تعبیر خواب

تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

3.5/5 - (6 امتیاز)

 تعبیر خواب به دار آویختن – معنی دارز زدن در خواب

تعبیر خواب به دار آویختن - اعدام کردن در خواب
تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

خوابی که بیداری آن هم ترسناک و بد است. امیدوارم  نه در بیداری و نه در خواب اعدام ببینید. بزرگان علم تعبیر خواب اعدام شدن در خواب را بیانگر فرمانبرداری دیگران از آن می‌دانند و اگر ببیننده خواب ببیند او را به پای دار میبرند و جمعیت زیادی او را تماشا میکند تعبیری خوبی دارد چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت. با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب به دار آویختن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • آویختن اینجا به معنی آویخته شدن آمده نه با میل و رغبت و اراده، چنگ زدن به جائی آویزان شدن. منظور اینجا از آویختن به دار آویخته شدن است که چون در خواب نامه های سنتی تحت این عنوان ذکر شده.
 • اگر کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته اند از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش بالاتر می رود.
 • اگر کسی در خواب ببیند که او را به دام آویخته اند و مردم ازدحام کرده اند و به او نگاه می کنند به هیچ وجه بد نیست و بر عکس بسیار نیکو است چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت و بر کسانی که تعدادشان کم نیست برتری می یابد.
 • روی هم رفته به دار آویخته شدن بالا رفتن است و برتری یافتن است ولی در یک مورد بد هست و آن این که بیننده خواب ببیند طناب پاره شده و از اوج به پائین افتاده. این در بیداری برای مرد به دار آویخته شده بد نیست اما در خواب نشان آن است که از مقامی ساقط می گردد و احترامش از بین می رود.

 

بخوانید : تعبیر خواب آسمان و دیدن آسمان نورانی و پر ستاره در خواب

 

تعبیر خواب جامع و کامل به دار آویختن

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند کسی را بر دار کردند و مردم در وی نظاره می کردند، دلیل که بر چندین مردمان مهتر شود.
 • اگر بیند کسی به نظاره او نبود، شرف و بزرگی یابد، لیکن در راه دین مدبر و فاسق است.
 • اگر بیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می خورد، دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط بود بخورد.
 • اگر بیند او را بردار کرده و خون از وی روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.

محمد بن سیرین می گوید :

روزی مردی نزد من آمد و گفت :به خواب دیدم که مردی را  هر دو دست بریدند و دیگری را بر دار کردند گفتم : اگر این خواب راست می گویی ، امروز امیر شهر را معزول کنند و امیری دیگر به جای او بنشانند .پس همان روز چنان شد و دیگر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خودت را از آسمان آویزان کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت کرده و کار تو بالا می‌گیرد .

 

تعبیر خواب به دار آویختن - اعدام کردن در خواب
تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

 

تعبیر خواب دار زدن ، اعدام کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رویاى دار زدن بر جهار وجه است :

1- ریاست و مهترى

2- مال

3- غیبت مردم کردن

 

بخوانید : تعبیر خواب آسیاب و انواع تعابیر آسیاب بادی و آبی و  دیدن آسیابان در خواب 

 

تعبیر خواب اعدام شدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر کسی ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت
 • اگر کسی ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت
 • اگر کسی  ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود
 • اگر کسی  ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری می یابد
 • اگر کسی  ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد.

 

تعبیر خواب به دار آویختن - اعدام کردن در خواب
تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

 

مشاهده اعدام دیگران در خواب

آنلی بیتون می گوید:

 • مشاهده اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد .
 • اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانه آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود .
 • اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند .

 

بخوانید : تعبیر خواب آب و هوا و دیدن شرایط نامساعد آب و هوا 

 

لیلا برایت می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که دوست صمیمى شما را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى جدایى از فرد مورد علاقه شما است
 • اگر در خواب ببینید که کسى را اعدام کرده ‏اید و خون از بدن او جارى مى‏شود، نشانه‏ى پیروزى در کارها است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب اعدام : به کارهایتان اعتماد نکنید .
 • اعدام خود شما : باید احساستان را بیشترکنترل کنید.
 • اعدام معشوق : ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد .
 • اعدام یک بیگناه : عشق شما را رها می کند.
 • اعدام یک گناهکار : بردشمن پیروز میشوید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا