خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب حصار – دیدن حصار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب حصار – دیدن حصار در خواب چه مفهومی دارد؟

در این سری از تعبیر خواب نماگرد انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب حصار را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر کسی خود را درحصار ببیند بیانگر رزق و روزی برای بیننده خواب می باشد. با ادامه تعابیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب حصار - دیدن حصار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب حصار – دیدن حصار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب حصار

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی خود را درحصار بیند نعمت و روزی بر وی فراخ گردد و، دلیل بر خیر و صلاح دین است. اگر به خلاف این است، دلیل بر تباهی حال و بستگی کارهای او بود.

در سر زمین رویاها آمده:

دور خانه شما را حصاری از ساقه های گیاهان احاطه کرده: هیچ مانعی بر سر راهتان وجود نخواهد داشت

یک حصار از گیاهان سبز : خوشبختی

یک حصار کنده شده و نامرتب : غمگینی و ناامیدی

 

شما عزیزان می توانید تعبیر خواب پله را در این قسمت مطالعه کنید

 

تعبیر خواب بیرون آمدن از حصار

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از حصار بیرون آمده‌ای یا کسی تو را بیرون کرده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از حصار بیرون آمده‌ای یـعـنـی از شر دشمنانت ایمن نخواهی بود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی خارج از حصار قرار داری، یـعـنـی حال و روز تو تباه می‌شود و از انجام کار خودت ناتوان خواهی شد.

 

تعبیر خواب حصار - دیدن حصار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب حصار – دیدن حصار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب شهر حصار دار

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شهر حصاردار عبارتند از:

۱- پادشاه

۲- رئیس

۳- قوت دین

۴- عامه و عموم

۵- ایمنی

۶- پیروزی

۷- استواری و محکمی کارها

 

شما عزیزان می توانید تعبیر خواب جنگل را در این قسمت مطالعه کنید

 

تعبیر خواب وارد حصار شدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی داخل حصاری قرار داری، یـعـنـی نعمت و روزی تو بیشتر می‌شود و همچنین تعبیرش خیر و درستی در دین می‌باشد

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی وارد حصاری شده‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان حفظ می‌شوی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حصار محکمی که برای خودت می‌باشد قرار داری، یـعـنـی از شر دشمن حفظ می‌شوی .

تعبیرگری می‌گوید:

  • اگر ببینی وارد شهر حصارداری شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و عاقبت به خیر خواهی شد.
  • اگر ببینی وارد شهر حصارداری شده‌ای و با امنیت و ایمنی در آن نشسته‌ای و اقامت کرده‌ای، یـعـنـی به خدمت «پادشاه» می‌روی و سود و منفعت به دست می‌آوری.

 

تعیبر خواب پرچین

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرچین در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است.

اگر در خواب مشاهده کنید در بوته‏هاى خار کنار پرچین گیر کرده‏اید، به معناى آن است که عده‏اى مانع از موفقیت شما مى‏شوند.

اگر دخترى در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است، بیانگر آن است که به زودى ازدواج مى‏کند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

8 + 9 =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.