای خواب از دستم افتاد بر اثر شدت زلزله و از محتواش باخبر شدم در طول اون مدتی که بالای ساختمون بودم و زلزله خیلی خفیف بود به دو نفر یکی مرد و یکی زن اطلاع دادم که مراقب باشن از اسمون چیزی رو سرشون نیوفته و اینطور هم شد بعد اینکه من میدونستم میتونم از بالای ساختمون بدون هیچ اسیبی به پایین بپرم و با ماشین فرار کنم ولی اینکارو نمیکردم و در طول خواب بارندگی شدیدی بود و ناگهان زلزله شدید شد و من دستمو به سمت ستون بردم که تعادلمو حفظ کنم ولی افتادم زمین و زمین تکانهای بدی میخورد و من میدیدم که مردم فرار میکردند و بعضیا داد میزدند و اطلاع میدادند و بعضیا هم جیغ میکشیدند ولی نمیدونم چی شد که یهو خودمو از بالای ساختمون پرت کردم و بین اسمون و زمین بودم که از خواب پریدم دقیق ساعت ۴ و نیم از خواب پاشدم و بعد اذان صبح بود که همینجا اومدم و سایت شمارو دیدم امروز هم تو سایت دیدم ۲۵ شواله
  خواهش میکنم خوابم رو تعبیر کنید
  در ضمن من اهل مشهدم و تو خواب از سمت سه راه فلسطین به سمت سناباد میرفتم که بعد اون اتفاقا شروع شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا