خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب دنبه – خوردن چربی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دنبه – خوردن چربی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این سری از پست نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دنبه و چربی آشنا سازیم. معبران غربی می گویند: دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب دنبه - خوردن چربی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دنبه – خوردن چربی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دنبه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر دیدن دنبه در خواب ، یک بدره درهم است .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دنبه به خواب، دلیل مال است، که مرد نگاه می دارد یا مال زن او بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ می آید و با فراخ خاطر و بدون تشویش مصرف شود.

اگر دنبه گوسفند را درسته ببینید یک رقم پول زیاد است. چندین دسته اسکناس است و یا به قول معبران قدیمی یک بدره درم است. با توجه به پول های کنونی می توا ن قیاس کرد که دنبه چگونه پولی است که نصیب بیننده خواب می شود.

ابن سیرین می گوید:

دنبه نشان اموال زن است اما اگر مال زن هم باشد باز پولی است که راحت نصیب شوهر زن متمول می شود. دنبه در خواب چیزی نیست مگر پولی که اندوخته باشد و اگر در خواب ببینیم که تکه ای دنبه از قصابی گرفته یا به علتی در دست داریم چنین مال اندوخته ای نصیب ما می شود. دنبه گوسفند چربی زائد بدن حیوان است که اندک اندک درمحل دم گوسفند انباشته و جمع می گردد تا به رقمی بزرگ در می آید.

 

 

تعبیر خواب دنبه داشتن

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی در خواب دید مثل گوسفند دنبه دارد، به تعبیری، به فرزندی که رزق و روزی فراوان خواهد داشت، می رسد و یا اینکه خودش به مال و ثروت خواهد رسید.

 

تعبیر خواب دیدن دنبه بزرگ

ابن سیرین می گوید:

اگر دیدید گوسفندی دارید که دنبه اش بزرگ است طبق توضیحی که در مقدمه دادم محور خواب شما گوسفند است نه دنبه و برای یافتن تعبیر باید به گوسفند مراجعه کنید معهذا دنبه آن گوسفند نعمتی است که نصیب شما می شود و به هر حال دیدنش در خواب بد نیست.

 

تعبیر خواب دنبه - خوردن چربی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دنبه – خوردن چربی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن دنبه

ابن سیرین می گوید:

اگر دیدید دنبه می خورید و از خوردن آن کراهت دارید پولی از طریق نا مشروع و غیر حلال نصیب شما می شود که خودتان به نادرستی آن اعتراف دارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دنبه را در خواب تکه و خرده ببینید، آن طور که گاه در غذا دیده می شود مال راحت و پولی است نه چندان زیاد که به سهولت تحصیل می شود ولی زیاد نیست.

اگر ببینی دنبۀ خام می‌خوری، یـعـنـی مال «شبهه‌ناک» داری، ولی اگر پخته باشد، تعبیرش این است که دشمن از مال و اموال تو مصرف خواهد کرد

 

 

تعبیر خواب چربی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن هر نوع چربی و روغن در خواب(جز روغن زیتون)، بر غم و اندوه دلالت دارد. اگر در چربی یا روغن، بوی مشک یا هر بوی مطبوعی بیاید، به مدح نادرست از کسی تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چربی : بدبختی و ناراحتی به شما نزدیک میشود .

چربی می خرید : پول خود را حیف ومیل می کنید .

چربی می سازید : اثاثیه جدید برای منزل خواهید خرید .

 

تعبیر خواب خوردن چربی

در سر زمین رویاها آمده:

چربی می خورید : بسیار پول پرست هستید .

از چربی استفاده می کنید : زندگی برای شما به آسانی می گذرد .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب دنبه – خوردن چربی در خواب چه تعبیری دارد؟
8 رای، میانگین: (4.3) (85%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.