تعبیر خواب

تعبیر خواب دشمن – خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟

3.7/5 - (3 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب خصومت و دشمنی آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب خصومت و دشمنی تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب دشمن - خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشمن – خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دشمن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود.

اول: بستگی کارها.

دوم: غم و اندوه.

سوم: زیان مالی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد. می توان فهمید که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است.

اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او احساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دشمن : آشتی

دشمن بودن با کسی : شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

 • به یک دشمن برمی خورید : شانس بزرگ
 • بهمراهی شما کسی است که از او بدتان می آید : یک مصیبت در پیش است .
 • با یک دشمن حرف می زنید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
 • یک دشمن شما را می رباید : دوستان باعث پریشانی و خجالت شما خواهند شد .
 • با دشمنان می جنگید : دوستان به شما خیانت میکنند .
 • از یک دشمن متنفرید : پولتان را از دست می دهید.
 • یک دشمن را می کشید : شادی بزرگ و لذتهای فراوان
 • شما از دشمن قویتر هستید : در یک مرافعه یا معامله برنده می شوید .

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب دروغ گفتن ، تعبیر خواب جنگ ، تعبیر خواب خون

 

تعبیر خواب جنگ با دشمن

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

آنلی بیتون مى‌گوید:

اگر در خواب دشمن خود را شکست دهید، به این معناست که از خطرى نجات پیدا مى‌کنید.

تعبیر خواب دعوا با دشمن

آنلی بیتون مى‌گوید:

اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى‌گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‌کند.

 

تعبیر خواب دشمن - خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشمن – خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دشمنی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی دشمنی میکند، دوست آن شخص خواهد شد. دشمنی کردن با دشمنان خدا در خواب، نشانه ایمان، و دوستی با آنها در خواب، نشانه مخالفت با قرآن و سنت است.

 

تعبیر خواب خصومت و دشمنی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد، تاویلش به خلاف این است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد، دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد.

اگر به خلاف این بیند دلیل که از وی بدو رنج و زیان رسد.

اگر بیند پادشاه به خصومت رفت، دلیل که حاجتش روا شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد، دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا