تعبیر خواب

تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

4.2/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زیبا در خواب چه تفسیری دارد؟

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب چهره یا همان صورت آماده کردیم .دیدن صورت زیبا در خواب نماد شرافت و بزرگی میباشد. با توجه به این که تعبیر خواب صورت تعبیر های زیادی دارد باید دید صورت را با چه شرایطی دیده اید ممکن است . صورتی سوخته ، صورتی زخمی و یا چهره اخمو یا چهره خندان ببینید که هر کدام تعبیری جدا دارد پس همراه ما باشید تا به تعابیر گفته شده بپردازیم

 

تعبیر خواب چهره

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای چهره عبارتند از:

1- شرافت و بزرگی

2- خواری و حقارت

3- نظم و نظام کارها

4- دین و دینداری

5- غم و اندوه و رسوائی (وقتی که سیاه ببینی)

6- بدهکاری

7- کار نیکو

8- توفیق طاعت و بندگی خداوند.

 

تعیبر دیدن صورت ( رو ، رخساره)

در سر زمین رویاها آمده:

یک صورت بشاش : منفعت مالی

یک صورت زننده و نفرت انگیز : علامت شکست مخالفان شما .

صورت بچه ها : موفقیت شما در آینده خواهد بود نه در حال حاضر

صورت شخصی را از یاد می برید : به یک شخصیت مهم معرفی خواهید شد .

صورتی با چشمهای آبی و سبز : دوستیهای جدیدی در انتظار شماست .

صورتی با چشمهای برنگ فندقی : یک اتفاق مهم در شرف وقوع است .

یک صورت ریشو : یک مسافر باز می گردد .

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر دیدن چهره زیبا در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

صورتی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طولانی با نشاط

آنلی بیتون می گوید:

دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانه آن است که با محافظه کاری در پی کسب لذت هستید .

دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

زیبایی چهره در خواب، بر احوال خوب صاحب خواب در دنیا دلالت د ارد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک صورت زیبا : مشاجره عشقی

صورتی که خوشبختی را نشان می دهد : شانس به شما لبخند می زند .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی چهره‌ات صاف و تمیز می‌باشد، یـعـنـی در بین مردم مشهور می‌شوی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی چهره‌ات بهتر و زیباتر از زمان بیداری می‌باشد، یـعـنـی شرافت و منزلت تو بیشتر می‌شود،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی چهره‌ات صاف و روشن می‌باشد، یـعـنـی توفیق بندگی و طاعت پیدا می‌کنی و کار خیر انجام می‌دهی.

اگر در خواب چهرۀ خودت را در آیینه یا آب خوب و نیکو ببینی، یا اینکه کسی به تو بگوید چهره‌ات خوب و نیک می‌باشد، تعبیرش این است که کار تو خوب و نیک می‌شود .

تام چت ویندو می گوید :

اگر در خواب بیند دو چهره خوب و تمیز دارد در میان مردم واسطه می شود

اگر در خواب بیند دو چهره دارد که یکی خندان و دیگری گریان است نشان آن است که دو زن دارد و آنها با هم سازگاری ندارن

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 

 تعبیر خواب صورت کبود و رنگ پریده

لوک اویتنهاو می گوید :

رنگ پریده : بیماری

ظریف : آرزو هایتان بر آورده خواهد شد

پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است. شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید

صورت پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

داستان

روزی یکی از خلفای عباسی در خواب صورت خود را سیاه و کبود دید. با دیدن این رؤیا آشفته و پریشان به دنبال تعبیر آن گشت. تمامی معبرین از تعبیر این خواب عاجز شدند ولی ابراهیم کرمانی معبر مشهور آن دوران فرمود:

اى خلیفه، شما هیچ ناراحت نباشید چونکه تعبیر این خواب، خیلى خوب و خوشحال کننده است، و خداوند متعال، فرزند دخترى به شما عنایت خواهد کرد. خلیفه گفت: از کجا می‌گوی؟ ابراهیم پاسخ داد: از کلام نورانى قرآن؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ سوره نحل، آیه 58

هرگاه به یکى از آنان مژده دهند که دخترى برایت متولد شده صورتش سیاه می‌شود و بشدت خشمگین می‌گردد.

 

 تعیبر دیدن چهره اخمو

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که اخم کرده و چهرهای عبوس دارد، صاحب دختر شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانه معاملات زیانبار و نامطلوب است .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانه بدبختی و درد سر است .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب صورت زشت و ناخوشایند

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی چهرۀ تو زشت شده است، یـعـنـی کار تو بد و خراب می‌شود.

در سر زمین رویاها آمده:

دیدن یک صورت زشت : در عشق به ناکامی برمی خورید .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی چهره‌ات زشت‌تر و ناخوشایندتر از زمان بیداری می‌باشد، یـعـنـی پیش مردم قدر و منزلتی نخواهی داشت و به چشم حقارت به تو نگاه می‌کنند،‌‌‌‌‌

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دیدن صورت زشت: غم و غصه

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر چهره زشت، غم و اندوه و بیماری می‌باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چهره زشت در خواب، علامت اختلاف و مشاجره است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی در چهره‌ات ایراد و نقصی وجود دارد، تعبیرش این است که درسرپرستی و ریاست بر خانه و زینت و آرایش تو نقصی به وجود می‌آید.

اگر در خواب ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی چهره‌ات اصطلاحاً “شکسته” و افتاده شده است، یـعـنـی دچار مصیبتی می‌شوی.

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر مشاهده کردن صورت خود آیینه 

در سر زمین رویاها آمده:

صورت خود را در آینه مشاهده می کنید: نقشه های شما عملی نمی شود .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگرانی است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینند ، علامت جدایی و طلاق است .

اگر در خواب به چهره خود در آینه نگاه کنید ، علامت آن است که در عملی کردن نقشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید .

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعیبر دیدن صورت (چهره) دیگران در خواب

آنلی بیتون می گوید:

اگر عاشقی خواب ببیند چهره معشوقش پیر به نظر می رسد ، علامت آن است که شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود .

دیدن چهره های مرموز و نا آشنا در خواب ، علامت آن است که بدبختی گرد شما را فرا می گیرد .

در سر زمین رویاها آمده:

صورتهای غریبه : اسباب کشی خواهید کرد .

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 تعیبر دیدن چهره زخمی چیست؟

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که گوشت چهرهاش برداشته شده است، همواره چشمش به دست دیگران است و به این شیوه، زندگیش را بهپایان میبرد. دیدن چهره به رنگ آبی بر جُرم و گناه و دیدن آن به رنگ زرد بر عشق یا بیماری دلالت دارد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی چهره‌ات خون‌ آلود می‌باشد یا زرداب از آن بیرون می‌آید و یا زخمی می‌باشد، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی چهره‌ات زخمی شده است، یـعـنـی به اندازه آن به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی، ‌‌‌‌‌یا اگر ببینی چهره تو دچار خراشیدگی و تباهی شده است، یـعـنـی از جهت زن‌ها در کار و سرپرستی و ریاست تو بر خانه اختلال و اشکال به وجود می‌آید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر صورت کثیف بود، نزد مردم خجالت زده می‌شویم و کاری می‌کنیم که دیگران پشت سرمان حرف خواهند زد

اگر در خواب زخمی بر صورت یا ساعد و ساق خویش ببینید و بدانید که سالک است به طور مطلق مال اندوخته ای است که سبب دردسر و زحمت می‌شود.

 

تعبیر خواب زخمی شدن صورت در هنگام اصلاح

اسماعیل بن اشعث می گوید:

زخمی شدن هنگام تراشیدن ریش ، نشانه کم شدن حرمت و منزلت بیننده خواب است

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده‌اید، نشانه آن است که معامله ای انجام خواهید داد و با شکست روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 تعبیر خواب تغییر کردن چهره (صورت)

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی به صورت فرشته‌ای درآمده‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی از غم و اندوه رها می‌شوی یا اگر بدهکار هستی بدهی تو پرداخت می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی جبرئیل شده‌ای و مردم به تو اشاره می‌کنند و می‌گویند که او جبرئیل است، یـعـنـی امانت‌دار و محرم راز می‌شوی و به خواسته‌ات خواهی رسید. اگر ببینی میکائیل شده‌ای و یا گفتند که تو میکائیل هستی، یـعـنـی از تو به مردم خیر و نعمت و بشارت می‌رسد و پیش مردم دارای قدر و منزلت و جاه عظیمی خواهی بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد. اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تغییر و دگرگون شدن صورت در خواب ، نشانگر کسى است که از خدا روگردانده و دروغ مى گوید.

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 تعبیر خواب رنگ چهره

● سیاه و تیره:

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر چهرۀ سیاه، غم و اندوه و رسوائی می‌باشد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه می‌باشد، لباس سفید پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ _ و چون یکی‌شان را بشارت دختر دهند چهره‌اش تیره گردد و غم‌زده شود (نحل-58). اگر ببینی علاوه بر آنکه چهرۀ تو سیاه است، گرد و خاکی نیز می‌باشد، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی

 ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گونه صورت تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی بین مردم رو سیاه می‌شوی.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که چهرهاش سیاه شده است، در حالی که زنش حامله است،مژده ی تولد نوزادی دختر به او داده میشود. دیدن چهره سیاه، ممکن است به دروغ گفتن زیاد نیز، تعبیر شود.

 جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی چهره تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی از جهت عیال و زن خودت دچار غم و اندوه خواهی شد و در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی چهره تو سیاه و تیره می‌باشد تعبیرش این است که کافر خواهی شد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … فَاَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَکْفَرْتُم بَعْدَ اِیمَانِکُمْ… اما به آن‌هائی که رویشان سیاه می‌شود، گفته می‌شود: آیا شما نبودید که بعد از ایمانتان کافر شدید… (آل عمران-106).

● زرد:

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر رنگ مرد زرد، کسی که است که به او بهتان می‌زنند، ولی خیرات و نیکی‌های زیادی انجام می‌دهد.

جابر نیز می‌گوید:

اگر ببینی گونۀ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی چهره‌ات زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی. ‌‌‌

● قرمز:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری .

● سفید:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گونه صورت تو سفید می‌باشد، یـعـنـی دین و ایمان خوب و پاکی خواهی داشت، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَهِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ _ و اما آن‌ها که رویشان سفید است در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودانند (آل عمران-107).

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 تعبیر خواب صورت سوخته

معبرین غربی گویند:

  • داشتن رویایی که در آن صورت شما دچار سوختگی گردیده است اشاره به اعتماد به نفس پایین شما و عدم باور داشتن خود دارد.
  • در واقع این خواب نشان می‌دهد که شما با تصور اینکه جذابیتی برای دیگران و اطرافیانتان ندارید در مورد خود بسیار فکر می‌کنید. این گونه تصورات و افکار به صورت چهره سوخته در خواب خود را نشان می‌دهند.
  • به طورکلی رویاهایی که درباره سوختن صورت و یا سوختن کل بدن دیده می‌شوند می‌تواند به این معنی باشد که شما خود را در رابطه با کارهایی که انجام داده و حتی جریمه آن را نیز پرداخت کرده‌اید بسیار مقصر و پشیمان می‌دانید.

 

دیدن صورت سوخته در آینه چه تعبیری به همراه دارد؟

معبرین غربی گویند:

اگر صورت خود را در آینه به حالت سوخته مشاهده کردید نشان دهنده گذشته بسیار تلخ شماست که هنوز زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده و خاطر شما را پریشان می‌گرداند. این خواب همچنین می‌تواند مناسب نبودن هدف‌هایی را که در زندگی برای خود تعیین کرده‌اید نشان داده و هشداری برای جلوگیری از انجام آن باشد.

 

تعبیر خواب چهره - دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب چهره – دیدن صورت زخمی و خون آلود در خواب چه مفهومی دارد؟

 تعبیر خواب سوختن صورت دیگران

معبرین غربی گویند:

دیدن صورت سوخته چندان خوشایند نبوده و در خواب نیز به طور ضمنی همین معانی را می‌توان از آن استنباط کرد. اگر در رؤیا فردی را دیدید که صورتی سوخته داشت و آن فرد برای شما آشنا بود نشانه عزت نفس پایین فرد مورد نظر است. او برای بدست آوردن اعتماد به نفس کافی به کمک شما نیازمند است.

 

تعبیر خواب گونه

لوک اویتنهاو می گوید :

گونه گلگون : دوردستهای روشن

گونه لاغر : غم

گونه آرایش شده : شرمساری

 

اگر کسی در خواب ببیند برای آرایش کردن به آرایشگاه میرود میتواند در این قسمت تعبیر آن را مشاهده کند

تعبیر خواب آرایشگاه ، تعبیر خواب آرایش کردن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. سلام.وقتتون بخیر.خواب دیدم یه خانومی همرامه که همکلاسیم بود و قرار بریم پیش یه همکلاسی دیگم اما بعد دیدم سمت چپ صورتم و قسمتی از سمت چپ بدنم کبود شده. میشه بفرماید کبودی صورت و بدن چه معنی داره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا