سرگرمیتعبیر خواب

تعبیر خواب آب خوردن – معنی آب خوردن در خواب

5/5 - (4 امتیاز)

تعبیرخواب آب خوردن – تعبیر خوردن آب دریا

تعبیر خواب آب خوردن - معنی آب خوردن در خواب
تعبیر خواب آب خوردن – معنی آب خوردن در خواب

نعبیر خوردن آب در خواب شامل معنای دیدن آب خوردن در خواب یا بهتر بگوییم تفسیر مشاهده آب خوردن در خواب می باشد که در این مطلب با استفاده از علم تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب در دنیا به تعبیر خواب آب خوردن پرداخته ایم.

 

تعبیر خواب آب خوردن از نظر عالمین چیست؟

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود.

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد.

اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، چون آب روشن و صافی بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند.

تعبیر خواب آب خوردن - معنی آب خوردن در خواب
تعبیر خواب آب خوردن – معنی آب خوردن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد.

1- آب کثیفمال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد.

2- روشن و صافچیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهرمند می شوید.

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

 

تعبیر خواب آب خوردن به گفته ابن سیرین

ابن‌سیرین می‌گوید

خوردن آب خوش و خــنک نشانه عمری دراز و با عزت و حرمت است ولی اگر آب بدطعم بخورد باید از کم‌شدن رزق و احترام خود بترسد؛ اگر در حال خوردن آب دریا خود را ببیند، به قدر آنکه از دریا می‌خورد، روزی و مال وارد زندگی‌اش می‌شود. در فرهنگ‌ شهرهای غربی ایران اگر دوشیزه‌ای در خواب، خود را در حال نوشیدن کاسه‌ای آب خنک ببیند به او خبر ازدواج زودهنگام می‌دهند.در برخی منابع تعبیر خواب نیز ذکر شده است که نوشیدن آب گرم به معنای بیماری است. در فرهنگ عامه ما نوشیدن آب تیره نشانه دشمن است و آب روشن نشانه دوست.

 

در مورد آب و شرایط مختلف دیدن آب در خواب تعبیر های دیگری وجود دارد که در زیر به آنها اشاره شده است

تعبیر دیدن آب ایستاده در خواب     تعبیر دیدن آب بینی در خواب    تعبیر خواب آب تیره و کدر 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا