در این قسمت از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب شستن مدفوع در خواب آشنا سازیم. به طور کلی مدفوع مانند غذای هضم شده، بیانگر تجربه‌ای است که در زمان مصرف لذت بخش بوده است اما بعدا لازم است از بدن خارج شود در برخی اوقات نشان دهنده خلاقیت فرد و قادر بودن به رهایی از آنچه نیاز نیست را بیان می‌کند. بنابراین می‌تواند با پول و سخاوت مربوط باشد. برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب شستن مدفوع + تعبیر خواب طهارت و پاکی

تعبیر خواب شستن مدفوع + تعبیر خواب طهارت و پاکی

 

تعبیر خواب شستن مدفوع

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی در دستشویی مشغول شستن مدفوع هستی نشانه آن است که مال و اموال خود را خرج خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی و سپس خود را شستی، یعنی مال خودت را در جایی خرج می‌کنی که ثوابی بدست نخواهی آورد.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب مدفوع کردن انسان، جدا شدن مال و اموال می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای، به این معنی است که مال خودت را مخفی کرده‌ای. البته “منوچهر مطیعی تهرانی” مدفوع را به رهایی از غم و اندوه نیز تعبیر کرده است.

 

تعبیر خواب طهارت

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

طهارت کردن در خواب بیانگر بیرون آمدن از غم و غصه می باشد

 

تعبیر خواب شستن مدفوع + تعبیر خواب طهارت و پاکی

تعبیر خواب شستن مدفوع + تعبیر خواب طهارت و پاکی

 

تعبیر خواب شستن مدفوع بچه و یا نوزاد

معبران می گویند:

اگر ببینی فرزند خودت و یا فرزند دیگران در توالت مشغول شستن مدفوع هستند این به نشانه ی تضمین سلامت آن ها و دور شدن کودکان از امراض مختلف است

 

تعبیر خواب شستن مدفوع مرده

تعبیر گران می گویند:

تعبیر خواب شستن مدفوع مرده به نشانه ی خسران و یا بیم بزرگی است که در شخص یا صاحب رویا ظاهر می شود نشانه ی یک دام بسیار بزرگ است که او را به فساد تباهی و بدختی میکشاند مانند متهم شدن در یک پرونده ی اختلاس,دزدی و غارت اموال مرد،برقراری رابطه نامشروع با زنان و یا دختران خردسال،انجام رابطه ی گناه آلود جنسی با کودکان و بی آبرو شدن،انجام لواط و یا ریخته شدن آبرو  شخص بواسطه یکی از گناهان کبیره است و بهتر است فوری نسبت به پرداخت صدقه اقدام نماید.

 

تعبیر خواب غایط

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست.
  • ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است
  • دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.
  • در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.
  • غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است.
  • آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند.
  • دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.

 

اگر دوست دارید مطالعه کنید

تعیبر خواب ادرار ، تعبیر خواب دستشویی ، تعبیر خواب آفتابه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار